Streekfonds

De ontwikkeling van uw streek vooruithelpen.

U wil zich als groep, bedrijf of organisatie inzetten voor de ontwikkeling van uw streek?

Met een Streekfonds kan u middelen inzamelen om organisaties/projecten in uw streek te steunen. Het moedigt de inwoners van de streek aan om zich te engageren. De Koning Boudewijnstichting draagt met haar lange ervaring en brede expertise graag bij aan het succes van dit Fonds.

Looptijd

Een Streekfonds wordt opgericht voor onbepaalde duur. Wanneer bedrijven een Streekfonds oprichten, moet dit een looptijd van minstens drie jaar hebben. Deze periode kan uiteraard verlengd worden.

Werking

Het Streekfonds houdt in dat u een langetermijnreflectie over de ontwikkeling van uw streek op gang brengt, met lokale partners.

Het Fonds organiseert fondsenwervingscampagnes bij particulieren en bedrijven, en beslist autonoom hoe die middelen aangewend worden.

Het beheer van het Streekfonds is in handen van een bestuurscomité dat een afspiegeling is van de lokale gemeenschap; dit garandeert een breed draagvlak.

De Koning Boudewijnstichting neemt het financieel beheer voor haar rekening en biedt administratieve en methodologische steun.

Budget

Om de eigen activiteiten te financieren is de Koning Boudewijnstichting gemachtigd jaarlijks een voorafname te doen van 5% van de giften.

Fiscaliteit

Giften vanaf 40 euro op rekening IBAN: BE10 0000 0000 0404 – BIC: BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting ten voordele van het Streekfonds geven recht op een belastingvermindering van 45% van het gestorte bedrag. Dit vindt u terug op het fiscaal attest dat de Stichting opmaakt.

Verhalen
Engagement dat inspireert!

Casa Legal: een vereniging van advocaten die betere toegang tot justitie biedt

Kansarmoede en uitsluiting

"Mensen kloppen hier aan voor juridische hulp. Maar we bieden veel meer dan dat. We werken interdisciplinair.”
Noémie Segers
medeoprichtster

Filantropie in het bloed

Kwaliteit van zorg

“Mijn kleinkinderen missen voor geen goud de uitreiking van de Prijzen die hun overgrootmoeder gecreëerd heeft.”
Isabelle Jortay-Noël
dochter van Gert Noël

Universitaire leerstoelen voor hulp aan jongeren in transitie

Geestelijke gezondheid

“De late adolescentiejaren zijn een cruciale periode voor diagnose en vroegtijdige behandeling.”
Simone Marchini
kinder- en jeugdpsychiater