Streekfonds

De ontwikkeling van uw streek vooruithelpen.

U wil zich als groep, bedrijf of organisatie inzetten voor de ontwikkeling van uw streek?

Met een Streekfonds kan u middelen inzamelen om organisaties/projecten in uw streek te steunen. Het moedigt de inwoners van de streek aan om zich te engageren. De Koning Boudewijnstichting draagt met haar lange ervaring en brede expertise graag bij aan het succes van dit Fonds.

Looptijd

Een Streekfonds wordt opgericht voor onbepaalde duur. Wanneer bedrijven een Streekfonds oprichten, moet dit een looptijd van minstens drie jaar hebben. Deze periode kan uiteraard verlengd worden.

Werking

Het Streekfonds houdt in dat u een langetermijnreflectie over de ontwikkeling van uw streek op gang brengt, met lokale partners.

Het Fonds organiseert fondsenwervingscampagnes bij particulieren en bedrijven, en beslist autonoom hoe die middelen aangewend worden.

Het beheer van het Streekfonds is in handen van een bestuurscomité dat een afspiegeling is van de lokale gemeenschap; dit garandeert een breed draagvlak.

De Koning Boudewijnstichting neemt het financieel beheer voor haar rekening en biedt administratieve en methodologische steun.

Budget

Om de eigen activiteiten te financieren is de Koning Boudewijnstichting gemachtigd jaarlijks een voorafname te doen van 5% van de giften.

Fiscaliteit

Giften vanaf 40 euro op rekening IBAN: BE10 0000 0000 0404 – BIC: GEBABEBB van de Koning Boudewijnstichting ten voordele van het Streekfonds geven recht op een belastingvermindering van 45% van het gestorte bedrag. Dit vindt u terug op het fiscaal attest dat de Stichting opmaakt.

Verhalen
Engagement dat inspireert!

Vrouwelijke reparateurs van smartphones opleiden

Digitale inclusie

"Door al deze telefoons onder handen te nemen, word je je bewust van onze impact op het milieu."
Kawtar Bouzid
deelnemer aan de opleiding Digital School for Women

Vier ondernemers leggen uit hoe de Business Partnership Facility hun duurzame activiteiten ondersteunt in Rwanda en Senegal

Ondernemingen voor ontwikkeling

"De relatie tussen financierder en begunstigde is belangrijk. Sociale ondernemers zijn gepassioneerd over wat ze doen. Vertrouwen is essentieel om de uitvoerders mondiger te maken. Ik heb dat vertrouwen ervaren en dat was versterkend, het gevoel dat ik de controle heb om beslissingen te nemen die volgens mij goed zijn voor ons."
Yvette Ishimwe
Oprichtster Iriba Water Group Rwanda

Pure & Just: duurzame groei, zinvolle partnerschappen en economische empowerment

Ondernemingen voor ontwikkeling