Streekfonds

De ontwikkeling van uw streek vooruithelpen.

U wil zich als groep, bedrijf of organisatie inzetten voor de ontwikkeling van uw streek?

Met een Streekfonds kan u middelen inzamelen om organisaties/projecten in uw streek te steunen. Het moedigt de inwoners van de streek aan om zich te engageren. De Koning Boudewijnstichting draagt met haar lange ervaring en brede expertise graag bij aan het succes van dit Fonds.

Looptijd

Een Streekfonds wordt opgericht voor onbepaalde duur. Wanneer bedrijven een Streekfonds oprichten, moet dit een looptijd van minstens drie jaar hebben. Deze periode kan uiteraard verlengd worden.

Werking

Het Streekfonds houdt in dat u een langetermijnreflectie over de ontwikkeling van uw streek op gang brengt, met lokale partners.

Het Fonds organiseert fondsenwervingscampagnes bij particulieren en bedrijven, en beslist autonoom hoe die middelen aangewend worden.

Het beheer van het Streekfonds is in handen van een bestuurscomité dat een afspiegeling is van de lokale gemeenschap; dit garandeert een breed draagvlak.

De Koning Boudewijnstichting neemt het financieel beheer voor haar rekening en biedt administratieve en methodologische steun.

Budget

Om de eigen activiteiten te financieren is de Koning Boudewijnstichting gemachtigd jaarlijks een voorafname te doen van 5% van de giften.

Fiscaliteit

Giften vanaf 40 euro op rekening IBAN: BE10 0000 0000 0404 – BIC: GEBABEBB van de Koning Boudewijnstichting ten voordele van het Streekfonds geven recht op een belastingvermindering van 45% van het gestorte bedrag. Dit vindt u terug op het fiscaal attest dat de Stichting opmaakt.

Verhalen
Engagement dat inspireert!

Ieder Zijn Woning: naar inclusieve digitale dienstverlening

Sociale rechtvaardigheid en armoede

“In onze missie staan individuele autonomie en maatschappelijke emancipatie centraal.”
Marc Buckens
Directeur van Ieder Zijn Woning

Twee Fondsen steunen samen baanbrekend onderzoek naar de ziekte van Parkinson

"Dankzij de samenwerking tussen 2 Fondsen binnen de Koning Boudewijnstichting heeft het onderzoek naar ziekte van Parkinson een flinke boost gekregen"

Terug lederwaren in Huis Delsart?

Erfgoed en cultuur Architecturaal erfgoed

"Martine zou blij geweest zijn met de plannen. De winkel was heilig, die stond altijd op de allereerste plaats"
Colette Cavens
vroegere huishoudster van de familie