Raad van Bestuur

Bepaalt het beleid van de Stichting, is verantwoordelijk voor het budget en de rekeningen.

Missie

De Raad van Bestuur legt de grote lijnen van het beleid van de Stichting vast. Hij is ook eindverantwoordelijk voor het budget en de rekeningen.

Samenstelling

De Raad van Bestuur bestaat uit een voorzitter, een vicevoorzitter en maximum 12 bestuurders, onder wie de CEO.

Voorzitter

Pierre Wunsch

Gouverneur van de Nationale Bank van België

Vicevoorzitter

Karl-Heinz Lambertz

Voorzitter van het parlement van de Duitstalige Gemeenschap

Afgevaardigd bestuurder

Brieuc Van Damme

CEO

Bestuursleden

Jean-Pol Boone

Ondernemer in de digitale sector en de e-commerce, Digital & ICT Investment Officer van Be Angels, lid van het investeringscomité van W.IN.G by Digital Wallonia

Lieze Cloots

Hoofd Internationaal Beleid, OVAM

Hakima Darhmouch

Communicatieadviseur en ex-journalist, voordien verantwoordelijke voor de afdeling Cultuur bij de RTBF

Fons Duchateau

Netwerkcoördinator – Integratiemanager Netwerk GZA-ZNA

Céline Fremault

Lid van het Brussels Parlement en voormalig Brussels minister
  • van Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu, Energie, Gezinnen, Hulp aan Mensen en Mensen met een Handicap (2014-2019)
  • van Economie, Werkgelegenheid, Wetenschappelijk Onderzoek, Handel en buitenlandse handel (2013-2014)

Vincent Houssiau

Kabinetschef van Z.M. de Koning

Louis Jonckheere

Ondernemer, CEO Wintercircus Gent

Meryame Kitir

Lid van het Federaal Parlement, voormalig Federaal Minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met grote steden (2020-2022)

David O'Sullivan

Lid van het European Policy Centre en speciaal gezant EU-sancties van de Europese Commissie

Sabine Taevernier

Vicevoorzitter van de Topstukkenraad (Raad voor het behoud van het roerend cultureel erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap), Voorzitter van het Ensor Advisory Committee

Werking

De nieuwe leden van de Raad van Bestuur worden verkozen met een tweederdemeerderheid door de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Een mandaat loopt voor vier jaar en kan één keer verlengd worden. De maximumleeftijd voor een mandaat van bestuurder is 70 jaar.

De bestuurders kiezen een voorzitter en een vicevoorzitter uit hun rangen. De voorzitter wordt benoemd voor een termijn van twee jaar, één keer verlengbaar.

De Raad van Bestuur beslist bij een meerderheid van stemmen.