Organisatie in Europa en/of internationaal

Fondsen werven in Europa en/of elders in de wereld, in alle transparantie.

Organisatie in Europa

Zet uw vereniging of organisatie zich in voor het algemeen belang in Europa? Wil ze giften inzamelen om een of meer projecten vorm te geven?

Dankzij ons uitgebreide internationale netwerk kan uw organisatie vlot giften inzamelen in Europa en elders in de wereld (Verenigde Staten, Canada, Azië…). Uw project(en) krijg(en)t meer zichtbaarheid en uw schenkers genieten fiscale voordelen in het land waar ze verblijven.

Wij stellen onze filantropische infrastructuur ter beschikking:

Organisatie internationaal

Is uw vereniging of organisatie zonder winstoogmerk gevestigd buiten de Europese Unie? Wil ze giften inzamelen bij Europese schenkers?

Met de formule European Friends Fund kan uw organisatie fondsen werven in Europa om specifieke projecten te steunen die een grote impact hebben.

De giften voor uw organisatie kunnen worden overgemaakt:

  • hetzij via de Koning Boudewijnstichting die gemachtigd is om fiscale attesten af te leveren aan schenkers (particulieren, bedrijven, organisaties) gevestigd in Frankrijk, in Nederland, in het Groothertogdom Luxemburg en in Denemarken. .
  • hetzij via Transnational Giving Europe, voor de schenkers gevestigd in een vijftiental andere Europese landen. De giften die via dit netwerk worden overgemaakt, zijn fiscaal aftrekbaar, in overeenstemming met de wetgeving van de leden.

Verhalen
Engagement dat inspireert!

Mede-eigendom staat of valt met geëngageerde eigenaars

Lokaal en regionaal burgerengagement

“Iedereen wordt gezien als een volwaardige deelnemer, ongeacht hoe groot of hoe klein je eigendom is.”
Marie Ange Demuysere, mede-eigenaar

Vrienden voor het leven

Personen met een beperking

"Minstens even belangrijk als de middelen is het gevoel dat buitenstaanders ons met die giften tonen dat ons werk belangrijk is.”
Steven hazenboschdirecteur Revalidatiecentrum Pulderbos

Fonds Tinne Boes steunt studenten in moeilijke situaties

Kinderen en jongeren

"Dankzij de steun van het Fonds kon ik me volledig op mijn studie toeleggen."
Fadi Belouni, oud-student gesteund door het Fonds Tinne Boes