Organisatie in Europa en/of internationaal

Fondsen werven in Europa en/of elders in de wereld, in alle transparantie.

Organisatie in Europa

Zet uw vereniging of organisatie zich in voor het algemeen belang in Europa? Wil ze giften inzamelen om een of meer projecten vorm te geven?

Dankzij ons uitgebreide internationale netwerk kan uw organisatie vlot giften inzamelen in Europa en elders in de wereld (Verenigde Staten, Canada, Azië…). Uw project(en) krijg(en)t meer zichtbaarheid en uw schenkers genieten fiscale voordelen in het land waar ze verblijven.

Wij stellen onze filantropische infrastructuur ter beschikking:

Organisatie internationaal

Is uw vereniging of organisatie zonder winstoogmerk gevestigd buiten de Europese Unie? Wil ze giften inzamelen bij Europese schenkers?

Met de formule European Friends Fund kan uw organisatie fondsen werven in Europa om specifieke projecten te steunen die een grote impact hebben.

De giften voor uw organisatie kunnen worden overgemaakt:

  • hetzij via de Koning Boudewijnstichting die gemachtigd is om fiscale attesten af te leveren aan schenkers (particulieren, bedrijven, organisaties) gevestigd in Frankrijk, in Nederland, in het Groothertogdom Luxemburg en in Denemarken. .
  • hetzij via Transnational Giving Europe, voor de schenkers gevestigd in een vijftiental andere Europese landen. De giften die via dit netwerk worden overgemaakt, zijn fiscaal aftrekbaar, in overeenstemming met de wetgeving van de leden.

Verhalen
Engagement dat inspireert!

“Voor wie digitaal niet mee is, kan de wereld erg klein worden”

Digitale inclusie

“In eerste instantie gaat het digitaal op weg helpen over luisteren en inleven in hun leefwereld. Van daaruit proberen we mensen sterker te maken.”
Mirjam Bonner
medewerker bij Welzijnsschakels

Forbidden Colours: een veilige haven voor iedereen

Kansarmoede en uitsluiting

"Bij Forbidden Colours zie ik diezelfde drang om een plek te creëren waar mensen niet worden uitgesloten. Een plek waar het niet is ‘wij tegen zij’, maar ‘wat verbindt ons met hen?’"
Lukas Dhont

Bewuste keuze voor filantropie: Forest Whitaker steunt ‘Be Philanthropy 2023’