Observatorium van het maatschappelijk engagement

Kennis over burgerengagement, verenigingsleven en stichtingen opbouwen en delen.

De spelers van de civiele samenleving, burgers, verenigingen en stichtingen zoeken mee naar antwoorden op maatschappelijke uitdagingen en versterken de democratie. Een belangrijke rol, erkend en ondersteund door het Observatorium van maatschappelijk engagement dat de Koning Boudewijnstichting aanstuurt. Missie: de kennis over de sector van het burgerengagement, het verenigingsleven en stichtingen objectiveren, uitbouwen en delen.

Onze acties

  • studies uitvoeren om de evolutie, de tendensen en de eigenheid van de sector (financiële gezondheid, vrijwilligerswerk, economisch gewicht) beter te begrijpen;
  • resultaten en relevante gegevens over de sector publiceren en delen.

Observatorium van het maatschappelijk engagement maakt deel uit van het programma Maatschappelijk engagement

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

Barometer van de verenigingen

De Barometer van de verenigingen is een periodieke studie uitgevoerd op vraag van de KBS en peilt tweejaarlijks naar de financiële situatie van de verenigingssector.

Het economische gewicht van instellingen zonder winstoogmerk in België, 2020

Studie op het economische gewicht van instellingen zonder winstoogmerk in België (2020)