Versterken van het verenigingsleven

Verenigingen structureel ondersteunen om hun impact te vergroten. De digitale transformatie van het verenigingsleven stimuleren en instrumenten voor een performant bestuur ter beschikking stellen.

Verenigingen leveren een essentiële bijdrage tot de goede werking van de democratie. Hun impact in de samenleving hangt niet alleen af van hun financiële middelen, maar ook van de kwaliteit van leiderschap, van hun bestuur, van hun vermogen om te innoveren en zich aan te passen aan de snelle technologische ontwikkelingen. De Koning Boudewijnstichting wil verenigingen ondersteunen en versterken, zodat ze de uitdagingen waar ze voor staan de baas kunnen, zeker op het vlak van digitalisering. Wij luisteren naar hun behoeften en slaan bruggen met sleutelspelers.

Onze acties

  • het Venture Philanthropy Fonds beheren en uitbouwen. Dit Fonds ondersteunt verenigingen op een structurele manier en in verschillende domeinen: digitalisering, strategie en economisch model, goed bestuur, financieel beheer, impactmeting…;
  • de digitale transformatie in het verenigingsleven ondersteunen en stimuleren;
  • de sector begeleiden bij het gebruik van data ten dienste van het algemeen belang;
  • instrumenten voor goed bestuur ter beschikking stellen van verenigingen, zoals goedbestuur.be.

Versterken van het verenigingsleven maakt deel uit van het programma Maatschappelijk engagement

Meer informatie op goededoelen.be

Projectoproepen

Impact Together by BNP Paribas Fortis

Impact Together biedt structurele ondersteuning aan organisaties met ontwikkelingspotentieel of een uitdaging om hun maatschappelijke impact in België te behouden

Bekendgemaakt

Projectoproep van het Fonds VINCI 2022

Peterschap en financiële steun ten gunste van verenigingen die de toegang tot de arbeidsmarkt bevorderen door acties te voeren ten gunste van kansarme personen

Bekendgemaakt

Paï Lennart Schmidt

De oproep moedigt relaties aan tussen jongeren van 10 tot 18 met diverse religieuze en culturele achtergronden, om zo tolerantie, dialoog en respect voor anderen te promoten.

Bekendgemaakt

Kregen steun

EQLA

Eqla-mentoren steunen reguliere schoolcarrière leerlingen met visuele beperking

Financieren loon/reisbudget van Eqla-mentoren die jongeren met een visuele beperking optimaal te steunen, teneinde bij te dragen tot hun autonomie/toegang tot de arbeidsmarkt. 

L'Ilot

Herstellen zware brandschade in Tehuis voor dakloze mannen (L'Ilot) in Jumet 

Financieren van niet door de verzekering gedekte kosten, ten bate van de kwetsbare bewoners en het educatieve team in het mannentehuis.

Centre d'Accueil pour Enfants 'La Maison Heureuse'

Kinderen van La Maison Heureuse veilig door wegdeemsterende pandemie loodsen

Tijdelijk inhuren van een halftijdse schoolverpleegkundige om de kinderen te helpen de coronabeperkingen/angsten achter zich te laten en de weg naar de vrijheid veilig te omarmen…

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

Fotowedstrijd Koning Boudewijnstichting

Bekijk de foto’s met de meeste stemmen of likes. Dank aan al wie de mooiste foto’s hielp kiezen.

Digitalisering van de verenigingssector

Het ondersteunen en stimuleren van de digitale transformatie van de verenigingssector en dit bij verenigingen met een diverse digitale maturiteit.

Goed bestuur

www.goedbestuur.be biedt een concreet, praktisch en kwaliteitsvol zelfevaluatie-instrument om het functioneren van de RVB van een social-profit-organisatie te evalueren.

Fondsen en filantropieformules

Soroptimist International van België (Fonds)

Steun aan initiatieven die bijdragen tot een beter leven voor vrouwen en kinderen (via educatie, autonomie, gezondheid, rechtsregels).

PEVR - OVK (Fonds Vrienden van)

Filantropen steunen preventieprojecten van OVK inzake verkeersveiligheid en begeleidingsprojecten voor slachtoffers en hun familie.

Père Roulling (Fonds)

1/Hulp aan arme mensen in derde wereld landen.2/ De strijd tegen sociale uitsluiting in België.3/ Steun voor de opleiding van jongeren in Luikse scholen.

Press Releases

De Koning Boudewijnstichting in jouw buurt in 2021

De regionale Snapshots 2021 geven een overzicht van de door de KBS gesteunde initiatieven en individuen per provincie en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

Meer dan 260.000 euro voor 15 verenigingen die het samenleven verbeteren

Vijftien verenigingen die het samenleven verbeteren krijgen in totaal meer dan 260.000 euro steun van het Fonds VINCI alsook peters of meters – medewerkers van de VINCI groep.

Bijna 100.000 euro voor acht nieuwe fietsprojecten in Brussel

Het Fonds Bikes in Brussels ondersteunt acht projecten voor fietsparkings van overheden, verenigingen en scholen in het Brussels Hoofdstedelijk Geweest voor bijna 100.000 euro.

Verhalen

“Neem rustig de tijd om afscheid te nemen”

Versterken van het verenigingsleven

"Waar vinden ze een attest van erfopvolging, hoe kunnen ze bankrekeningen deblokkeren, welke instanties moeten ze op de hoogte brengen van het overlijden?"
Christof Lelong
Hansen Uitvaartzorg

Oak Tree Projects geeft cohousings extra boost van inclusie

Versterken van het verenigingsleven

“Andere bewoners in de cohousing reageren doorgaans positief als we één van de woningen willen kopen voor mensen met een beperking.”
Danaë Van den bossche
Oak Tree Projects