Versterken van het verenigingsleven

Verenigingen structureel ondersteunen om hun impact te vergroten. De digitale transformatie van het verenigingsleven stimuleren en instrumenten voor een performant bestuur ter beschikking stellen.

Verenigingen leveren een essentiële bijdrage tot de goede werking van de democratie. Hun impact in de samenleving hangt niet alleen af van hun financiële middelen, maar ook van de kwaliteit van leiderschap, van hun bestuur, van hun vermogen om te innoveren en zich aan te passen aan de snelle technologische ontwikkelingen. De Koning Boudewijnstichting wil verenigingen ondersteunen en versterken, zodat ze de uitdagingen waar ze voor staan de baas kunnen, zeker op het vlak van digitalisering. Wij luisteren naar hun behoeften en slaan bruggen met sleutelspelers.

Onze acties

  • het Venture Philanthropy Fonds beheren en uitbouwen. Dit Fonds ondersteunt verenigingen op een structurele manier en in verschillende domeinen: digitalisering, strategie en economisch model, goed bestuur, financieel beheer, impactmeting…;
  • de digitale transformatie in het verenigingsleven ondersteunen en stimuleren;
  • de sector begeleiden bij het gebruik van data ten dienste van het algemeen belang;
  • instrumenten voor goed bestuur ter beschikking stellen van verenigingen, zoals goedbestuur.be.

Versterken van het verenigingsleven maakt deel uit van het programma Maatschappelijk engagement

Meer informatie op goededoelen.be

Projectoproepen

Projectoproep van het Fonds VINCI 2022

Peterschap en financiële steun ten gunste van verenigingen die de toegang tot de arbeidsmarkt bevorderen door acties te voeren ten gunste van kansarme personen

Open

Paï Lennart Schmidt

De oproep moedigt relaties aan tussen jongeren van 10 tot 18 met diverse religieuze en culturele achtergronden, om zo tolerantie, dialoog en respect voor anderen te promoten.

Open

Venture Philanthropy Fonds

Consulting en financiële steun (maximum 80.000 euro verspreid over 3 jaar) om organisaties en bedrijven met sociaal oogmerk structureel te versterken en verder te helpen groeien.

Bekendgemaakt

Kregen steun

BeWiSe Femmes et Sciences en Belgique – Vrouwen en Wetenschappen in België

Girls Leading in Science - GirLS

Organiseren van een jaarlijkse wedstrijd met gemengde teams van leerlingen uit het 5de en 6de jaar SO, de eerste prijs omvat het schoolgeld voor het eerste jaar in het officieel …

Olympic Urban Festival

Urban Youth Games

Organiseren van het sportevent Urban Youth Games dat mikt op het samenbrengen, integreren en insluiten van 2.000 jongeren met een verschillende achtergrond, uit Brussel, Wallonië…

ArmenTekort

ArmenTeKort gaat vreemd!

Uitrollen van de buddywerking en maken van een gedocumenteerde handleiding, om ervoor te zorgen dat in heel België dezelfde resultaten worden bereikt en gemeten.

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

Goed bestuur

www.goedbestuur.be biedt een concreet, praktisch en kwaliteitsvol zelfevaluatie-instrument om het functioneren van de RVB van een social-profit-organisatie te evalueren.

Venture Philanthropy Fonds

Het Venture Philanthropy Fonds steunt verenigingen of ondernemingen in de sociale economie die gevestigd zijn in België en die zich inzetten voor sociale inclusie in België. De s…

Digitalisering van de verenigingssector

Het ondersteunen en stimuleren van de digitale transformatie van de verenigingssector en dit bij verenigingen met een diverse digitale maturiteit.

Fondsen en filantropieformules

Dorfsaal Oudler

Afwerken van de pas gebouwde Dorfsaal Oudler, een feestzaal voor particulieren en verenigingen in een deelgemeente van Burg-Reuland (Oost-België).

PEVR - OVK (Fonds Vrienden van)

Filantropen steunen  preventieprojecten inzake verkeersveiligheid en begeleidingsprojecten voor slachtoffers en hun familie ( met o.a. de oprichting van een expertisecentrum in W…

Pai Lennart Schmidt (Fonds)

Het Fonds wil de relaties aanmoedigen tussen jongeren van 10 tot 18 met verschillende religieuze en culturele achtergronden, om op die manier tolerantie, dialoog en respect voor …

Press Releases

Meer dan 260.000 euro voor 15 verenigingen die het samenleven verbeteren

Vijftien verenigingen die het samenleven verbeteren krijgen in totaal meer dan 260.000 euro steun van het Fonds VINCI alsook peters of meters – medewerkers van de VINCI groep.

Bijna 100.000 euro voor acht nieuwe fietsprojecten in Brussel

Het Fonds Bikes in Brussels ondersteunt acht projecten voor fietsparkings van overheden, verenigingen en scholen in het Brussels Hoofdstedelijk Geweest voor bijna 100.000 euro.

Oak Tree Projects maakt inclusief wonen mogelijk voor mensen met een zorgnood

Het Venture Philanthropy Fonds biedt langdurige steun aan organisaties met een groeiende impact, die zich dankzij die steun structureel en toekomstgericht versterken.

Verhalen

Oak Tree Projects geeft cohousings extra boost van inclusie

Versterken van het verenigingsleven

“Andere bewoners in de cohousing reageren doorgaans positief als we één van de woningen willen kopen voor mensen met een beperking.”
Danaë Van den bossche
Oak Tree Projects