Datatrust & goededoelen

Goededoelen.be verrijken door de website te koppelen aan een databank van en voor het verenigingsleven.

Objectieve en betrouwbare gegevens over verenigingen en stichtingen: een uitdaging van formaat voor de social-profitsector. Het platform goededoelen.be, dat wordt aangestuurd door de Koning Boudewijnstichting, helpt verenigingen en stichtingen beter te communiceren en transparant te zijn. Deze databank bevat officiële informatie over meer dan 7.000 organisaties in België.

Onze acties

  • goededoelen.be beheren en uitbouwen voor een zo groot mogelijk bereik, zowel wat betreft het aantal verenigingen op de website als de kwaliteit van de informatie;
  • nieuwe technieken gebruiken en samenwerken met koepels, federaties en andere spelers om de inhoud van het platform te verrijken en nieuwe gegevensbronnen te creëren, in dienst van het algemeen belang.

Datatrust & goededoelen maakt deel uit van het programma Maatschappelijk engagement

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven