Filantropie aanmoedigen

Filantropie aanmoedigen in België, Europa en de rest van de wereld.

Wanneer burgers, organisaties uit het maatschappelijke middenveld of bedrijven een initiatief voor het algemeen belang ondersteunen, schrijven ze zich in een aloude traditie in: filantropie. Ze doen zo de mensheid vooruitgaan. Filantropie speelt een onmisbare en vernieuwende rol en vormt een aanvulling op het werk voor een betere samenleving van overheden, verenigingsleven en privésector. Deze filantropie aanmoedigen en faciliteren in België, Europa en de rest van de wereld staat centraal in de missie van de Koning Boudewijnstichting.

Onze acties

  • individuen en bedrijven begeleiden die zich inzetten voor een betere wereld en betekenis willen geven aan die actie;
  • filantropie op lokaal, nationaal en internationaal vlak valoriseren via de organisatie van de Lente van de Filantropie en de Barometer van de Filantropie;
  • onze rol als referentiespeler voor filantropie in Europa versterken en marktleider blijven in België;
  • publicaties voor het brede publiek uitgeven over maatschappelijke uitdagingen die notarissen tijdens hun werk detecteren, in samenwerking met de Federatie van het Notariaat.

Filantropie aanmoedigen maakt deel uit van het programma Maatschappelijk engagement

Meer informatie
Filantropische formules
Wereldwijde filantropie

Projectoproepen

Fonds Emilie Leus (individuen) Lente 2023

Steun aan jonge verkeersslachtoffers

Open

2023A - Projectrekeningen in de schoot van de Koning Boudewijnstichting

De Stichting helpt geld inzamelen voor vernieuwende initiatieven die het algemeen belang dienen. Giften voor projectrekeningen zijn fiscaal aftrekbaar.

Open

Fonds Emilie Leus (groepen) Lente 2023

Steun aan jonge verkeersslachtoffers

Open

Kregen steun

Compagnons - A toi Mon toit

Quand un aîné autochtone et une famille de réfugiés partagent le même toit...

Het huis van een autochtone oudere omvormen tot een kangoeroewoning met een bovenverdieping voor een vluchtelingengezin, met het oog op integratie en empowerment.

Touché

Krachtcoaches - van probleem naar meerwaarde

In het kader van de vormingen en het jongerenaanbod rond het omzetten van agressie in een positieve kracht, opleiden van ex-cliënten, die nu al vrijwillig meewerken als ervarings…

Eureka Die-'s-lekti-kus

Wiskundige geletterdheid effectief ondersteunen via e-course voor jongeren met leerproblemen als voorbereiding op sollicitaties en jobs in de zorg en bouwsector

Effectief ondersteunen van de wiskundige geletterdheid (kunnen werken met grafieken, procenten en de regel van drie) via een e-course op maat van jongeren uit beroepsopleidingen …

Evenementen

Be Philanthropy 2023

27/04/2023 09:30

Een evenement om filantropie te promoten, na te denken over de maatschappelijke rol en recente evolutie en Belgische en Europese filantropen te inspireren in hun engagement.

Fondsen en filantropieformules

Rotary Belgium (Fonds)

Levensvoorwaarden van de bevolking op duurzame wijze verbeteren door projecten van algemeen belang op Belgisch of internationaal niveau te ondersteunen alsmede bij te dragen aan …

V Europe

Steunen van slachtoffers van terrorisme in België door het bundelen van aanbevelingen om hun situatie te verbeteren, en door lessen te trekken uit goede praktijken van andere lan…

Leefboerderij De Kanteling Herzele (Projectrekening)

Op een leefboerderij waar volwassenen met een verstandelijke beperking buiten kunnen werken in de natuur en/of met dieren, voorzien in een ruimte voor jongeren (14+) die er komen…

Press Releases

Een nieuw instituut, een studie en een ganse week evenementen om impactfinanciering in België op de agenda te zetten

Een consortium verenigt 8 Belgische organisaties die actief zijn op het gebied van impactfinanciering in België. Ze richten samen het instituut Impact Finance Belgium op.

Impact Together, het nieuwe filantropische Fonds van BNP Paribas Fortis wordt door KBS beheerd

Het nieuwe BNP Paribas Fortis Philanthropic Fund Impact Together, beheerd door de KBS, steunt social profitorganisaties die zich inzetten voor een betere wereld.

Uilenspel wint de Coup de Cœur van het Venture Philanthropy Fund in Vlaanderen

Uilenspel vzw krijgt de Coup de Cœur van het Venture Philantropy Fund voor haar Transbasoproject. Kwetsbare kinderen worden begeleid van lager naar secundair onderwijs.

Verhalen

Hoe maak je van een ziekenhuisfonds een succes?

Filantropie aanmoedigen

“Het gaat niet om het geld, maar wat je ermee kan en wil doen. Daar moet je de nadruk op leggen.”
Virginie Huys
coördinator Fonds AZ Groeninge

Een beklimming om het zelfvertrouwen te herwinnen

Filantropie aanmoedigen

"Als een jongere kan zeggen ‘ik kan dat doen’, dat is een enorme steun voor de toekomst."
Philippe Stroobant
Oprichter van het Fonds À chacun son Cervin