Filantropie aanmoedigen

Filantropie aanmoedigen in België, Europa en de rest van de wereld.

Wanneer burgers, organisaties uit het maatschappelijke middenveld of bedrijven een initiatief voor het algemeen belang ondersteunen, schrijven ze zich in een aloude traditie in: filantropie. Ze doen zo de mensheid vooruitgaan. Filantropie speelt een onmisbare en vernieuwende rol en vormt een aanvulling op het werk voor een betere samenleving van overheden, verenigingsleven en privésector. Deze filantropie aanmoedigen en faciliteren in België, Europa en de rest van de wereld staat centraal in de missie van de Koning Boudewijnstichting.

Onze acties

  • individuen en bedrijven begeleiden die zich inzetten voor een betere wereld en betekenis willen geven aan die actie;
  • filantropie op lokaal, nationaal en internationaal vlak valoriseren via de organisatie van de Lente van de Filantropie en de Barometer van de Filantropie;
  • onze rol als referentiespeler voor filantropie in Europa versterken en marktleider blijven in België;
  • publicaties voor het brede publiek uitgeven over maatschappelijke uitdagingen die notarissen tijdens hun werk detecteren, in samenwerking met de Federatie van het Notariaat.

Filantropie aanmoedigen maakt deel uit van het programma Maatschappelijk engagement

Meer informatie
Filantropische formules
Wereldwijde filantropie

Projectoproepen

Projectoproep van het Fonds VINCI 2022

Peterschap en financiële steun ten gunste van verenigingen die de toegang tot de arbeidsmarkt bevorderen door acties te voeren ten gunste van kansarme personen

Bekendgemaakt

Paï Lennart Schmidt

De oproep moedigt relaties aan tussen jongeren van 10 tot 18 met diverse religieuze en culturele achtergronden, om zo tolerantie, dialoog en respect voor anderen te promoten.

Bekendgemaakt

Projectoproep van het Fonds VINCI

Peterschap en financiële steun ten gunste van verenigingen die het samenleven bevorderen door acties te voeren ten gunste van kansarme personen

Bekendgemaakt

Kregen steun

ASOCIACIÓN DE BANCOS DE ALIMENTOS DE COLOMBIA ABACO

EatCloud

Verbinden van het voedingsecosysteem (productie, distributie) en het sociale ecosysteem (voedselbanken, non-profit), om afval en honger te beperken, en om een duurzame, humane vo…

Solidarité-Logement / Solidariteit-­Huisvesting SLSH

Projet maison à Montegnée

Een huis aankopen/omvormen tot 4 appartementen voor 8 kwetsbare jongeren (18-22j) op zoek naar autonomie, en hen begeleiden vanuit de bijzondere open jeugdzorg.

De Kromme Boom

Zinvolle dagbesteding voor kansarme jongeren onder de vorm van creatieve workshops en zinvolle praktijkgerichte opleidingen

Creatieve, zinvolle activiteiten opzetten met kwetsbare jongvolwassenen, om hun talenten te ontdekken/ontwikkelen, teneinde te functioneren en gelukkig te zijn in de maatschappij…

Fondsen en filantropieformules

Josette Delvenne (Fonds)

1. humanitaire hulp wereldwijd ;2. wetenschappelijk en medisch onderzoek3. de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting; en 4. natuurbehoud en dierenwelzijn.

SPES-Forum (Fonds Vrienden van)

Filantropen steunen projecten van vzw SPES Forum om spiritualiteit in economie en samenleving te promoten.

Press Releases

Uilenspel wint de Coup de Cœur van het Venture Philanthropy Fund in Vlaanderen

Uilenspel vzw krijgt de Coup de Cœur van het Venture Philantropy Fund voor haar Transbasoproject. Kwetsbare kinderen worden begeleid van lager naar secundair onderwijs.

De Warmste Week steunt 200 projecten

Tweehonderd projecten die Vlamingen helpen meer zichzelf te zijn, krijgen steun van het Fonds De Warmste Week, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

Myriad, nieuwe samenwerking voor grensoverschrijdend geven gelanceerd

Samen met Give2Asia, hebben de Koning Boudewijnstichting en haar filialen in Noord-Amerika Myriad opgericht om grensoverschrijdend geven wereldwijd te faciliteren en te stimulere…

Verhalen

Een beklimming om het zelfvertrouwen te herwinnen

Filantropie aanmoedigen

"Als een jongere kan zeggen ‘ik kan dat doen’, dat is een enorme steun voor de toekomst."
Philippe Stroobant
Oprichter van het Fonds À chacun son Cervin