Fonds op naam met of zonder kapitaal

Zich inzetten voor een of meer goede doelen.

U wil zich inzetten (alleen, als paar, met de familie, met een gemeenschap…) voor een of meer goede doelen die u na aan het hart liggen?

Ongeacht of het over een kapitaal beschikt, een Fonds op naam is altijd een interessante manier om u duurzaam te engageren. Het is een flexibele formule: u kiest zelf welke doelstellingen het Fonds nastreeft, hoe lang het Fonds loopt, het geografisch bereik van het Fonds (België en/of het buitenland), hoe de ondersteuning gebeurt (bv. via een projectoproep, een prijs of steun aan onderzoek) en hoe het Fonds beheerd wordt.

De Koning Boudewijnstichting heeft in de loop der jaren een ruime ervaring opgebouwd met de oprichting en het beheer van Fondsen. We creëren bovendien synergiën tussen verschillende Fondsen met gelijkaardige doelstellingen om de impact van hun acties op het terrein te vergroten.

Looptijd

Een Fonds op naam heeft in principe een onbeperkte levensduur. Zo zijn structureel engagement, continuïteit en duurzaamheid verzekerd. U kan ook kiezen voor een Fonds met een beperkte looptijd: alle beschikbare middelen worden dan in een bepaalde tijdspanne toegewezen om de doelstellingen na te streven.

Werking

De Koning Boudewijnstichting doet het administratieve beheer van het Fonds op naam, waakt over de impact ervan, volgt de goede werking op en geeft het Fonds de nodige bekendheid. Een Bestuurscomité neemt de strategische beslissingen en bepaalt hoe de middelen van het Fonds worden aangewend. Dit comité bestaat uit minstens drie leden, onder wie de opricht(st)er(s) of zijn/haar/hun vertegenwoordiger(s).

Budget

De financiering van het Fonds op naam hangt vooral af van de verwachte looptijd voor zijn activiteiten.

  • Fonds met kapitaal met een onbeperkte looptijd: u brengt een kapitaal van minimum 75.000 euro op de been of u stort jaarlijkse bijdragen als opricht(st)er. Het uitgangspunt is jaarlijks 3% van de financiële activa van het Fonds te gebruiken voor de activiteiten ervan – het doel is om het kapitaal te vrijwaren en op een duurzame manier te werken. Om haar eigen activiteiten te financieren is de Koning Boudewijnstichting gemachtigd om jaarlijks een afhouding te doen van 0,7% van het kapitaal van het Fonds.
  • Fonds zonder kapitaal met een beperkte looptijd: de bijeengebrachte middelen kunnen onmiddellijk worden toegewezen aan de realisatie van de doelstelling van het Fonds. Er wordt jaarlijks een budget opgesteld om projecten van derden uit te werken en te ondersteunen. Het Fonds fungeert dus als een soort incubator en geeft kansen om vernieuwende oplossingen uit te proberen. Om haar eigen activiteiten te financieren is de Koning Boudewijnstichting gemachtigd om jaarlijks een afhouding te doen van 5% van de giften aan het Fonds. Dit bedrag is degressief boven 100.000 euro aan gecumuleerde giften: 3% tussen 100.000 en 500.000 euro, 1% tussen 500.000 en 1 mio euro, en 0,5% boven 1 mio euro.

De financiële middelen voor het Fonds worden beheerd volgens de methode die u verkiest, al dan niet bijgestaan door uw financiële adviseur. Het Comité voor Financiën van de Koning Boudewijnstichting houdt toezicht.

Fiscaliteit

Fondsen kunnen middelen krijgen via legaten of giften op rekeningnummer IBAN: BE10 0000 0000 0404 – BIC: BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting. De Stichting geniet verlaagde tarieven voor schenkingen en erfenissen in de verschillende gewesten. We bezorgen tijdig een fiscaal attest. Voor giften vanuit België doen we dit vanaf 40 euro.

Verhalen
Engagement dat inspireert!

“Voor wie digitaal niet mee is, kan de wereld erg klein worden”

Digitale inclusie

“In eerste instantie gaat het digitaal op weg helpen over luisteren en inleven in hun leefwereld. Van daaruit proberen we mensen sterker te maken.”
Mirjam Bonner
medewerker bij Welzijnsschakels

Forbidden Colours: een veilige haven voor iedereen

Kansarmoede en uitsluiting

"Bij Forbidden Colours zie ik diezelfde drang om een plek te creëren waar mensen niet worden uitgesloten. Een plek waar het niet is ‘wij tegen zij’, maar ‘wat verbindt ons met hen?’"
Lukas Dhont

Bewuste keuze voor filantropie: Forest Whitaker steunt ‘Be Philanthropy 2023’