European Friends Fund

Giften inzamelen in Europa op initiatief van een niet-Europese organisatie.

Is uw non-profitorganisatie gevestigd buiten de Europese Unie? Wil ze giften inzamelen bij Europese schenkers (individuen, bedrijven…)?

Met een European Friends Fund, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, kan uw organisatie fondsen werven in Europa om specifieke projecten te steunen. Dankzij onze rol in het netwerk Transnational Giving Europe, heeft ze niet enkel een aanwezigheid en een wettelijke basis in Europa, maar ook een efficiënte fiscale structuur om uw Europese schenkers te bereiken.

Looptijd

Het European Friends Fund heeft een looptijd van drie jaar, die kan worden verlengd op vraag van de initiatiefnemers.

Werking

Om een European Friends Fund te openen moet uw organisatie eerst een vragenlijst invullen die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het Selectiecomité van de European Friends Funds van de Koning Boudewijnstichting. Zodra die groen licht geeft, wordt een European Friends Fund opgericht voor uw organisatie en kunnen Europese schenkers giften overmaken.

Budget

De eenmalige oprichtingskost van een European Friends Fund bedraagt 1.000 euro.

Om haar eigen activiteiten te financieren is de Koning Boudewijnstichting gemachtigd om een afhouding jaarlijks te doen van 5% van de ontvangen giften. Dit bedrag is degressief vanaf 100.000 euro aan gecumuleerde giften: 2% tussen 100.000 en 400.000 euro, 1% tussen 400.000 en 700.000 euro, en 0,5% boven 700.000 euro.

Fiscaliteit

Europese schenkers kunnen een gift doen aan uw organisatie:

  • hetzij via de Koning Boudewijnstichting die gemachtigd is om fiscale attesten af te leveren aan schenkers (particulieren, bedrijven, organisaties) gevestigd in België, in Frankrijk, in Nederland, in het Groothertogdom Luxemburg en in Denemarken, in overeenstemming met de fiscale wetgeving van het betrokken land. 
  • hetzij via het netwerk Transnational Giving Europe, voor de schenkers gevestigd in een vijftiental andere Europese landen. De giften die via dit netwerk worden overgemaakt, zijn fiscaal aftrekbaar, in overeenstemming met de wetgeving van de leden.

Contact

Stéphanie Smets 
smets.s@mandate.kbs-frb.be
+32 2 549 61 53

Verhalen
Engagement dat inspireert!

Sterpunt Inclusief Ondernemen schoolt jobcoaches om tot digicoach

Inclusie Sociale rechtvaardigheid en armoede

“In digi-taal zit ook taal.”
Christophe Danschutter
beleidsmedewerker Sterpunt Inclusief Ondernemen

Ieder Zijn Woning: naar inclusieve digitale dienstverlening

Sociale rechtvaardigheid en armoede

“In onze missie staan individuele autonomie en maatschappelijke emancipatie centraal.”
Marc Buckens
Directeur van Ieder Zijn Woning

Twee Fondsen steunen samen baanbrekend onderzoek naar de ziekte van Parkinson

"Dankzij de samenwerking tussen 2 Fondsen binnen de Koning Boudewijnstichting heeft het onderzoek naar ziekte van Parkinson een flinke boost gekregen"