European Friends Fund

Giften inzamelen in Europa op initiatief van een niet-Europese organisatie.

Is uw non-profitorganisatie gevestigd buiten de Europese Unie? Wil ze giften inzamelen bij Europese schenkers (individuen, bedrijven…)?

Met een European Friends Fund, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, kan uw organisatie fondsen werven in Europa om specifieke projecten te steunen. Dankzij onze rol in het netwerk Transnational Giving Europe, heeft ze niet enkel een aanwezigheid en een wettelijke basis in Europa, maar ook een efficiënte fiscale structuur om uw Europese schenkers te bereiken.

Looptijd

Het European Friends Fund heeft een looptijd van drie jaar, die kan worden verlengd op vraag van de initiatiefnemers.

Werking

Om een European Friends Fund te openen moet uw organisatie eerst een vragenlijst invullen die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het Selectiecomité van de European Friends Funds van de Koning Boudewijnstichting. Zodra die groen licht geeft, wordt een European Friends Fund opgericht voor uw organisatie en kunnen Europese schenkers giften overmaken.

Budget

De eenmalige oprichtingskost van een European Friends Fund bedraagt 1.000 euro.

Om haar eigen activiteiten te financieren is de Koning Boudewijnstichting gemachtigd om een afhouding jaarlijks te doen van 5% van de ontvangen giften. Dit bedrag is degressief vanaf 100.000 euro aan gecumuleerde giften: 2% tussen 100.000 en 400.000 euro, 1% tussen 400.000 en 700.000 euro, en 0,5% boven 700.000 euro.

Fiscaliteit

Europese schenkers kunnen een gift doen aan uw organisatie:

  • hetzij via de Koning Boudewijnstichting die gemachtigd is om fiscale attesten af te leveren aan schenkers (particulieren, bedrijven, organisaties) gevestigd in België, in Frankrijk, in Nederland, in het Groothertogdom Luxemburg en in Denemarken, in overeenstemming met de fiscale wetgeving van het betrokken land. 
  • hetzij via het netwerk Transnational Giving Europe, voor de schenkers gevestigd in een vijftiental andere Europese landen. De giften die via dit netwerk worden overgemaakt, zijn fiscaal aftrekbaar, in overeenstemming met de wetgeving van de leden.

Contact

Stéphanie Smets 
smets.s@mandate.kbs-frb.be
+32 2 549 61 53

Verhalen
Engagement dat inspireert!

Filantropische financierders van muco-onderzoek brengen samenwerking tot stand tussen UGent, UCL en het Militair Hospitaal

Medisch-wetenschappelijk onderzoek

“Hoewel een idee in onze sector soms heel veel waard is, deelden we onze kennis voor dit project in alle vertrouwen met elkaar. Die openheid én onze inhoudelijke en technische complementariteit zorgen ervoor dat één plus één drie is. Op termijn varen vooral de patiënten daar wel bij.”
Piet Cools
medisch microbioloog aan de Universiteit Gent

Sportswitch: dé kringwinkel voor sportkledij

Circulaire economie

“We willen de bewustwording rond duurzaamheid van sportkledij aanwakkeren.”
Fran Verwimp
projectverantwoordelijke Sportswitch

(Veer)krachtige visie na 1 jaar Sidekick Sam Academy

Onderwijs in Vlaanderen

"Meestal komen de kinderen aan mijn deur kloppen bij een conflict, maar dat is vaak slechts het topje van de ijsberg. Als je verder vraagt, ontdek je dat er diepere problemen aan de basis liggen."
Rebecca Van der Zypen
Sidekick Sam op de Sint-Jozefsschool in Strombeek