Bescherming van milieu en biodiversiteit

Vernieuwende oplossingen ondersteunen die het milieu en de biodiversiteit helpen te beschermen.

Door de biodiversiteit te behouden, beschermen we alle levende soorten (dieren, planten…) die samen onze ecosystemen vormen. De biodiversiteit gaat vandaag achteruit door klimaatverandering, vervuiling, roofbouw, vernietiging van natuurlijke biotopen… Veel spelers spannen zich in om een antwoord te vinden op deze enorme uitdaging. Ook de Koning Boudewijnstichting zet zich in voor de bescherming van het milieu en de biodiversiteit.

Onze acties

  • projecten uitwerken ten voordele van het milieu en de biodiversiteit;
  • vernieuwende oplossingen voorstellen aan filantropen die het milieu en de biodiversiteit willen helpen beschermen.

Bescherming van milieu en biodiversiteit maakt deel uit van het programma Klimaat, leefmilieu en biodiversiteit

Projectoproepen

Streekmotor 23 - Verbind mens en omgeving

Ondersteuning van lokale projecten in de Vlaamse Ardennen en Denderstreek, die inspelen op de noden en uitdagingen van mens en omgeving.

Bekendgemaakt

Streekmotor 23 - oproep organisaties

Ondersteuning van lokale projecten in de Vlaamse Ardennen en Denderstreek, die inspelen op de noden en uitdagingen van mens en omgeving.

Bekendgemaakt

Milde Meetjes

Steun aan projecten die de omgeving, het landschap en de lokale gemeenschap rond het Windlandschap ‘Eeklo-Maldegem-Kaprijke’ op een duurzame manier versterken.

Kregen steun

L'Ecole à l'Hôpital et à Domicile

Blijven leren, ondanks ziekte

Permettre à des jeunes, éloignés de leur école par la maladie ou un accident, de continuer à apprendre. A cet effet des bénévoles se rendent à l'hôpital ou au domicile où réside …

Haute Ecole Léonard de Vinci - HE Vinci

Création d'un emplacement extérieur et sécurisé pour un parkings de 55 vélos

Creëren van een gesloten, beveiligde studenten- en personeelsparking voor 55 fietsen aan de Haute Ecole Léonard de Vinci, om het fietsgebruik te bevorderen via een aanpassing van…

Administration Communale de Forest

Balisage des Itinéraires Cyclables Communaux et installation d’arceaux vélos didactiques aux abords des écoles forestoises.

Markeren van de gemeentelijke fietsroutes in Vorst, om deze routes voor fietsers zicht- en leesbaarder te maken; en in de omgeving van de scholen fietsrekken in de vorm van een a…

Fondsen en filantropieformules

Professor T. Van Autenboer (Fonds)

Toegepast geologisch onderzoek over milieueffecten (vooral effecten op grondwater) ten gevolge van ontginning, opslag, verwerking en sanering van delfstoffen, ertsen en secundair…

SEAD (Projectrekening)

Een zeilschip klaarmaken voor een reis rond de Atlantische Oceaan, en met de 4 zeilers werken rond duurzame landbouw en mariene biologie, en muziek en podcasts opnemen.

Société Royale Forestière de Belgique (Fonds Vrienden van)

Filantropen steunen projecten van De Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij vzw voor een kwaliteitsvolle bosbouw, met specifieke aandacht voor klimaatverandering en de evoluti…

Press Releases

635.000 euro voor 15 nieuwe fietsprojecten in Brussel

Het Fonds Bikes in Brussels steunt 15 nieuwe fietsinfrastructuurprojecten (fietspaden, fietsenstallingen, fietsgoten), voor een totaalbedrag van 635.000 euro.

Omgevingsfonds Schoonbroek steunt eerste twee duurzame projecten

Het Omgevingsfonds Schoonbroek steunt, na een burgerstemming, voor het eerst twee duurzame projecten in Retie.

Stimulans voor de aanleg van de fietsbrug over het Vierarmenkruispunt, nieuwe fietspaden in Molenbeek en Jette

Het Fonds Bikes in Brussels steunt 10 nieuwe projecten voor fietsinfrastructuur (fietsbrug, fietspaden, fietsstallingen) in het Brussels Gewest voor ruim 1,15 miljoen euro.

Verhalen

In Bohan waken schapen en mensen over de natuur

Bescherming van milieu en biodiversiteit

“Lokale actie brengt sterke en duurzame verandering op gang.”
Brieuc Van Damme
CEO van de KBS

Wij(k)water vangt regenwater van Gentse kerkdaken op

Bescherming van milieu en biodiversiteit

Regenwater van kerkdaken recupereren voor moestuintjes is eenvoudig, niet duur, en enorm sensibiliserend, omdat het zo goed zichtbaar is.”
Pieter Van den Brande
Gents MilieuFront

Paradijs voor boomblauwtje, oranjetipje, bruine kikker en vele tinten groen

Bescherming van milieu en biodiversiteit

“De parktuin is slechts 1 hectare groot maar herbergt een mozaïek van biotopen: dit kan een paradijsje worden voor duizenden soorten fauna en flora.”
Herman Dierickx
Beheerder en natuurgids