Bescherming van milieu en biodiversiteit

Vernieuwende oplossingen ondersteunen die het milieu en de biodiversiteit helpen te beschermen.

Door de biodiversiteit te behouden, beschermen we alle levende soorten (dieren, planten…) die samen onze ecosystemen vormen. De biodiversiteit gaat vandaag achteruit door klimaatverandering, vervuiling, roofbouw, vernietiging van natuurlijke biotopen… Veel spelers spannen zich in om een antwoord te vinden op deze enorme uitdaging. Ook de Koning Boudewijnstichting zet zich in voor de bescherming van het milieu en de biodiversiteit.

Onze acties

  • projecten uitwerken ten voordele van het milieu en de biodiversiteit;
  • vernieuwende oplossingen voorstellen aan filantropen die het milieu en de biodiversiteit willen helpen beschermen.

Bescherming van milieu en biodiversiteit maakt deel uit van het programma Klimaat, leefmilieu en biodiversiteit

Projectoproepen

Fonds Jean Vin - Prijs Jean Vin - Projectoproep voor individuen

De jaarlijkse prijs Jean Vin bekroont een vereniging of organisatie die een actieve bijdrage levert tot het behoud van het natuurlijk erfgoed in de Hoge Venen in België

Vin (Fonds Jean Vin - Prijs Jean Vin) - Projectoproep voor organisaties

De jaarlijkse prijs Jean Vin bekroont een vereniging of organisatie die een actieve bijdrage levert tot het behoud van het natuurlijk erfgoed in de Hoge Venen in België.

Fonds Bikes in Brussels - Herfst 2022

Steunt inspanningen van aanpassing of uitrusting van de infrastructuur ten bate van de fietsmobiliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Loopt binnenkort af!

Kregen steun

Zero Waste Belgium

Belgische jeugdbewegingen op weg helpen naar 'Zero Afval'-kampen

Bij de begeleiding focussen op bewustmaking, opleiding, kampbezoek en debriefing, en naast jeugdleiders, ook mikken op (meer) permanente actoren (van eenheden, federaties).

Hasselt University

Postnatal exposure pathways to soot particles: a focus on breast milk and its impact on cognitive function in the first months of life

Exposure to pollutants is harmful and can cause detrimental effects in early life. Yet, little is known about the presence of black carbon particles in human breast milk. I aim t…

Epsylon

Aménagement d'espaces sécurisés et achat de vélos électriques pour encourager la mobilité vélo dans la région de Bruxelles-Capitale.

Bouwen van 2 met camera's beveiligde, overdekte fietsenstallingen voor 20 klassieke en elektrische fietsen van de bewoners en het personeel van het psychiatrisch verzorgingstehui…

Fondsen en filantropieformules

Fédération des Parcs naturels de Wallonie (Fonds Vrienden van)

Filantropen ondersteunen projecten rond biodiversiteit gevoerd door de 12 Natuurparken vertegenwoordigt door de Fédération des Parcs naturels de Wallonie.

ING Fonds voor Duurzame Gebouwen

Vergroening van de gevels van openbare gebouwen om bij te dragen aan de duurzame transitie van steden, het welzijn van de bewoners en de biodiversiteit in de stedelijke ruimte

Press Releases

Stimulans voor de aanleg van de fietsbrug over het Vierarmenkruispunt, nieuwe fietspaden in Molenbeek en Jette

Het Fonds Bikes in Brussels steunt 10 nieuwe projecten voor fietsinfrastructuur (fietsbrug, fietspaden, fietsstallingen) in het Brussels Gewest voor ruim 1,15 miljoen euro.

11 projecten verdelen 500.000 euro om gevels van openbare gebouwen te vergroenen

Het ING Fonds voor Duurzame Gebouwen ondersteunt projecten die de publieke ruimte vergroenen.

Het domein van Freÿr: een voorbeeldige restauratie van het erfgoed en zijn omgeving

Het Domein van Freÿr onderging een unieke restauratie, waarin architecturaal erfgoed, ecologie en lokale economie met elkaar samengaan, met steun van het Fonds Laubespin Lagarde.

Verhalen

In Bohan waken schapen en mensen over de natuur

Bescherming van milieu en biodiversiteit

“Lokale actie brengt sterke en duurzame verandering op gang.”
Brieuc Van Damme
CEO van de KBS

Wij(k)water vangt regenwater van Gentse kerkdaken op

Bescherming van milieu en biodiversiteit

Regenwater van kerkdaken recupereren voor moestuintjes is eenvoudig, niet duur, en enorm sensibiliserend, omdat het zo goed zichtbaar is.”
Pieter Van den Brande
Gents MilieuFront

Paradijs voor boomblauwtje, oranjetipje, bruine kikker en vele tinten groen

Bescherming van milieu en biodiversiteit

“De parktuin is slechts 1 hectare groot maar herbergt een mozaïek van biotopen: dit kan een paradijsje worden voor duizenden soorten fauna en flora.”
Herman Dierickx
Beheerder en natuurgids