Appels à projets / Hub locaux

Lokale en regionale burgerinitiatieven ondersteunen, met extra aandacht voor landelijke gebieden, en de lokale filantropie faciliteren.

Of het nu om een streek, een stad, een dorp of een wijk gaat: overal zetten burgers zich massaal in voor beter samenleven. De filantropen die zich willen engageren voor de plek waar ze zijn opgegroeid of waar ze nu wonen, zijn al even talrijk. De Koning Boudewijnstichting moedigt dit burgerengagement aan en faciliteert individuele of collectieve filantropische initiatieven die een streek of een specifiek geografisch gebied ondersteunen.

Onze acties

  • lokale en regionale burgerinitiatieven voor meer sociale cohesie ondersteunen, met extra aandacht voor landelijke gebieden (o.a. via het programma Buurten op den Buiten);
  • Fondsen beheren en uitbouwen die de sociaaleconomische krachten in hun regio aanwenden voor streekontwikkeling;
  • onze competenties en onze netwerken ten dienste stellen van filantropische buurtinitiatieven.

Lokaal en regionaal burgerengagement maakt deel uit van het programma Maatschappelijk engagement

Projectoproepen

2022A - Solidariteitsrekening Scholen in de schoot van de Koning Boudewijnstichting

Als school giften inzamelen om leerlingen uit kwetsbare gezinnen discreet financieel tegemoet te komen en het hen zo mogelijk maken met gelijke kansen het schooljaar te doorlopen…

Bekendgemaakt

2024B - Solidariteitsrekening Scholen in de schoot van de Koning Boudewijnstichting

Als school giften inzamelen om leerlingen uit kwetsbare gezinnen discreet financieel tegemoet te komen en het hen zo mogelijk maken met gelijke kansen het schooljaar te doorlopen…

Open

Zegel van goedkeuring "Louise in Ré

Toekenning van het "Louise in Ré"-keurmerk aan Oost-Belgische scholen (lagere scholen en kleuterscholen).

Loopt binnenkort af!

Kregen steun

Viertelhaus Cardijn Eupen - CAJ

Solidariteitsactie die voor iedereen een feestmaaltijd voorziet

Tijdens de eindejaarsperiode een feestmenu aanbieden aan mensen in sociaal isolement, sociaal kwetsbare gezinnen en personen in nood.

Hof Peters VoG

Aankoop van 2 verhoogde bedden voor educatieve doeleinden

Om biodiversiteit, duurzaamheid, verantwoordelijkheid en sociale interactie te bevorderen, ontvangt de sociale onderneming Hof Peters twee verhoogde plantenbakken.

Ministère de la Communauté germanophone / Robert-Schuman-Institut

RSI Eupen - Een hart voor kinderen

Steun aan kinderen en jongeren uit sociaal en financieel kwetsbare gezinnen zodat ze gelijke kansen krijgen.

Evenementen

20 jaar Streekfonds

22/06/2022 18:30 Tot 22/06/2022 23:55

Het Streekfonds West-Vlaanderen viert 20 jaar waardevol maatschappelijk engagement en solidariteit met haar partners en gaat in gesprek over 'hoe samen investeren in de toekomst'…

Gala Steunraad West-Vlaanderen

20/10/2022 19:00 Tot 20/10/2022 23:59

De Steunraad organiseert een gala-avond, waarvan de opbrengst gaat naar de werking van het Streekfonds West-Vlaanderen..

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

Vis mon village

Concrete projecten met een lokale participatiedynamiek die de levenskwaliteit in het dorp verbeteren en contacten en solidariteit tussen diverse bevolkingsgroepen bevorderen.

Steunraad Oost-Vlaanderen

Steunraad Oost-Vlaanderen is het beschermcomité van Streekfonds Oost-Vlaanderen, voorgezeten door Gouverneur Van Cauter. https://streekfondsoostvlaanderen.be/over-ons/steunraad/

Générations Solidaires

Voor solidaire, innovatieve burgerinitiatieven die het sociale weefsel tussen de generaties versterken en die het dagelijks leven aangenamer maken.

Fondsen en filantropieformules

KRC Genk Foundation (Fonds Vrienden van)

Filantropen steunen projecten die kwetsbare groepen uit de samenleving, waaronder kansarmen, jongeren, werklozen, ... ondersteunt en (re-)integreert.

Press Releases

Debuutkortfilm van jonge Kortrijkzane geselecteerd voor FilmFest Oostende

The Reject, de kortfilm van de jonge Kortrijkse Sandy Kelemba, is geselecteerd voor FilmFest Oostende. Ze werd gecoacht via het Fonds Strandschelp, Streekfonds West-Vlaanderen.

De Koning Boudewijnstichting in uw buurt in 2022

De regionale Snapshots 2022 geven een overzicht van de door de KBS gesteunde initiatieven en individuen per provincie en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Buurten op den buiten: 43 Buurtinitiatieven op het platteland ontvangen in totaal €195.334 steun

Steun aan bewoners die een concreet project willen realiseren voor hun buurt of dorp met landelijk karakter.

Verhalen

Samen brood bakken en tijd maken om verhalen, zorgen en dromen te delen

Appels à projets / Hub locaux

“Dit project biedt me de kans om bezig te zijn met het mooiste ambacht dat er is. Meer nog, ik kan de kennis en kunde doorgeven aan volgende generaties!”
Giel Creemers
drijvende kracht achter het project

Integratie als hart onder de riem

Appels à projets / Hub locaux

"Het buurthuis Cardijn speelt een bijzonder belangrijke rol bij het samenbrengen van mensen in deze moeilijke tijden."
Brieuc Van Damme
CEO van de KBS

Den Horenbos in Lubbeek: een groene ontmoetingsplek voor de buurt

Appels à projets / Hub locaux

“Samen hebben wij het bos gekocht, niet als investering, wel om er een mooi stukje natuur van te maken én dat open te stellen voor publiek.”
Liesbeth Smeyers
mede-eigenaar van den Horenbos