Verhaal

Samen brood bakken en tijd maken om verhalen, zorgen en dromen te delen

Buurten op den Buiten, een initiatief van de Koning Boudewijnstichting samen met de Vlaamse Landmaatschappij, ondersteunt jaarlijks heel wat projecten die de kwaliteit van het leven in een dorp of buurt willen verbeteren. Belangrijk hierbij is dat het moet gaan om een dorp of buurt met landelijk karakter. Eind oktober werd er in Kaulille, deelgemeente van Bocholt, een buurtoven ingewijd.

Een buurtoven, zo vertelt voorzitter Toon Verlaak, tevens molenaar en ovenbouwer, is een herinnering aan vroeger. Toen stond er in Kaulille een grote fabriek. De arbeiders woonden in kleine arbeidershuisjes dicht bij deze fabriek, en per vijf huisjes was er een oven. Eens per week werd deze warm gestookt en bakten de vrouwen allemaal samen brood voor de week. Tijdens het wachten was er dan tijd om verhalen, zorgen, dromen te delen. Dat willen ze nu hier opnieuw in gang zetten. Mensen samenbrengen en tijd vinden om bij te praten. Of, zoals burgemeester Stijn Van Baelen het zegt: “We vinden het fantastisch dat de mensen en verenigingen uit het dorp met deze buurtoven letterlijk en figuurlijk het vuur willen terugbrengen in het dorp!”

De oven kwam tot stand dankzij het enthousiasme van een kleine groep bakkers, maar gedragen door het hele dorp. Noël, jarenlang bakker in het dorp, Jack, bakker in het naburige Bocholt en Giel, een jonge en enthousiaste leerkracht bakkerij mogen we gerust de drijvende krachten achter het hele verhaal noemen. Samen met onder meer hun voorzitter Toon en ook Robert, droomden zij ervan hun buurtoven te bouwen, vlak bij de oude molen.

Ze informeerden de buurt en vroegen hun medewerking, hielden een crowdfunding die ook de lokale middenstand wakker maakte en ook het gemeentebestuur sprong al snel mee op de kar. Zo werd het een project dat gedragen werd door en voor de hele gemeenschap. Want de oven wordt geen louter decoratief element in dit dorp op den buiten. Het is wel degelijk de bedoeling de oven te gebruiken. Ook op de dag van de opening, uiteraard. Een aantal prominenten mocht samen met de bakkers aan de slag om deeg te maken, te kneden en te bakken. Al snel vulde de lucht zich met de geur van heerlijk brood.

Terwijl de mensen wachtten op het magische moment van het openen van de ovendeuren benadrukten verschillende sprekers het belang van dergelijke initiatieven. Door de link te leggen tussen de ovens en het buurten van vroeger, leggen we op een tastbare en eenvoudige manier de link met het verleden.. Zo ontstaat er opnieuw een plek waar we vreugde en verdriet kunnen delen, en geven we bestaande tradities een nieuw leven.

“Maar deze buurtoven is meer dan een link met het verleden”, zo klinkt het nog. Het is ook een plek van educatie. Men kan er terecht voor een workshop brood bakken. Ook op jonge leeftijd al. Zo kunnen kleuterklassen een workshop boeken en samen met de bakkers aan de slag om hun eigen broodjes te bakken. Op die manier kunnen ook zij al doende leren waar een brood nu juist vandaan komt en wat er allemaal bij komt kijken. Belangrijk hierbij is ook de nadruk op de korte keten. Het graan dat gebruikt wordt om in de naastliggende molen bloem van te maken, komt uit Vlaanderen. Om maar een voorbeeld te geven. Dat dit project dit jaar bekroond werd, samen met 42 andere projecten, bewijst dat de nood aan ondersteuning groot is.

De jury selecteerde dit jaar 43 projecten. Er kwamen maar liefst 120 dossiers binnen, allemaal plannen om buurten en dorpen met een landelijk karakter te verbeteren en de contacten tussen buurtbewoners te stimuleren. Voor het Agentschap Natuur en Bos, een van de leden van de jury, is de link met de natuur en landbouw een belangrijk aspect in het al dan niet toekennen van de subsidie. De link met de molen, de aanwezigheid van een paar kleine veldjes met verschillende oude graansoorten en het feit dat het project zo gedragen is door de hele buurt, maakte van dit project een mooi voorbeeld van wat mogelijk is.

Het geld van Buurten op den Buiten werd gebruikt om zelf een deegtrog te maken, vier werktafels, rijsmandjes, rekken en heel wat ander klein materiaal aan te kopen. Want de ambities gaan hier verder. Er staat al heel lang een molen, nu ook een oven. Maar ze willen er ook nog heel graag een bakkershuis bij. De ambitie om het ambacht van het echte broodbakken door te geven is een van de voornaamste drijfveren voor Giel om zich hier nog voor lang aan te verbinden.

“Dit project biedt me de kans bezig te zijn met het mooiste ambacht dat er is. Meer nog, ik kan de kennis en kunde doorgeven aan volgende generaties!”

“Dit project biedt me de kans om bezig te zijn met het mooiste ambacht dat er is. Meer nog, ik kan de kennis en kunde doorgeven aan volgende generaties!”
Giel Creemers
drijvende kracht achter het project

Niet alleen de prominenten kregen de kans om brood te bakken, ook de andere aanwezigen mochten de handen uit de mouwen steken. Mengen, kneden, wegen en meten en dan in de oven schuiven. Wij kunnen alvast bevestigen... het brood dat we daar maakten en proefden, smaakte heerlijk!

Andere verhalen
Engagement dat inspireert!

Den Horenbos in Lubbeek: een groene ontmoetingsplek voor de buurt

Lokaal en regionaal burgerengagement

“Samen hebben wij het bos gekocht, niet als investering, wel om er een mooi stukje natuur van te maken én dat open te stellen voor publiek.”
Liesbeth Smeyers
mede-eigenaar van den Horenbos

Werkers en wandelaars in heerlijk Heers

Lokaal en regionaal burgerengagement

“We geven het park terug aan de buurtbewoners."
Caroline Geerts
vzw Heerlijk(heid) Heers

Integratie als hart onder de riem

Lokaal en regionaal burgerengagement

"Het buurthuis Cardijn speelt een bijzonder belangrijke rol bij het samenbrengen van mensen in deze moeilijke tijden."
Brieuc Van Damme
CEO van de KBS

Andere projectoproepen

Armoede in Oost-België - meer samen bewegen

Steun van organisaties die met hun projecten op een duurzame manier mensen willen helpen die getroffen zijn door of direct bedreigd worden door armoede.

Een Hart voor West-Vlaanderen

Steun van het Streekfonds West-Vlaanderen aan projecten voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in West-Vlaanderen.

Open

Fonds Denise Callewaert - Levend Mesen

Het Fonds Denise Callewaert ondersteunt sociale en culturele initiatieven die de sociale cohesie in de omgeving van stad Mesen versterken.

Open

Andere Fondsen en filantropieformules

Incourt - Travers Emotion asbl (Projectrekening)

Het project is erop gericht het dorp uit te rusten met gemeenschappelijke apparatuur om ontmoetingen tussen de inwoners en de organisatie van evenementen te vergemakkelijken.

Travers Emotion (Projectrekening)

Uitrusten van het dorp met gemeenschapsmateriaal zoals tafels, stoelen, tenten en een projector om ontmoetingen tussen de bewoners en het organiseren van betaalbare cultuur-, spo…

Andere persberichten

De Koning Boudewijnstichting in uw buurt in 2022

De regionale Snapshots 2022 geven een overzicht van de door de KBS gesteunde initiatieven en individuen per provincie en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Buurten op den buiten: 43 Buurtinitiatieven op het platteland ontvangen in totaal €195.334 steun

Steun aan bewoners die een concreet project willen realiseren voor hun buurt of dorp met landelijk karakter.

Zeven lokale projecten geven door de steun van het Fonds Denise Callewaert een extra impuls aan het sociaal-cultureel leven van Mesen

Zeven socio-culturele projecten in Mesen krijgen steun van het Fonds Denise Callewaert.