Verhaal

Vrouwelijke reparateurs van smartphones opleiden

Zijn vrouwen aan zet in de IT-wereld? De Stichting voor Digitale Inclusie wil de digitale sector vervrouwelijken en in één klap zijn producten circulair maken met een opleiding refurbishment van smartphones en tablets voor vrouwen die opnieuw aan het werk willen. Dit project Digital School for Women kreeg steun van het ING Fonds voor een meer Circulaire Economie, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

"Ik deed thuis af en toe zelf kleine reparaties, op basis van YouTube-video’s. Toen ik de opleiding van Digital School for Women zag over de reparatie van smartphones en tablets, dacht ik meteen: go!” Kawtar Boudid heeft haar enthousiasme in de praktijk gebracht. Na een maandenlange opleiding ging ze aan de slag in het bedrijf aSmartWorld, dat de markt van refurbished smartphones en tablets wil helpen circulair en lokaal te maken. Ze heeft deze baan beet dankzij haar eigen motivatie, maar ook dankzij het engagement van de Stichting voor Digitale Inclusie die deze vorming organiseert met de steun van het ING Fonds voor een meer Circulaire Economie, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

Refurbishing om te verkopen of te geven

Kawtar zit geconcentreerd gebogen over een bureau vol schroevendraaiers en elektroden. “Dit is elektronische chirurgie”, zegt ze. De telefoons die ze onder handen neemt komen uit de laden en kasten van particulieren of zijn geschonken door bedrijven. 35% van deze oogst kan gerefurbished worden; de rest kan worden gebruikt voor onderdelen. Jaarlijks worden via het bedrijf aSmartWorld bijna 4.700 smartphones en tablets opnieuw in gebruik genomen; daar komen nog eens de refurbished toestellen bij die geschonken worden aan de Stichting voor Digitale Inclusie die het bedrijf heeft opgericht. “Met deze Stichting willen we organisaties en individuen die het nodig hebben, sensibiliseren en opleiden. We willen zo de digitale kloof op verschillende manieren helpen te dichten”, zegt Gatien du Bois, manager van aSmartWorld.

IT-vaardigheden van vrouwen

In 2022 en 2023 leidde Digital School for Women telkens 6 tot 8 vrouwen op, geselecteerd door het permanente-opleidingscentrum Interface 3. Ze zijn allemaal begeleid door opleidster Aline Kamatari. “De groepen waren erg homogeen, zodat we snel vooruit konden gaan. De vrouwen stimuleerden elkaar en gaven elkaar tips en advies. Het zijn fantastische leerlingen, stuk voor stuk nauwgezet en plichtsbewust.” De grootste uitdaging is misschien hun zelfvertrouwen. “Ze zijn veelal tussen 25 en 35 jaar, vaak moeders uit kwetsbare milieus. Door het te maken in een sector die nog altijd door mannen gedomineerd wordt, gaan ze sterker in hun schoenen staan, zodat ze werk durven te zoeken in deze sector”, legt Gatien du Bois uit. Kawtar Bouzid pikt hierop in. “Wanneer ik zeg dat ik smartphones repareer, zie ik vaak verwondering bij mensen. De sleutel is oefenen, en niet bang zijn om fouten te maken in het begin.

Meewerken aan de circulaire economie

"Door al deze telefoons onder handen te nemen, word je je bewust van onze impact op het milieu."
Kawtar Bouzid
deelnemer aan de opleiding Digital School for Women

Voor ze zich in deze sector stortte, had Kawtar een administratieve baan. “Nu ik zie hoeveel toestellen bij ons belanden voor reparatie, ben ik me veel meer bewust van mijn eigen milieu-impact”, zegt ze. Eén refurbished smartphone levert een CO2-besparing van 30 kilo op. De grootste uitdaging vandaag voor aSmartWorld: de smartphones en de tablets recupereren bij particulieren maar er ook over waken dat iedereen zijn telefoon ontgrendelt voor hij naar de refurbishmentafdeling gaat. “We willen echt de mentaliteit veranderen over de consumptie van smartphones en tablets, zegt Gatien du Bois. Dit vraagt om gekwalificeerd personeel. “De reparatie van deze toestellen is nog een niche. We vinden veel bekwame mensen om computers te repareren, veel minder voor smartphones en tablets. Dat is een van de uitdagingen voor onze Stichting voor Digitale Inclusie: mensen die belangstelling hebben, en dan in de eerste plaats vrouwen, de kans geven om een opleiding te volgen en zo deze sector van de circulaire economie een boost geven”, besluit de manager van aSmartWorld.

Andere verhalen
Engagement dat inspireert!

Sterpunt Inclusief Ondernemen schoolt jobcoaches om tot digicoach

Inclusie Sociale rechtvaardigheid en armoede Digitale inclusie

“In digi-taal zit ook taal.”
Christophe Danschutter
beleidsmedewerker Sterpunt Inclusief Ondernemen

“Voor wie digitaal niet mee is, kan de wereld erg klein worden”

Digitale inclusie

“In eerste instantie gaat het digitaal op weg helpen over luisteren en inleven in hun leefwereld. Van daaruit proberen we mensen sterker te maken.”
Mirjam Bonner
medewerker bij Welzijnsschakels

Digitale hulp aan huis voor vluchtelingen

Digitale inclusie

“We werken graag met ervaringsdeskundigen, ex-vluchtelingen. Zij spreken de taal, kennen de cultuur en dat maakt dat er sneller een vertrouwensband ontstaat.”
Lieve Misotten
Limburgs Platform voor Mensen op de Vlucht

Andere projectoproepen

DigitalForYouth.be - 2024/B

Voor educatieve projecten die de digitale vaardigheden van kwetsbare jongeren (van 6 tot 25 jaar) ontwikkelen via de levering van computers en financiële steun.

Loopt binnenkort af!

DigitalForYouth.be - 2024/A

Voor educatieve projecten die de digitale vaardigheden van kwetsbare jongeren (van 6 tot 25 jaar) ontwikkelen via de levering van computers en financiële steun.

Bekendgemaakt

Een hart voor Gentse jongeren

Voor lokale projecten die het welzijn van kansarme groepen bevorderen en het milieu als hefboom gebruiken.

Bekendgemaakt

Andere Fondsen en filantropieformules

Samenhuizen

Bouwen van een nieuwe, informatieve website rond 'gemeenschappelijk wonen', met een uitgebreide startgids, beleidsinfo, kalender; evenals met een databank van projecten, woongroe…

Digitale Wolven (Fonds Vrienden van)

Filantropen steunen projecten dat digitale vaardigheden bijbrengt aan kinderen, jongeren en (jong)volwassenen in Vlaanderen en Brussel (Nederlandstalig).

Andere persberichten

350.000 euro steun aan acht projecten die een boost geven aan de ondersteuning van digitale vaardigheden

350.000 euro steun aan acht projecten om een krachtige impuls te geven aan digitale helpers in België.

Ondanks de stijgende digitalisering, is bijna één Belg op twee digitaal kwetsbaar

Uit de Barometer Digitale Inclusie blijkt dat de toegenomen digitalisering binnen onze samenleving de digitale kloof onder de bevolking niet heeft weggewerkt.

Digitale inclusie: 30 laureaten van de projectoproep Digital Brussels

Een nieuwe stap richting digitale inclusie van alle Brusselaars: 30 Brusselse projecten krijgen samen 390.000 euro steun in het kader van de projectoproep Digital Brussels.