OPGELET! Tussen 2 en 9 februari zal het candidate.kbs-frb.be platform niet beschikbaar zijn wegens onderhoudswerken.

Verhaal

Snelle en onbureaucratische hulpverlening in tijden van nood

De jeugdclub X-Dream is een van de populairste ontmoetingsplekken voor jongeren in Eupen. De jongeren uit alle maatschappelijke lagen en culturen die in de stad aanwezig zijn, houden van het heel familiale karakter van die plek.

Opmerkelijk is vooral het feit dat het in deze jeugdclub totaal niet om geld draait. Iedereen bij X-Dream zet in op duurzaamheid. De vrijwillige medewerkers van de foodsharing “redden” voedingsmiddelen om maar één voorbeeld te noemen. “Elke middag bieden we lekkere croque-monsieurs aan en in de vooravond nodigen we de jongeren uit om samen te koken en samen te eten. Gemiddeld komen daar dan 30 tot 40 jongeren op af en ’s avonds eten we dan samen.”, aldus projectleidster Marie-Claire Hellmann. De twaalfjarige Lena, die sinds de zomer van dit jaar naar het jeugdhuis komt, zegt het met een compliment: „X-Dream is voor mij net een grote familie. Iedereen is er welkom en iedereen voelt er zich goed.“

"Wij zijn de enige jeugdclub van dit type in Oost-België en het concept lijkt na vier jaar echt te werken, want bij ons zijn er geen sociale, culturele of economische verschillen", aldus Marie-Claire Hellmann. “Kinderarmoede is ook in Oost-België een probleem, maar bij X-Dream komen mensen samen om met hun vrienden een leuke tijd te hebben. Omdat we alles gratis weggeven, vindt niemand dat nog raar en het versterkt het gevoel van eigenwaarde van de getroffen jongeren." Bovendien is “dingen met elkaar delen" een effectief middel tegen het egoïsme dat in onze samenleving heerst, en dat zorgt zo dus voor meer solidariteit in het algemeen. Omdat X-Dream geen eigen inkomsten genereert, is het afhankelijk van donaties en steun van filantropische organisaties zoals de Koning Boudewijnstichting.

"De KBS is een betrouwbare en trouwe partner. Ik stel de snelle reactie en de geringe administratieve belasting op prijs", aldus Marie-Claire Hellmann. Of het nu gaat om een uitwisseling van onze jongeren met Wallonië en Vlaanderen, projecten in samenwerking met een asielcentrum, graffiti-workshops of de inrichting van een geluidsstudio: de KBS heeft ons altijd al bereidwillig en genereus geholpen. Op dit ogenblik maken de verantwoordelijken van het jeugdhuis zich echter vooral ernstige zorgen over de precaire situatie die sinds het begin van de oorlog in Oekraïne is ontstaan in de energiesector: "De torenhoge energiefacturen zijn toch wel een loodzware belasting omdat ze totaal onvoorspelbaar zijn. Daarom ben ik zeer blij dat de KBS de ernst van de situatie snel heeft ingezien en de betrokken actoren daadkrachtig ondersteunt bij hun actieve strijd tegen de armoede. Alleen zo kunnen we ervoor blijven zorgen dat de solidariteit een feit is en dus ook wordt uitgedragen".

Op middellange en lange termijn wil het team van X-Dream voor energie in elk geval autonomer zijn. Naast nieuwe ledverlichting is de installatie van een krachtige installatie met zonnepanelen gepland.

De projectleider heeft een duidelijk doel voor ogen: "We willen de energiebedrijven buiten houden uit onze club". De jeugd kan zich dus in de toekomst nog verheugen op een mooie tijd bij X-Dream.

Het jeugdhuis zelf is een oud bijgebouw van het slachthuis van Eupen en het herbergt een lounge met een keuken, een lounge met biljart en tafelvoetbal om te chillen, een PS4 en PS5-ruimte voor gamers alsook een kleine kledingbeurs, een geluidsstudio en een fitnessruimte met een bokszak op de bovenverdieping. "Niemand verveelt zich hier en het is geweldig om met je vrienden rond te hangen," zegt de 14-jarige Noa, die ook de gratis Wi-Fi waardeert.

Tot de aangeboden activiteiten behoren koken en bakken. "Ik kijk al de hele week uit naar het bakken op vrijdag. Dat is cool en het smaakt ook heerlijk," zegt de 12-jarige Fiona. Het echte hoogtepunt van het jaar is echter het jaarlijkse vakantiekamp aan de Belgische kust. "Die zeven dagen aan zee zijn ook gratis en we geven de jongeren veel vrijheid in groepjes van drie. Dit wederzijdse vertrouwen geeft een enorme boost aan de harmonie binnen de groep", aldus nog Marie-Claire Hellmann. En X-Dream functioneert ook dankzij de vele vrijwilligers. De pedagogische directeur, Marie-Claire Hellmann, de conciërge en animator Murat en de 19-jarige assistente Celina staan in voor het goede verloop bij X-Dream, terwijl er nog 7 andere vrijwilligers activiteiten en workshops aanbieden en daarbij altijd een open oor hebben voor alledaagse problemen. Voor Celina is assisteren bij de X-Dream een droombaan, omdat ze graag met mensen werkt. Haar collega Zoé (21) loopt stage als voorbereiding op haar studie als maatschappelijk werker in Aken.

"Wij willen de kinderen en jongeren sterk maken voor een leven in solidariteit en harmonie”
Marie-Claire Hellmann
projectleidster

"Wat mij het meest fascineert, is de cohesie binnen de club. Het is als een familie waarin de jongeren zich kunnen terugtrekken en zich dus veilig voelen. Alle culturen en alle sociale klassen komen hier samen. Drugs, geweld en vooral racisme zijn hier niet aan de orde. Alle personeelsleden van X-Dream bedankten de KBS voor de snelle en onbureaucratische hulp die ze biedt in noodsituaties. Zonder die hulp zou het onmogelijk zijn om dit jeugdwerk voort te zetten. "Ons waardevolle werk om de sociale verschillen in de samenleving te verkleinen wordt bedreigd door de huidige crisis, omdat we onze gas- en elektriciteitskosten niet meer kunnen dekken. De bereidheid om te doneren neemt ook af door de toenemende inflatie en de onzekere politieke situatie. Hierdoor komen onze gratis activiteiten in gevaar. We doen er alles aan om kinderen en jongeren vanaf 10 jaar ook in de toekomst sterk, solidair en verantwoordelijk voor het leven te maken", besluit sociaal pedagoge Marie-Claire Hellmann.

Meer weten

Energiecrisis: bijna 3 miljoen euro voor zowat 500 armoedeorganisaties

Met de oproep ‘energiecrisis’ ondersteunt de KBS bijna 500 armoedeorganisaties voor een totaalbedrag van bijna 3 miljoen euro.

Lees meer

Andere verhalen
Engagement dat inspireert!

Een warme thuis om de winter door te komen

Kansarmoede en uitsluiting

“Er zijn nog grotere organisaties dan de onze, die het wellicht nog meer nodig hebben. Iedereen zit in de problemen, wij willen dat iedereen een deel van de hulp kan krijgen om open te blijven”
Pascale Cockhuyt
coördinator Wieder

In het onthaalhuis Accueil Montfort vinden vrouwen die leven in een situatie van uitsluiting hulp en warmte

Kansarmoede en uitsluiting

"De € 5.000 noodhulp van de KBS zal de klap helpen verzachten en voorkomen dat de bijdrage van de bewoners duurder wordt."
Elisabeth Deladrier
directeur van Accueil Montfort

Wat kansarme Europeanen denken over de energietransitie

Kansarmoede en uitsluiting

“Ook mensen in kansarmoede willen meedoen met de energietransitie, maar ze zeggen dat ze dat niet kunnen omdat ze het financieel moeilijk hebben.”
Bruno Daelen
deelnemer aan de FETA-focusgroepen

Andere projectoproepen

DigitalForYouth.be - 2023/A

Voor educatieve projecten die de digitale vaardigheden van kwetsbare jongeren (van 6 tot 25 jaar) ontwikkelen via de levering van computers en financiële steun.

Open

Vrienden van Sint-Vincentius Limburg (Fonds) - 2022 B

Steun aan sociaal innoverende projecten, geleid door Sint-Vincentius conferenties uit Limburg, die zich inzetten voor kwetsbare mensen in de provincie Limburg die in armoede leve…

Open

Projectoproep van het Fonds Celina Ramos

Deze projectoproep richt zich tot kleinschalige armoedebestrijdingsprojecten.

Loopt binnenkort af!

Andere Fondsen en filantropieformules

Vrienden van Samilia (Fonds)

Steun aan de Samilia Foundation die projecten steunt die de mensenhandel bestrijden en de internationale rechten van het kind doen respecteren.

Andere persberichten

Praktische gids helpt familiale bewindvoerders op weg

De KBS, in samenwerking met de Federatie van het Notariaat en de FOD Justitie, gaf een update aan haar praktische gids voor mensen die de rol van bewindvoerder op zich nemen.

De Warmste Week vlamt met 5.081.675 euro voor 270 projecten rond kansarmoede

Kansarmoede was het centrale thema van De Warmste Week 2022. Het is duidelijk dat de Vlaming mensen in armoede een warm hart toedraagt.

269.000 euro voor 12 verenigingen die elke vorm van uitsluiting bestrijden

Het Fonds VINCI steunt 12 organisaties die de toegang tot de arbeidsmarkt bevorderen van mensen in een situatie van sociaal-economische kansarmoede.