Verhaal

Snelle en onbureaucratische hulpverlening in tijden van nood

De jeugdclub X-Dream is een van de populairste ontmoetingsplekken voor jongeren in Eupen. De jongeren uit alle maatschappelijke lagen en culturen die in de stad aanwezig zijn, houden van het heel familiale karakter van die plek.

Opmerkelijk is vooral het feit dat het in deze jeugdclub totaal niet om geld draait. Iedereen bij X-Dream zet in op duurzaamheid. De vrijwillige medewerkers van de foodsharing “redden” voedingsmiddelen om maar één voorbeeld te noemen. “Elke middag bieden we lekkere croque-monsieurs aan en in de vooravond nodigen we de jongeren uit om samen te koken en samen te eten. Gemiddeld komen daar dan 30 tot 40 jongeren op af en ’s avonds eten we dan samen.”, aldus projectleidster Marie-Claire Hellmann. De twaalfjarige Lena, die sinds de zomer van dit jaar naar het jeugdhuis komt, zegt het met een compliment: „X-Dream is voor mij net een grote familie. Iedereen is er welkom en iedereen voelt er zich goed.“

"Wij zijn de enige jeugdclub van dit type in Oost-België en het concept lijkt na vier jaar echt te werken, want bij ons zijn er geen sociale, culturele of economische verschillen", aldus Marie-Claire Hellmann. “Kinderarmoede is ook in Oost-België een probleem, maar bij X-Dream komen mensen samen om met hun vrienden een leuke tijd te hebben. Omdat we alles gratis weggeven, vindt niemand dat nog raar en het versterkt het gevoel van eigenwaarde van de getroffen jongeren." Bovendien is “dingen met elkaar delen" een effectief middel tegen het egoïsme dat in onze samenleving heerst, en dat zorgt zo dus voor meer solidariteit in het algemeen. Omdat X-Dream geen eigen inkomsten genereert, is het afhankelijk van donaties en steun van filantropische organisaties zoals de Koning Boudewijnstichting.

"De KBS is een betrouwbare en trouwe partner. Ik stel de snelle reactie en de geringe administratieve belasting op prijs", aldus Marie-Claire Hellmann. Of het nu gaat om een uitwisseling van onze jongeren met Wallonië en Vlaanderen, projecten in samenwerking met een asielcentrum, graffiti-workshops of de inrichting van een geluidsstudio: de KBS heeft ons altijd al bereidwillig en genereus geholpen. Op dit ogenblik maken de verantwoordelijken van het jeugdhuis zich echter vooral ernstige zorgen over de precaire situatie die sinds het begin van de oorlog in Oekraïne is ontstaan in de energiesector: "De torenhoge energiefacturen zijn toch wel een loodzware belasting omdat ze totaal onvoorspelbaar zijn. Daarom ben ik zeer blij dat de KBS de ernst van de situatie snel heeft ingezien en de betrokken actoren daadkrachtig ondersteunt bij hun actieve strijd tegen de armoede. Alleen zo kunnen we ervoor blijven zorgen dat de solidariteit een feit is en dus ook wordt uitgedragen".

Op middellange en lange termijn wil het team van X-Dream voor energie in elk geval autonomer zijn. Naast nieuwe ledverlichting is de installatie van een krachtige installatie met zonnepanelen gepland.

De projectleider heeft een duidelijk doel voor ogen: "We willen de energiebedrijven buiten houden uit onze club". De jeugd kan zich dus in de toekomst nog verheugen op een mooie tijd bij X-Dream.

Het jeugdhuis zelf is een oud bijgebouw van het slachthuis van Eupen en het herbergt een lounge met een keuken, een lounge met biljart en tafelvoetbal om te chillen, een PS4 en PS5-ruimte voor gamers alsook een kleine kledingbeurs, een geluidsstudio en een fitnessruimte met een bokszak op de bovenverdieping. "Niemand verveelt zich hier en het is geweldig om met je vrienden rond te hangen," zegt de 14-jarige Noa, die ook de gratis Wi-Fi waardeert.

Tot de aangeboden activiteiten behoren koken en bakken. "Ik kijk al de hele week uit naar het bakken op vrijdag. Dat is cool en het smaakt ook heerlijk," zegt de 12-jarige Fiona. Het echte hoogtepunt van het jaar is echter het jaarlijkse vakantiekamp aan de Belgische kust. "Die zeven dagen aan zee zijn ook gratis en we geven de jongeren veel vrijheid in groepjes van drie. Dit wederzijdse vertrouwen geeft een enorme boost aan de harmonie binnen de groep", aldus nog Marie-Claire Hellmann. En X-Dream functioneert ook dankzij de vele vrijwilligers. De pedagogische directeur, Marie-Claire Hellmann, de conciërge en animator Murat en de 19-jarige assistente Celina staan in voor het goede verloop bij X-Dream, terwijl er nog 7 andere vrijwilligers activiteiten en workshops aanbieden en daarbij altijd een open oor hebben voor alledaagse problemen. Voor Celina is assisteren bij de X-Dream een droombaan, omdat ze graag met mensen werkt. Haar collega Zoé (21) loopt stage als voorbereiding op haar studie als maatschappelijk werker in Aken.

"Wij willen de kinderen en jongeren sterk maken voor een leven in solidariteit en harmonie”
Marie-Claire Hellmann
projectleidster

"Wat mij het meest fascineert, is de cohesie binnen de club. Het is als een familie waarin de jongeren zich kunnen terugtrekken en zich dus veilig voelen. Alle culturen en alle sociale klassen komen hier samen. Drugs, geweld en vooral racisme zijn hier niet aan de orde. Alle personeelsleden van X-Dream bedankten de KBS voor de snelle en onbureaucratische hulp die ze biedt in noodsituaties. Zonder die hulp zou het onmogelijk zijn om dit jeugdwerk voort te zetten. "Ons waardevolle werk om de sociale verschillen in de samenleving te verkleinen wordt bedreigd door de huidige crisis, omdat we onze gas- en elektriciteitskosten niet meer kunnen dekken. De bereidheid om te doneren neemt ook af door de toenemende inflatie en de onzekere politieke situatie. Hierdoor komen onze gratis activiteiten in gevaar. We doen er alles aan om kinderen en jongeren vanaf 10 jaar ook in de toekomst sterk, solidair en verantwoordelijk voor het leven te maken", besluit sociaal pedagoge Marie-Claire Hellmann.

Meer weten

Energiecrisis: bijna 3 miljoen euro voor zowat 500 armoedeorganisaties

Met de oproep ‘energiecrisis’ ondersteunt de KBS bijna 500 armoedeorganisaties voor een totaalbedrag van bijna 3 miljoen euro.

Lees meer

Andere verhalen
Engagement dat inspireert!

Casa Legal: een vereniging van advocaten die betere toegang tot justitie biedt

Kansarmoede en uitsluiting

"Mensen kloppen hier aan voor juridische hulp. Maar we bieden veel meer dan dat. We werken interdisciplinair.”
Noémie Segers
medeoprichtster

Forbidden Colours: een veilige haven voor iedereen

Kansarmoede en uitsluiting

"Bij Forbidden Colours zie ik diezelfde drang om een plek te creëren waar mensen niet worden uitgesloten. Een plek waar het niet is ‘wij tegen zij’, maar ‘wat verbindt ons met hen?’"
Lukas Dhont

De kracht van “samen”

Kansarmoede en uitsluiting

“Het doet je iets als je hoort dat een gezin voor het eerst in een week een goeie maaltijd krijgt.”
Laurent Dupon
coördinator Voedselwinning Jeugdhulp vzw

Andere projectoproepen

Projectoproep Fonds Solmido 2023

Financiële steun voor verenigingen die projecten van algemeen belang ontwikkelen rond sociale aspecten, gezondheid, opleiding of onderwijs in de regio van Charleroi.

Open

Een hart voor Gentse jongeren

Voor lokale projecten die het welzijn van kansarme groepen bevorderen en het milieu als hefboom gebruiken.

Open

#Regiokracht – Verbind Mens en Omgeving

In Oost-Vlaanderen, lokale projecten ondersteunen die het welzijn van kansarme groepen bevorderen en daarbij het milieu gebruiken als hefboom.

Open

Andere Fondsen en filantropieformules

Cultureghem (Fonds Vrienden van)

Filantropen steunen projecten van vzw Cultureghem die streeft naar het heroveren van de publieke ruimte door elkaar te helpen en inclusief samen te werken

Started at the bottom (Fonds)

Het Fonds heeft tot doel om kansarmoede en onrechtvaardigheid te bestrijden door prioritair steun te bieden aan mensen die zich in een armoedesituatie bevinden.

Andere persberichten

Een Hart voor West-Vlaanderen steunt dit jaar 44 projecten die zich inzetten voor kanszoekende kinderen en jongeren in onze provincie

Na een projectoproep waar opnieuw massaal werd op ingetekend, steunt Een Hart voor West- Vlaanderen, een project van het Streekfonds West-Vlaanderen, in 2023 44 organisaties die …

Als alleen solidariteit je toestaat te eten

Als antwoord op de vele uitdagingen waarmee de voedselhulpsector wordt geconfronteerd, steunt de KBS 71 organisaties, voor een totaalbedrag van 500.000 euro.

Praktische gids helpt familiale bewindvoerders op weg

De KBS, in samenwerking met de Federatie van het Notariaat en de FOD Justitie, gaf een update aan haar praktische gids voor mensen die de rol van bewindvoerder op zich nemen.