Onderwijs in Federatie Wallonië-Brussel

Bijdragen tot de invoering van digitale technologie in scholen en het leiderschap van de directeurs versterken.

Het optreden van de Koning Boudewijnstichting ligt in de lijn van het Pacte d’Excellence dat van schooldirecties de spil van de hervorming maakt. Hun rol, en dan vooral de kwaliteit van hun leiderschap, zijn cruciaal om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, zodat alle leerlingen kunnen slagen. De Stichting heeft ook aandacht voor de digitale transformatie van de samenleving en ijvert voor vorming over digitale technologieën voor leerlingen en leraars.

Onze acties

  • vernieuwende projecten steunen die scholen helpen te digitaliseren;
  • initiatieven ontwikkelen om de coaching van schooldirecties duurzaam te verankeren en zo hun pedagogisch leiderschap te versterken;
  • de basisopleiding van kleuterleiders versterken om rekening te houden met de uitdagingen van kansarmoede en diversiteit;
  • goede praktijken in de verf zetten en samenwerkingen stimuleren.

Onderwijs Federatie Wallonië-Brussel maakt deel uit van het programma Opleiding en ontwikkeling van talenten

Projectoproepen

2022A - Solidariteitsrekening Scholen in de schoot van de Koning Boudewijnstichting

Als school giften inzamelen om leerlingen uit kwetsbare gezinnen discreet financieel tegemoet te komen en het hen zo mogelijk maken met gelijke kansen het schooljaar te doorlopen…

Bekendgemaakt

Appel du Fonds Rentrée Numérique

Financiële steun bieden aan secundaire scholen in de Federatie Wallonië-Brussel die een project voor de integratie van digitaal pedagogisch integratie opstarten

Open

2022B - Solidariteitsrekening Scholen in de schoot van de Koning Boudewijnstichting

Als school giften inzamelen om leerlingen uit kwetsbare gezinnen discreet financieel tegemoet te komen en het hen zo mogelijk maken met gelijke kansen het schooljaar te doorlopen…

Bekendgemaakt

Kregen steun

Agir pour l'enseignement

Accélérer le déploiement du numérique éducatif dans l’enseignement secondaire en FWB

Voorzien in techno-pedagogische middelen, ondersteuning van digitale begeleiders en opleidingen van leerkrachten om het digitaal onderricht in secundaire scholen in FWB sneller u…

Athénée Royal d'Ouffet

Elargissons la bulle de lecture en accueillant plus de lecteurs à besoins spécifiques. Introduction de liseuses et de livres audios dans notre coin lecture

Verwerven van e-readers en luisterboeken voor de 'stille leesbubbel' in de leeshoek, om in te spelen op de specifieke behoeften van lezers met beperkingen.

Province de Hainaut (IPES Tournai)

Création de deux bibliothèques pour le site 1 et le site 2 de l'IPES Tournai

Inrichten van 2 bibliotheken in 2 schoolsites, met aparte ruimtes voor bibliotheek, individueel werk, groepswerk en ICT, om het leesplezier van de leerlingen te stimuleren.

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

Digitaal pedagogie- Steun voor EducIT vzw

Sinds 2019 heeft de Koning Boudewijnstichting de problematiek van digitaal in scholen tot een van haar prioriteiten gemaakt.

Coaching des directions d'écoles en Fédération Wallonie-Bruxelles

Begeleidings - en coachingprogramma voor schooldirecteuren met als doel de leiderschapsvaardigheden van schooldirecteuren te ontwikkelen en te verbeteren.

Fondsen en filantropieformules

Amis de l'asbl Take Off (Fonds)

Des philanthropes soutiennent des projets pour maintenir le lien social et scolaire de l'enfant malade ou accidenté et des projets pour susciter la solidarité entre tous les élèv…