Onderwijs in Federatie Wallonië-Brussel

Bijdragen tot de invoering van digitale technologie in scholen en het leiderschap van de directeurs versterken.

Het optreden van de Koning Boudewijnstichting ligt in de lijn van het Pacte d’Excellence dat van schooldirecties de spil van de hervorming maakt. Hun rol, en dan vooral de kwaliteit van hun leiderschap, zijn cruciaal om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, zodat alle leerlingen kunnen slagen. De Stichting heeft ook aandacht voor de digitale transformatie van de samenleving en ijvert voor vorming over digitale technologieën voor leerlingen en leraars.

Onze acties

  • vernieuwende projecten steunen die scholen helpen te digitaliseren;
  • initiatieven ontwikkelen om de coaching van schooldirecties duurzaam te verankeren en zo hun pedagogisch leiderschap te versterken;
  • de basisopleiding van kleuterleiders versterken om rekening te houden met de uitdagingen van kansarmoede en diversiteit;
  • goede praktijken in de verf zetten en samenwerkingen stimuleren.

Onderwijs Federatie Wallonië-Brussel maakt deel uit van het programma Opleiding en ontwikkeling van talenten

Projectoproepen

2022B - Solidariteitsrekening Scholen in de schoot van de Koning Boudewijnstichting

Als school giften inzamelen om leerlingen uit kwetsbare gezinnen discreet financieel tegemoet te komen en het hen zo mogelijk maken met gelijke kansen het schooljaar te doorlopen…

Open

2022A - Solidariteitsrekening Scholen in de schoot van de Koning Boudewijnstichting

Als school giften inzamelen om leerlingen uit kwetsbare gezinnen discreet financieel tegemoet te komen en het hen zo mogelijk maken met gelijke kansen het schooljaar te doorlopen…

Bekendgemaakt

Appel du Fonds Rentrée Numérique

Financiële steun bieden aan secundaire scholen in de Federatie Wallonië-Brussel die een project voor de integratie van digitaal pedagogisch integratie opstarten

Open

Kregen steun

Athénée Royal Thil Lorrain Verviers I

Projet Rentrée Numérique 2020-2021 - Chromebooks

Bij de hervatting van het schooljaar, leerlingen van het 4de jaar uitrusten met gehuurde chromebooks, die ze, afhankelijk van hun digitale noden, na 3 jaar goedkoop kunnen verwer…

Athénée Royal Thil Lorrain Verviers I

Projet Rentrée Numérique- Soutien l’achat de matériel par l’école pour 9 élèves dans le cadre du projet Rentrée numérique de l’asbl EducIT.

Aankopen van 'Chromebooks' in het kader van het project ‘Digitale return’.

EducIT

EducIT : "Rentrée Numérique"

Begeleiden van directies en leerkrachten van het hoger secundair onderwijs bij het inzetten van geschikte digitale middelen, om de scholen te helpen om hun lessen pedagogisch te …

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

Digitaal pedagogie- Steun voor EducIT vzw

Sinds 2019 heeft de Koning Boudewijnstichting de problematiek van digitaal in scholen tot een van haar prioriteiten gemaakt.

Coaching des directions d'écoles en Fédération Wallonie-Bruxelles

Begeleidings - en coachingprogramma voor schooldirecteuren met als doel de leiderschapsvaardigheden van schooldirecteuren te ontwikkelen en te verbeteren.

Fondsen en filantropieformules

Rentrée Numérique (Fonds)

Financiële steun verlenen aan secundaire scholen in de Federatie Wallonië-Brussel die een project voor digitale integratie opstarten en een reeks goede praktijken naleven (onders…

Ecole Duc de Marlborough (Projectrekening)

Aanschaffen van meubilair, apparatuur, lesmateriaal, benodigdheden en sportuitrusting voor ondergelopen lokalen en sanitaire voorzieningen, tegen de start van het schooljaar.