Onderwijs in Federatie Wallonië-Brussel

Bijdragen tot de invoering van digitale technologie in scholen en het leiderschap van de directeurs versterken.

Het optreden van de Koning Boudewijnstichting ligt in de lijn van het Pacte d’Excellence dat van schooldirecties de spil van de hervorming maakt. Hun rol, en dan vooral de kwaliteit van hun leiderschap, zijn cruciaal om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, zodat alle leerlingen kunnen slagen. De Stichting heeft ook aandacht voor de digitale transformatie van de samenleving en ijvert voor vorming over digitale technologieën voor leerlingen en leraars.

Onze acties

  • vernieuwende projecten steunen die scholen helpen te digitaliseren;
  • initiatieven ontwikkelen om de coaching van schooldirecties duurzaam te verankeren en zo hun pedagogisch leiderschap te versterken;
  • de basisopleiding van kleuterleiders versterken om rekening te houden met de uitdagingen van kansarmoede en diversiteit;
  • goede praktijken in de verf zetten en samenwerkingen stimuleren.

Onderwijs Federatie Wallonië-Brussel maakt deel uit van het programma Opleiding en ontwikkeling van talenten

Projectoproepen

2024A - Solidariteitsrekening Scholen in de schoot van de Koning Boudewijnstichting

Als school giften inzamelen om leerlingen uit kwetsbare gezinnen discreet financieel tegemoet te komen en het hen zo mogelijk maken met gelijke kansen het schooljaar te doorlopen…

Open

2023C - Solidariteitsrekening Scholen in de schoot van de Koning Boudewijnstichting

Als school giften inzamelen om leerlingen uit kwetsbare gezinnen discreet financieel tegemoet te komen en het hen zo mogelijk maken met gelijke kansen het schooljaar te doorlopen…

Bekendgemaakt

2023A - Solidariteitsrekening Scholen in de schoot van de Koning Boudewijnstichting

Als school giften inzamelen om leerlingen uit kwetsbare gezinnen discreet financieel tegemoet te komen en het hen zo mogelijk maken met gelijke kansen het schooljaar te doorlopen…

Bekendgemaakt

Kregen steun

Institut Provincial d'Enseignement Secondaire de Hesbaye - site Rue de Sélys FI4866

Hybride leren ondersteunen via betere digitale infrastructuur in school (provincie Luik)

Uitrol Winbooks koppelen aan bestaande digitale omgeving (Virtual School /Office 365) en plaatsen van projectoren en gemengde schermen (schrijven en projecteren) in de klassen.

Institut Provincial d'Enseignement Secondaire de Hesbaye - site Rue de Huy FI4865

Hybride leren ondersteunen via betere digitale infrastructuur in provincieschool (Luik)

Uitrol Winbooks koppelen aan bestaande digitale omgeving (Virtual School /Office 365) en plaatsen van projectoren en gemengde borden (projectie en schrijven) in de klassen.

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

Digitaal pedagogie- Steun voor EducIT vzw

Sinds 2019 heeft de Koning Boudewijnstichting de problematiek van digitaal in scholen tot een van haar prioriteiten gemaakt.

Coaching des directions d'écoles en Fédération Wallonie-Bruxelles

Begeleidings - en coachingprogramma voor schooldirecteuren met als doel de leiderschapsvaardigheden van schooldirecteuren te ontwikkelen en te verbeteren.

Fondsen en filantropieformules

Centre Avec (Fonds Vrienden van)

Filantropen steunen projecten erkend als een vereniging voor levenslang leren, die het zoeken naar het algemeen welzijn en maatschappelijke betrokkenheid promoot.

Mons-Nimy - Ecole des Devoirs Reine Astrid (Projectrekening)

Renovatie van de lokalen van een huiswerkschool: installatie van een verlaagd plafond met geïntegreerde verlichting om energie te besparen en de akoestiek te verbeteren.

College en Internaat Saint-Paul te Godinne (Fonds Vrienden van)

Filantropen steunen projecten, namelijk lagere school, middelbare school en internaat voor het lesgeven en begeleiden van internaatsstudenten.