OPGELET! Tussen 2 en 9 februari zal het candidate.kbs-frb.be platform niet beschikbaar zijn wegens onderhoudswerken.

Onderwijs in Federatie Wallonië-Brussel

Bijdragen tot de invoering van digitale technologie in scholen en het leiderschap van de directeurs versterken.

Het optreden van de Koning Boudewijnstichting ligt in de lijn van het Pacte d’Excellence dat van schooldirecties de spil van de hervorming maakt. Hun rol, en dan vooral de kwaliteit van hun leiderschap, zijn cruciaal om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, zodat alle leerlingen kunnen slagen. De Stichting heeft ook aandacht voor de digitale transformatie van de samenleving en ijvert voor vorming over digitale technologieën voor leerlingen en leraars.

Onze acties

  • vernieuwende projecten steunen die scholen helpen te digitaliseren;
  • initiatieven ontwikkelen om de coaching van schooldirecties duurzaam te verankeren en zo hun pedagogisch leiderschap te versterken;
  • de basisopleiding van kleuterleiders versterken om rekening te houden met de uitdagingen van kansarmoede en diversiteit;
  • goede praktijken in de verf zetten en samenwerkingen stimuleren.

Onderwijs Federatie Wallonië-Brussel maakt deel uit van het programma Opleiding en ontwikkeling van talenten

Projectoproepen

2023A - Solidariteitsrekening Scholen in de schoot van de Koning Boudewijnstichting

Als school giften inzamelen om leerlingen uit kwetsbare gezinnen discreet financieel tegemoet te komen en het hen zo mogelijk maken met gelijke kansen het schooljaar te doorlopen…

Bekendgemaakt

2022A - Solidariteitsrekening Scholen in de schoot van de Koning Boudewijnstichting

Als school giften inzamelen om leerlingen uit kwetsbare gezinnen discreet financieel tegemoet te komen en het hen zo mogelijk maken met gelijke kansen het schooljaar te doorlopen…

Bekendgemaakt

Appel du Fonds Rentrée Numérique

Financiële steun bieden aan secundaire scholen in de Federatie Wallonië-Brussel die een project voor de integratie van digitaal pedagogisch integratie opstarten

Open

Kregen steun

Ecoles Notre-Dame de Fidélité (Institut de la Vierge Fidèle)

Van de andere kant van de spiegel: Van schrijven naar lezen en vice versa (1e SO)

In Wolf (Huis jeugdliteratuur) beleven leerlingen teksten via stemacteren/toneelstukjes, en produceren ze zelf teksten o.l.v. professionele auteurs, die nadien worden gedeeld.

Institut Secondaire d'Enseignement Spécialisé Libre Sainte-Chrétienne

Van leesproblemen naar lees- en schrijfplezier via klassikale projecten op maat

Inschakelen van logopedisten en specifieke digitale hulpmiddelen (pc, software) om leerlingen met ernstige lees/leerstoornissen (13-15j, type 8) te helpen met lezen en schrijven.

Centre d'Education et de Culture Institut de l'Enfant Jésus

Digitale connectiviteit op school als voorbereiding op hoger onderwijs/beroepsleven

Voorzien in projectoren, server, extra wifiterminal teneinde digitale technologie te gebruiken om vaardigheden als communicatie, creativiteit en burgerschap te ontwikkelen.

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

Digitaal pedagogie- Steun voor EducIT vzw

Sinds 2019 heeft de Koning Boudewijnstichting de problematiek van digitaal in scholen tot een van haar prioriteiten gemaakt.

Coaching des directions d'écoles en Fédération Wallonie-Bruxelles

Begeleidings - en coachingprogramma voor schooldirecteuren met als doel de leiderschapsvaardigheden van schooldirecteuren te ontwikkelen en te verbeteren.

Fondsen en filantropieformules

Amis de l'asbl Take Off (Fonds)

Des philanthropes soutiennent des projets pour maintenir le lien social et scolaire de l'enfant malade ou accidenté et des projets pour susciter la solidarité entre tous les élèv…

Tournai - ASBL Ecole Saint-Piat Tournai (Projectrekening)

Geleidelijke renovatie van de school om deze energie-efficiënter, gezonder en aangenamer te maken voor leerlingen en leraren.