Onderwijs in Federatie Wallonië-Brussel

Bijdragen tot de invoering van digitale technologie in scholen en het leiderschap van de directeurs versterken.

Het optreden van de Koning Boudewijnstichting ligt in de lijn van het Pacte d’Excellence dat van schooldirecties de spil van de hervorming maakt. Hun rol, en dan vooral de kwaliteit van hun leiderschap, zijn cruciaal om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, zodat alle leerlingen kunnen slagen. De Stichting heeft ook aandacht voor de digitale transformatie van de samenleving en ijvert voor vorming over digitale technologieën voor leerlingen en leraars.

Onze acties

  • vernieuwende projecten steunen die scholen helpen te digitaliseren;
  • initiatieven ontwikkelen om de coaching van schooldirecties duurzaam te verankeren en zo hun pedagogisch leiderschap te versterken;
  • de basisopleiding van kleuterleiders versterken om rekening te houden met de uitdagingen van kansarmoede en diversiteit;
  • goede praktijken in de verf zetten en samenwerkingen stimuleren.

Onderwijs Federatie Wallonië-Brussel maakt deel uit van het programma Opleiding en ontwikkeling van talenten

Projectoproepen

2023B - Solidariteitsrekening Scholen in de schoot van de Koning Boudewijnstichting

Als school giften inzamelen om leerlingen uit kwetsbare gezinnen discreet financieel tegemoet te komen en het hen zo mogelijk maken met gelijke kansen het schooljaar te doorlopen…

Bekendgemaakt

2022B - Solidariteitsrekening Scholen in de schoot van de Koning Boudewijnstichting

Als school giften inzamelen om leerlingen uit kwetsbare gezinnen discreet financieel tegemoet te komen en het hen zo mogelijk maken met gelijke kansen het schooljaar te doorlopen…

Bekendgemaakt

Fonds Victor - oproep 2023

Leesplezier stimuleren bij kinderen en tieners, vooral bij jongeren in het eerste, tweede en derde middelbaar van het onderwijs in de Franse Gemeenschap.

Open

Kregen steun

Ecole Sainte Bernadette

Les NumHéros': Jongeren/bijzondere noden overbruggen digitale/sociale kloof

Focussen op digitaal aanbod/gebruik in instelling en op noodzaak om als jonge vakmensen ('digitale helden') actor te worden van het eigen leerproces, voor hun integratie.

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

Digitaal pedagogie- Steun voor EducIT vzw

Sinds 2019 heeft de Koning Boudewijnstichting de problematiek van digitaal in scholen tot een van haar prioriteiten gemaakt.

Coaching des directions d'écoles en Fédération Wallonie-Bruxelles

Begeleidings - en coachingprogramma voor schooldirecteuren met als doel de leiderschapsvaardigheden van schooldirecteuren te ontwikkelen en te verbeteren.

Fondsen en filantropieformules

Amis de l'asbl Take Off (Fonds)

Des philanthropes soutiennent des projets pour maintenir le lien social et scolaire de l'enfant malade ou accidenté et des projets pour susciter la solidarité entre tous les élèv…

Woluwe-Saint-Pierre - Comité scolaire Notre-Dame des Grâces (Projectrekening)

De school Notre-Dame des Grâces helpen bij het terugkopen van het schoolmateriaal dat bij de brand in 2022 is vernietigd, aangezien de verzekering niet alle geleden verliezen dek…

Tournai - ASBL Ecole Saint-Piat Tournai (Projectrekening)

Geleidelijke renovatie van de school om deze energie-efficiënter, gezonder en aangenamer te maken voor leerlingen en leraren.