OPGELET! Tussen 2 en 9 februari zal het candidate.kbs-frb.be platform niet beschikbaar zijn wegens onderhoudswerken.

Verhaal

In het onthaalhuis Accueil Montfort vinden vrouwen die leven in een situatie van uitsluiting hulp en warmte

Al 37 jaar vangt het onthaalhuis Accueil Montfort in Jette vrouwen op die in een situatie van uitsluiting leven. Het budget van de organisatie wordt nu echter aangevreten door de gasrekeningen. De steun van de Koning Boudewijnstichting om aan de energiecrisis het hoofd te bieden helpt om de klap te verzachten.

Het leven verandert voor Khadidja. Na twee jaar in het onthaalhuis Accueil Montfort in Jette staat ze op het punt de sprong te wagen en in een sociale woning van de gemeente te gaan wonen. De 34-jarige vrouw is daar bijzonder trots op: ‘Het is voor het eerst dat ik alleen ga wonen,’ zegt ze en ze legt er de nadruk op dat ze in het onthaalhuis rijper is geworden: ‘Ik heb mijn zelfvertrouwen teruggewonnen en ik heb mijn leven in eigen handen kunnen nemen.’

Zoals bij de meeste bewoners van Accueil Montfort is Khadidja’s levensloop getekend door geweld en uitsluiting. In dit huis kunnen deze vrouwen op adem komen en geleidelijk aan hun leven weer opbouwen. ‘We bieden hier huisvesting en we begeleiden elke vrouw om haar eigen leven opnieuw in handen te nemen. Het enige wat ze gemeen hebben is dat ze geen huis hebben, of niet meer. Het verlies van hun eigen plek gaat vaak gepaard met complexe en uiteenlopende problemen,’ aldus Catherine Massart, maatschappelijk werker bij Accueil Montfort.

Het huis bestaat uit twee gebouwen die tegenover elkaar staan. In het ene wonen 16 vrouwen. Zij leven er in gemeenschap, vooral aan het begin van de periode waarin ze in Accueil Montfort verblijven. Aan de overkant staat een gebouw dat is opgedeeld in studio’s, waar 18 vrouwen vrijwel autonoom kunnen wonen. Ze beschikken er elk over een kitchenette, een badkamer en een balkon. Elk jaar zoeken meer dan tachtig vrouwen hier hun toevlucht. Hun achtergrond is divers, maar allemaal zijn ze getekend door het leven en werden ze geconfronteerd met huiselijk geweld, de ellende die met een verslaving gepaard gaat en thuis- en dakloosheid.

Volgens Khadidja zorgt deze waaier aan problematieken ervoor dat het betekenisvol wordt: ‘De ontmoeting met de andere vrouwen doet je beseffen dat je niet alleen staat.’ Het onthaalhuis biedt regelmatig groepsactiviteiten aan, zoals fitness, theater, workshops over zelfvertrouwen en een maandelijkse praatgroep.

Stap voor stap richting autonomie

Ze willen allemaal weer onafhankelijk worden, maar elk in hun eigen tempo. De opvang in het huis kan tot twee jaar duren. Het maatschappelijk werk is gespreid over een lange periode en helpt deze vouwen om de fundamenten te leggen van een stabieler en veiliger leven. ‘Ons doel is dat we een positief spoor achterlaten in het leven van de mensen aan wie wij huisvesting aanbieden,’ vat Elisabeth Deladrier, directeur van Accueil Montfort, samen. Ze weet dat niet alle bewoners het onthaalhuis zullen verlaten met een flat en een arbeidscontract. ‘Maar er zal een spoor van hun passage bijblijven,’ voegt de directeur eraan toe. ‘Of het nu gaat om de behandeling van een verslaving, het administratief weer op orde zetten van dingen of de psychologische opvolging.’

De ondersteuning is gericht op het project van elke bewoner. Een opleiding, lessen volgen, het zoeken van werk: alles is goed om in beweging te komen. Werk en een flat: dat is ook het doel van Murielle, die sinds meer dan een jaar in het onthaalhuis verblijft, na jaren op straat te hebben geleefd na het verlies van haar job in de horeca. Beetje bij beetje komt ze er weer bovenop. ‘Deze plek is als mijn familie,’ zegt ze. ‘Het team geeft me veel steun en haalt er mij bovenop.’

"De € 5.000 noodhulp van de KBS zal de klap helpen verzachten en voorkomen dat de bijdrage van de bewoners duurder wordt."
Elisabeth Deladrier
directeur van Accueil Montfort

Maar de geoliede werking van het onthaalhuis – dat al sinds 1985 bestaat – sputtert de laatste maanden. Oorzaak: de stijgende energieprijzen. ‘Ons huis is een grote leefruimte, met de volumes die je daarvoor nodig hebt, en dus kunnen we ons energieverbruik niet drastisch beperken,’ betreurt de directeur. De gasfacturen van Accueil Montfort zijn in één jaar tijd gestegen van 21.000 euro naar meer dan 34.000 euro, en daarin zijn de meest recente prijsverhogingen nog niet verrekend. Elisabeth Deladrier pleit ervoor het sociaal tarief toe te passen op verenigingen zoals die van haar. Intussen zal de 5000 euro dringende hulp van de Koning Boudewijnstichting de klap helpen verzachten en voorkomen dat de financiële bijdrage van de bewoners duurder wordt. Zij zullen gebruik kunnen blijven maken van de gemeenschappelijke ruimte, die ook verwarmd wordt zoals het hoort. Hier worden banden gesmeed en levens opnieuw opgebouwd.

Over de oproep ‘Armoede – Energiecrisis’

Geconfronteerd met de energiecrisis heeft de Koning Boudewijnstichting een dringende oproep gelanceerd om snel steun te verlenen aan organisaties die actief zijn in de strijd tegen kansarmoede en die geconfronteerd worden met stijgende kosten en een toenemende vraag van de meest kwetsbare mensen. Het doel is deze organisaties in staat te stellen de opvang, de ondersteuning en de begeleiding van hun doelpubliek voort te zetten. In totaal hebben 494 organisaties steun ontvangen, voor een bedrag van in totaal 2,97 miljoen euro. Accueil Montfort is daar een van.

Meer weten

Energiecrisis: bijna 3 miljoen euro voor zowat 500 armoedeorganisaties

Met de oproep ‘energiecrisis’ ondersteunt de KBS bijna 500 armoedeorganisaties voor een totaalbedrag van bijna 3 miljoen euro.

Lees meer

Andere verhalen
Engagement dat inspireert!

Een warme thuis om de winter door te komen

Kansarmoede en uitsluiting

“Er zijn nog grotere organisaties dan de onze, die het wellicht nog meer nodig hebben. Iedereen zit in de problemen, wij willen dat iedereen een deel van de hulp kan krijgen om open te blijven”
Pascale Cockhuyt
coördinator Wieder

Snelle en onbureaucratische hulpverlening in tijden van nood

Kansarmoede en uitsluiting

"Wij willen de kinderen en jongeren sterk maken voor een leven in solidariteit en harmonie”
Marie-Claire Hellmann
projectleidster

Wat kansarme Europeanen denken over de energietransitie

Kansarmoede en uitsluiting

“Ook mensen in kansarmoede willen meedoen met de energietransitie, maar ze zeggen dat ze dat niet kunnen omdat ze het financieel moeilijk hebben.”
Bruno Daelen
deelnemer aan de FETA-focusgroepen

Andere projectoproepen

DigitalForYouth.be - 2023/A

Voor educatieve projecten die de digitale vaardigheden van kwetsbare jongeren (van 6 tot 25 jaar) ontwikkelen via de levering van computers en financiële steun.

Open

Vrienden van Sint-Vincentius Limburg (Fonds) - 2022 B

Steun aan sociaal innoverende projecten, geleid door Sint-Vincentius conferenties uit Limburg, die zich inzetten voor kwetsbare mensen in de provincie Limburg die in armoede leve…

Open

Projectoproep van het Fonds Celina Ramos

Deze projectoproep richt zich tot kleinschalige armoedebestrijdingsprojecten.

Loopt binnenkort af!

Andere Fondsen en filantropieformules

Vrienden van Samilia (Fonds)

Steun aan de Samilia Foundation die projecten steunt die de mensenhandel bestrijden en de internationale rechten van het kind doen respecteren.

Andere persberichten

Praktische gids helpt familiale bewindvoerders op weg

De KBS, in samenwerking met de Federatie van het Notariaat en de FOD Justitie, gaf een update aan haar praktische gids voor mensen die de rol van bewindvoerder op zich nemen.

De Warmste Week vlamt met 5.081.675 euro voor 270 projecten rond kansarmoede

Kansarmoede was het centrale thema van De Warmste Week 2022. Het is duidelijk dat de Vlaming mensen in armoede een warm hart toedraagt.

269.000 euro voor 12 verenigingen die elke vorm van uitsluiting bestrijden

Het Fonds VINCI steunt 12 organisaties die de toegang tot de arbeidsmarkt bevorderen van mensen in een situatie van sociaal-economische kansarmoede.