Verhaal

Een groot verschil met beperkte middelen

2024

De gevangenis van Leuven Centraal, ook daar zijn Fondsen van de Koning Boudewijnstichting actief betrokken bij verschillende projecten. Het is voor de stichting een doel om ook daar aanwezig te zijn waar het minder vanzelfsprekend is. Waar we niet dagdagelijks binnen en buiten wandelen, maar waar ook noden zijn.

Meer dan 400 gedetineerden brengen hier in Leuven Centraal heel wat jaren van hun leven door. En dat heeft zo zijn gevolgen. En niet alleen voor hen. Want al die mannen zijn ook broers, partners, vaders, grootvaders, (klein)zonen, vrienden. Al deze mensen dragen mee de gevolgen van daden die de gedetineerden gesteld hebben. Van de ene dag op de andere zit je vader voor heel wat jaren in de gevangenis. Wat doet zoiets met je, als kind? Hoe kan een vader dan nog vader zijn?

Deze kindreflex komt de laatste jaren steeds meer op de voorgrond in de ondersteuning en hulpverlening bij de gedetineerden en hun familie. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de impact, in een vaak heel complexe situatie, zo beperkt mogelijk blijft voor de kinderen? Hoe kan de vaderrol helpen om recidive te voorkomen? Hoe werken vaders en kinderen aan hun band?

Vanuit de Koning Boudewijnstichting ondersteunen ook een aantal kleinere Fondsen initiatieven, die een groot verschil maken voor deze vaders en kinderen.

Zo is het Fonds Rita Ghesquiere nauw betrokken bij het project Boekjespost met papa! Dit biedt vaders in detentie de kans om een verhaaltje voor te lezen aan hun kinderen. Met de nodige ondersteuning kiezen ze een kinderboek uit de bibliotheek van de gevangenis en oefenen, individueel of met hulp, het voorlezen van het verhaal. Daarna wordt er een video-opname gemaakt van de voorlezende vader.

De begeleider zorgt er nadien voor dat de opname online verzonden wordt aan de kinderen die dan, zo vaak als ze willen, het verhaal kunnen bekijken en beluisteren. Dit biedt ook de familiebegeleider een mooie kans om bij de kinderen te polsen hoe het met hen gaat. Zo biedt een relatief klein initiatief heel wat insteek om vele mensen te betrekken en om tot gesprek te komen. Want, zo zegt Mira Celen, familiebegeleider: “Een goede familieband helpt het persoonlijke proces van de gedetineerde, zowel binnen als buiten.”

Een deel van het budget werd ook gebruikt om papa-boxen te maken. Deze hangen in de ruimtes waar de gedetineerden ook virtueel bezoek kunnen doen. Ze bieden hulp bij het in gesprek gaan met hun kind. Denk hierbij aan boekjes, raadseltjes, spelletjes, vingerpopjes en dergelijke meer. Zo kan de vaak toch speciale sfeer wat doorbroken worden en kunnen vaders en kinderen gewoon even vader en kind zijn.

Daarnaast is ook het Fonds Hugo Van Mierlo betrokken bij een waardevol initiatief in dezelfde gevangenis. Om het bezoek van (klein)kinderen aan hun (groot)vaders zo aangenaam mogelijk te maken, wordt er momenteel hard gewerkt aan het verfraaien van de zaal waar dit bezoek doorgaat.

Niet langer verouderde tekeningen op de muren, plastic speelgoed in kapotte bakken voor de kleinsten. Wel vrolijke afbeeldingen, in samenwerking met kunstenaarscollectief Kneph, ontworpen en geschilderd door gedetineerden. Wel pastelkleuren en natuurlijke materialen. En houten speelgoed voor de kinderen.

Het Fonds Hugo Van Mierlo is best een uniek Fonds. Ter nagedachtenis van Hugo Van Mierlo wil het Fonds initiatieven en projecten steunen die heel specifiek inzetten op de vader-kind relatie. Ongeacht de situatie waarin de betrokkenen zich ook bevinden. Het project in Leuven past dan ook als gegoten bij dit Fonds. Want zoals eerder gezegd, gedetineerden zijn meer dan alleen maar daders, maar vaak ook vaders.

‘Projecten als deze tonen heel erg goed de waarde van wat sommigen misschien kleinere Fondsen zouden noemen’, zo zegt Brieuc Van Damme, CEO van de Koning Boudewijnstichting. ‘Ze bieden organisaties en vrijwilligers de kans om vernieuwende initiatieven te nemen en zo te zoeken naar alternatieve manieren van werken. Kleinschalig maar mogelijks de start van grote en kleine verschuivingen.’

‘Niets is eenvoudig in deze context”, zo bevestigt ook Anne Verbraeken, organisatieondersteuner Leuven Centraal. ‘Dan is het fijn dat dergelijke Fondsen bestaan en ons de kans bieden vernieuwend te werken.’ Ook dan spelen er heel veel regels, wetten en veiligheidsvoorschriften, maar dankzij deze Fondsen zijn er alvast oplossingen voor de financiële kant van het verhaal.

“Een goede familieband helpt het persoonlijke proces van de gedetineerde, zowel binnen als buiten.”
Mira Celen
Familiebegeleider CAW

Het is en blijft dan ook een doel voor de Koning Boudewijnstichting om filantropie te stimuleren en in te zetten, ook daar waar de noden soms meer verborgen lijken.

Andere verhalen
Engagement dat inspireert!

Boost Oostende heeft me laten openbloeien

Kwaliteit en innovatie Opleiding en ontwikkeling van talenten

“Door Boost wil ik me actief engageren voor vrouwenrechten.”
Stefanie

Het Mysterie van Financiën gewikt en gewogen

Opleiding en ontwikkeling van talenten

“Tieners worden meer financieel geletterd naarmate ze zelfredzaam worden, maar van wat ze gaan verdienen of over de sociale zekerheid hebben ze geen idee.”
Valerie
leerkracht Hoofdstedelijk Atheneum Karel Buls

Andere persberichten

Luna Cochez wint de Prijs Piet Cleemput met haar scriptie rond de Leuvense huurpremie

19 03 2024

Luna Cochez wint de Prijs Piet Cleemput 2023 met haar scriptie rond de Leuvense huurpremie

Meer dan 800 jongeren uit kwetsbare milieus met succes begeleid naar de arbeidsmarkt

08 11 2023

Al meer dan tien jaar ondersteunt en begeleidt Boost jonge talenten uit kwetsbare milieus om hun slaagkansen op academisch en professioneel vlak te maximaliseren

Het Fonds Securex ondersteunt projecten die de toegang tot werk vergemakkelijken

Het Securex Fonds steunt sociale organisaties die de toegang tot de arbeidsmarkt vergemakkelijken