OPGELET: tussen 1 juni (vanaf 14u00) en 2 juni (tot 10u00) zal het platform waar u uw kandidaatsformulier kunt indienen voor onze oproepen niet beschikbaar zijn wegens onderhoudswerken. Wij verontschuldigen ons voor het veroorzaakte ongemak en danken u voor uw begrip.

Verhaal

“Deze steun was een echte gelukstreffer

In coronatijden tellen waarden als solidariteit en liefdadigheid meer dan ooit. De lokale antenne van het Rode Kruis in St Vith Burg-Reuland, in het zuiden van de Oostkantons, ondersteunt al vele jaren kwetsbare mensen. Hun voedselbank opent wekelijks de deuren voor meer dan 425 mensen. Dankzij de noodsteun van de Koning Boudewijnstichting kan ze deze begunstigen voedselsteun blijven geven.

Marie-Hélène Düsseldorf, voorzitster van het lokale Rode Kruis, legt de vinger op de wonde als ze het heeft over de huidige problemen van de voedselhulp. “Door de pandemie en de social distancing zien we onze bevoorrading opdrogen. We kunnen dat alleen goedmaken door zelf voedsel aan te kopen.”

Te weinig voedselgiften

Plaatselijke handelaars schenken normaal veel van de voedingsmiddelen die worden uitgedeeld aan mensen in moeilijkheden en kansarmen. “De lockdown en het hamsteren van de eerste weken hebben die generositeit afgeremd. Bovendien werden bepaalde activiteiten, zoals van bakkers, teruggeschroefd, zodat ook wat zij gewoonlijk ter beschikking stellen niet voorhanden was.” Het Rode Kruis heeft daarnaast ook jaarlijks een bedrag van 25.000 euro voor aankopen dankzij giften van de DG en serviceclubs en de opbrengst van kledingbeurzen. “Maar die opbrengst hebben we nu niet, want onze tweedehandswinkel is gesloten als gevolg van COVID-19. Kopen kan niet meer, omdat we de financiële reserve nodig hebben voor onze beheerskosten. Deze crisis komt echt op een zeer slecht moment. Vorige herfst nog moesten we – om in orde te zijn met de veiligheidsvoorschriften – een goederenlift aankopen voor ongeveer 35.000 euro. Ze wordt over enkele weken geleverd,” zegt Marie-Hélène Düsseldorf.

Nog een gevolg van de pandemie is een tijdelijke terugval in de vrijgevigheid. “Het eerste trimester hebben we maar een handvol giften ontvangen. In een normaal jaar zijn dat er veel meer. We hebben zelfs een tijdje gedacht dat we de sociale kruidenier in St. Vith zouden moeten sluiten.” Toen was er gelukkig de Koning Boudewijnstichting, met 10.000 euro voor de voedselbank van St. Vith in het kader van een noodoproep voor COVID-19. “Haar pragmatisme was echt een voorbeeld voor anderen. We konden heel snel het toegewezen bedrag inzetten. We kunnen nu minstens voort tot in de herfst. Ondertussen hebben serviceclubs ook opnieuw giften aangekondigd,” zegt de tevreden voorzitster van het Rode Kruis. De financiële steun van de Stichting ging vooral naar de aankoop van verse groenten en fruit.

Zien ze meer mensen in moeilijkheden sinds de coronacrisis? Marie-Hélène Düsseldorf ziet vooral een verschuiving. “We hebben niet meer bezoekers aan onze sociale kruidenier op dinsdag, maar we zien nieuwe gezichten, onder wie gezinnen en alleenstaande ouders. Dat heeft zeker ook te maken met het feit dat veel van onze gebruikelijke bezoekers, omwille van hun leeftijd, tot een risicogroep behoren en niet tot bij ons geraken. Om hen toch te bereiken hebben we een kleine leveringsdienst opgezet met vrijwilligers en buren. We bellen de ouderen elke maandag en behouden zo ook het sociaal contact.”

Nieuw publiek

"De bezoekers van de voedselbank zijn vooral inwoners van de Oostkantons die het moeilijk hebben omdat ze ziek of werkloos of al ouder zijn. Wat vooral koude rillingen bezorgt, zijn de vele jongeren die uit de samenleving glijden. Afgehaakt op school, weinig perspectief, psychische problemen door de maatschappelijke druk. De sociale kruidenier kan aanvullende hulp bieden, maar kan niet zorgen voor alle eten dat klanten wekelijks nodig hebben. Door COVID-19 kloppen meer en meer gezinnen aan. Hun kinderen zijn nu de hele tijd thuis, ze krijgen geen schoolmaaltijden tegen sociaal tarief meer. De behoeften zijn dus veel groter, terwijl onze middelen opdrogen,” voegt Marie-Hélène Düsseldorf eraan toe.

"In crisistijden zorgen mensen goed voor elkaar. Dit geeft me de hoop dat we dit project zullen kunnen voortzetten.”
Marie-Hélène Düsseldorf
Voorzitter van het Rode Kruis, lokale afdeling St. Vith – Burg-Reuland

Bovenop de directe hulp in de vorm van voeding, heeft het Rode Kruis oog voor de menselijke kant. “We hebben een vorm van ‘gemengd vrijwilligerschap’. Vrijwilligers werken samen met de cliënten van ons project. Onze cliënten krijgen zo meer zelfvertrouwen en worden zelfbewuster, ze kunnen zich daaraan optrekken om opnieuw een plek te vinden in de samenleving,” zegt de voorzitster. Elke dinsdag bedient de voedselbank gemiddeld 425 mensen. De veiligheids- en hygiënemaatregelen worden streng bewaakt. De pandemie heeft de solidariteit en de vrijgevigheid niet de kop ingedrukt, integendeel, meerdere jongeren hebben zich spontaan gemeld om het Rode Kruis bij te springen in St Vith. “Onze 123 vrijwilligers zijn veelal ouder dan 60 jaar, ze zijn op dit moment niet zo beschikbaar. In crisistijd zorgen mensen goed voor elkaar. Daar put ik de hoop uit dat we ons project zullen kunnen voortzetten.”

Over de noodoproep Covid-19 ‘kwetsbare personen ‘ In het kader van de gezondheidscrisis door het coronavirus heeft de Koning Boudewijnstichting meteen een noodoproep gelanceerd voor organisaties die strijden tegen kansarmoede en dakloosheid, met een versnelde en vereenvoudigde procedure. Het doel is dat deze organisaties de kwetsbare doelgroepen met wie ze werken en die zwaar getroffen zijn door de COVID-19-crisis, kunnen blijven helpen. De geselecteerde organisaties krijgen een forfaitaire steun van 10.000 euro.

Andere verhalen
Engagement dat inspireert!

Forbidden Colours: een veilige haven voor iedereen

Kansarmoede en uitsluiting

"Bij Forbidden Colours zie ik diezelfde drang om een plek te creëren waar mensen niet worden uitgesloten. Een plek waar het niet is ‘wij tegen zij’, maar ‘wat verbindt ons met hen?’"
Lukas Dhont

De kracht van “samen”

Kansarmoede en uitsluiting

“Het doet je iets als je hoort dat een gezin voor het eerst in een week een goeie maaltijd krijgt.”
Laurent Dupon
coördinator Voedselwinning Jeugdhulp vzw

Een warme thuis om de winter door te komen

Kansarmoede en uitsluiting

“Er zijn nog grotere organisaties dan de onze, die het wellicht nog meer nodig hebben. Iedereen zit in de problemen, wij willen dat iedereen een deel van de hulp kan krijgen om open te blijven”
Pascale Cockhuyt
coördinator Wieder

Andere projectoproepen

Cleemput (Fonds Piet Cleemput) - 2023

Prijs voor een Vlaamse scriptie sociaal werk over efficiënte dienstverlening in de welzijnszorg, sociaal-cultureel werk, opbouwwerk, sociale en personeelsdiensten.

Open

Projectoproep van het Fonds Celina Ramos 2023B

Deze projectoproep richt zich tot kleinschalige armoedebestrijdingsprojecten.

Open

DigitalForYouth.be - 2023/A

Voor educatieve projecten die de digitale vaardigheden van kwetsbare jongeren (van 6 tot 25 jaar) ontwikkelen via de levering van computers en financiële steun.

Bekendgemaakt

Andere Fondsen en filantropieformules

Verviers - Essalem asbl (Projectrekening)

De vereniging wenst fotovoltaïsche panelen te installeren op het dak van haar sporthal uit ecologisch, educatief en economisch oogpunt.

Bibliotheken Zonder Grenzen België (Fonds Vrienden van)

Filantropen steunen projecten van de vzw Bibliotheken Zonder Grenzen, die als doel heeft de zelfredzaamheid te versterken van kwetsbare personen in België.

Dilsen-Stokkem - FIFOLI (Fit for life) (Projectrekening)

Wekelijkse markt van vers voedsel en kleding voor gezinnen in een moeilijke sociaal-economische situatie. De projectrekening dient voor de inrichting op nieuwe vestiging.

Andere persberichten

Een Hart voor West-Vlaanderen steunt dit jaar 44 projecten die zich inzetten voor kanszoekende kinderen en jongeren in onze provincie

Na een projectoproep waar opnieuw massaal werd op ingetekend, steunt Een Hart voor West- Vlaanderen, een project van het Streekfonds West-Vlaanderen, in 2023 44 organisaties die …

Als alleen solidariteit je toestaat te eten

Als antwoord op de vele uitdagingen waarmee de voedselhulpsector wordt geconfronteerd, steunt de KBS 71 organisaties, voor een totaalbedrag van 500.000 euro.

Praktische gids helpt familiale bewindvoerders op weg

De KBS, in samenwerking met de Federatie van het Notariaat en de FOD Justitie, gaf een update aan haar praktische gids voor mensen die de rol van bewindvoerder op zich nemen.