Verhaal

“Deze steun was een echte gelukstreffer

In coronatijden tellen waarden als solidariteit en liefdadigheid meer dan ooit. De lokale antenne van het Rode Kruis in St Vith Burg-Reuland, in het zuiden van de Oostkantons, ondersteunt al vele jaren kwetsbare mensen. Hun voedselbank opent wekelijks de deuren voor meer dan 425 mensen. Dankzij de noodsteun van de Koning Boudewijnstichting kan ze deze begunstigen voedselsteun blijven geven.

Marie-Hélène Düsseldorf, voorzitster van het lokale Rode Kruis, legt de vinger op de wonde als ze het heeft over de huidige problemen van de voedselhulp. “Door de pandemie en de social distancing zien we onze bevoorrading opdrogen. We kunnen dat alleen goedmaken door zelf voedsel aan te kopen.”

Te weinig voedselgiften

Plaatselijke handelaars schenken normaal veel van de voedingsmiddelen die worden uitgedeeld aan mensen in moeilijkheden en kansarmen. “De lockdown en het hamsteren van de eerste weken hebben die generositeit afgeremd. Bovendien werden bepaalde activiteiten, zoals van bakkers, teruggeschroefd, zodat ook wat zij gewoonlijk ter beschikking stellen niet voorhanden was.” Het Rode Kruis heeft daarnaast ook jaarlijks een bedrag van 25.000 euro voor aankopen dankzij giften van de DG en serviceclubs en de opbrengst van kledingbeurzen. “Maar die opbrengst hebben we nu niet, want onze tweedehandswinkel is gesloten als gevolg van COVID-19. Kopen kan niet meer, omdat we de financiële reserve nodig hebben voor onze beheerskosten. Deze crisis komt echt op een zeer slecht moment. Vorige herfst nog moesten we – om in orde te zijn met de veiligheidsvoorschriften – een goederenlift aankopen voor ongeveer 35.000 euro. Ze wordt over enkele weken geleverd,” zegt Marie-Hélène Düsseldorf.

Nog een gevolg van de pandemie is een tijdelijke terugval in de vrijgevigheid. “Het eerste trimester hebben we maar een handvol giften ontvangen. In een normaal jaar zijn dat er veel meer. We hebben zelfs een tijdje gedacht dat we de sociale kruidenier in St. Vith zouden moeten sluiten.” Toen was er gelukkig de Koning Boudewijnstichting, met 10.000 euro voor de voedselbank van St. Vith in het kader van een noodoproep voor COVID-19. “Haar pragmatisme was echt een voorbeeld voor anderen. We konden heel snel het toegewezen bedrag inzetten. We kunnen nu minstens voort tot in de herfst. Ondertussen hebben serviceclubs ook opnieuw giften aangekondigd,” zegt de tevreden voorzitster van het Rode Kruis. De financiële steun van de Stichting ging vooral naar de aankoop van verse groenten en fruit.

Zien ze meer mensen in moeilijkheden sinds de coronacrisis? Marie-Hélène Düsseldorf ziet vooral een verschuiving. “We hebben niet meer bezoekers aan onze sociale kruidenier op dinsdag, maar we zien nieuwe gezichten, onder wie gezinnen en alleenstaande ouders. Dat heeft zeker ook te maken met het feit dat veel van onze gebruikelijke bezoekers, omwille van hun leeftijd, tot een risicogroep behoren en niet tot bij ons geraken. Om hen toch te bereiken hebben we een kleine leveringsdienst opgezet met vrijwilligers en buren. We bellen de ouderen elke maandag en behouden zo ook het sociaal contact.”

Nieuw publiek

"De bezoekers van de voedselbank zijn vooral inwoners van de Oostkantons die het moeilijk hebben omdat ze ziek of werkloos of al ouder zijn. Wat vooral koude rillingen bezorgt, zijn de vele jongeren die uit de samenleving glijden. Afgehaakt op school, weinig perspectief, psychische problemen door de maatschappelijke druk. De sociale kruidenier kan aanvullende hulp bieden, maar kan niet zorgen voor alle eten dat klanten wekelijks nodig hebben. Door COVID-19 kloppen meer en meer gezinnen aan. Hun kinderen zijn nu de hele tijd thuis, ze krijgen geen schoolmaaltijden tegen sociaal tarief meer. De behoeften zijn dus veel groter, terwijl onze middelen opdrogen,” voegt Marie-Hélène Düsseldorf eraan toe.

"In crisistijden zorgen mensen goed voor elkaar. Dit geeft me de hoop dat we dit project zullen kunnen voortzetten.”
Marie-Hélène Düsseldorf
Voorzitter van het Rode Kruis, lokale afdeling St. Vith – Burg-Reuland

Bovenop de directe hulp in de vorm van voeding, heeft het Rode Kruis oog voor de menselijke kant. “We hebben een vorm van ‘gemengd vrijwilligerschap’. Vrijwilligers werken samen met de cliënten van ons project. Onze cliënten krijgen zo meer zelfvertrouwen en worden zelfbewuster, ze kunnen zich daaraan optrekken om opnieuw een plek te vinden in de samenleving,” zegt de voorzitster. Elke dinsdag bedient de voedselbank gemiddeld 425 mensen. De veiligheids- en hygiënemaatregelen worden streng bewaakt. De pandemie heeft de solidariteit en de vrijgevigheid niet de kop ingedrukt, integendeel, meerdere jongeren hebben zich spontaan gemeld om het Rode Kruis bij te springen in St Vith. “Onze 123 vrijwilligers zijn veelal ouder dan 60 jaar, ze zijn op dit moment niet zo beschikbaar. In crisistijd zorgen mensen goed voor elkaar. Daar put ik de hoop uit dat we ons project zullen kunnen voortzetten.”

Over de noodoproep Covid-19 ‘kwetsbare personen ‘ In het kader van de gezondheidscrisis door het coronavirus heeft de Koning Boudewijnstichting meteen een noodoproep gelanceerd voor organisaties die strijden tegen kansarmoede en dakloosheid, met een versnelde en vereenvoudigde procedure. Het doel is dat deze organisaties de kwetsbare doelgroepen met wie ze werken en die zwaar getroffen zijn door de COVID-19-crisis, kunnen blijven helpen. De geselecteerde organisaties krijgen een forfaitaire steun van 10.000 euro.

Andere projectoproepen

DigitalForYouth.be - 2023/A

Voor educatieve projecten die de digitale vaardigheden van kwetsbare jongeren (van 6 tot 25 jaar) ontwikkelen via de levering van computers en financiële steun.

Open

Vrienden van Sint-Vincentius Limburg (Fonds) - 2022 B

Steun aan sociaal innoverende projecten, geleid door Sint-Vincentius conferenties uit Limburg, die zich inzetten voor kwetsbare mensen in de provincie Limburg die in armoede leve…

Open

Projectoproep van het Fonds Celina Ramos

Deze projectoproep richt zich tot kleinschalige armoedebestrijdingsprojecten.

Open

Andere Fondsen en filantropieformules

Cap terre (Projectrekening)

Voltooien van de herinrichting van de lokalen van Cap Terre, om de stagiaires van het sociaal-professioneel inschakelingscentrum coronaproof te begeleiden.

Save Foundation (Projectrekening)

Verdelen van voedselpakketten aan kansarme gezinnen in de sloppenwijken van Guwahati (Assam, India), die wegens de covid-19-maatregelen geen inkomen meer hebben.

Andere persberichten

Energietransitie: aanbevelingen van kwetsbare burgers voor een eerlijker en groener Europa

Na twee jaar luisteren naar de meest kwetsbare mensen in Europa, komt het project Fair Energy Transition for All, gecoördineerd door de KBS, met zijn aanbevelingen.

Remco Evenepoel lanceert eerste actie voor De Warmste Week: organiseer ook zelf een actie en vlam mee tegen kansarmoede

Het officiële startschot van De Warmste Week werd vanochtend gegeven. Vanaf nu kan iedereen inzamelacties opstarten voor de 270 geselecteerde projecten met als thema kansarmoede.

Zelfstandigen in moeilijkheden: aanbevelingen voor een efficiënt ondersteuningsbeleid

De KBS formuleert 12 nieuwe aanbevelingen om de problematiek van zelfstandigen in moeilijkheden aan te pakken of te voorkomen. Ze resulteren uit een multi-stakeholdersdialoog.

Andere verhalen
Engagement dat inspireert!

Wat kansarme Europeanen denken over de energietransitie

Kansarmoede en uitsluiting

“Ook mensen in kansarmoede willen meedoen met de energietransitie, maar ze zeggen dat ze dat niet kunnen omdat ze het financieel moeilijk hebben.”
Bruno Daelen
deelnemer aan de FETA-focusgroepen

Solidariteit en voedselbedeling in Oostende

Kansarmoede en uitsluiting

“We merken dat gepensioneerden, zeker alleenstaanden, niet toekomen met hun pensioen. Het is moeilijk dat toe te geven. Soms weten zelfs hun eigen kinderen dat niet.”
Dominique Degraeve
Col.Sol/In.Tacte vzw uit Oostende (rechts op de foto, samen met een vrijwilligster)

Luwte vinden in de coronastorm

Kansarmoede en uitsluiting

“Verslaafde daklozen leven op hun eilandje, los van de samenleving. Ze volgen het nieuws amper. We hebben dus sterk ingezet op sensibilisering.”
Tino Ruyters
Directeur Free Clinic Antwerpen