Verhaal

VINCI Fonds: een peter met helikopterzicht

Ook maatwerkbedrijven zijn ambitieus. Ook hun medewerkers willen trots kunnen zijn op de plek waar ze werken en het product dat ze maken. Op De Boerderij van maatwerkbedrijf De Loods was er daarom behoefte aan een koelwagen om de groenten kraakvers bij de klant te krijgen. Van het VINCI Fonds kregen ze bovenop de financiering ook een peter die hen op allerlei manieren ondersteunt.

De velden van De Boerderij van De Loods liggen er wat mistroostig bij. Zij moeten wachten op de lentezon. Maar in de serres, waar plantjes en kruiden worden opgekweekt, is het een bedrijvigheid van jewelste. In de loods een beetje verderop zijn medewerkers druk bezig boerenkool te sorteren voor de groentepakketten. Vanuit de keuken dampt de prikkelende geur van zelfgemaakte pickles naar buiten.

Toch is al dit lekkers, dat op het bord belandt bij gezinnen, scholen en bedrijven uit de (verre) omgeving, niet het doel op zich van deze boerderij aan de rand van Aalst. De Loods is een maatwerkbedrijf, dat mensen die om verschillende redenen uit de boot gevallen zijn op de reguliere arbeidsmarkt, een opstapje geeft naar een reguliere baan.

Arbeidsattitude en zelfvertrouwen

“Sociale tewerkstelling, dat is het echte doel van alle activiteiten hier”, zegt coördinator Bruno Eeman. Groenten telen en kruiden kweken, groentepakketten klaarmaken, confituur en condimenten maken, de winkel uitbaten: allemaal activiteiten die de 45 medewerkers operationele en sociale vaardigheden bijbrengen, hun arbeidsattitude verbeteren, hun zelfvertrouwen stimuleren.

Maatwerkbedrijf, het woord zegt het zelf. “We geven mensen hier werk op maat, in functie van hun sterke en hun zwakke kanten”, zegt Eeman. Een arbeidsbegeleidster volgt hun evolutie op de voet, werkt samen met hen een ontwikkelingsplan uit en speelt in samenspraak met de instructeur in op de behoeften en doelen van iedere medewerker.

Vervoer

Want ook al is de doelstelling sociaal, De Loods moet draaien. Voortdurend wordt er gebroed op nieuwe plannen. Een van die plannen was de aankoop van een nieuwe koelwagen. De Boerderij wilde er namelijk al langer voor zorgen dat haar groenten kraakvers en gekoeld bij de klanten en bij collega-leveranciers zouden aankomen en dat ze dit vervoer in eigen beheer kon doen. Het VINCI Fonds bood het bedrijf die mogelijkheid.

Bovenop 25.000 euro financiële steun kreeg De Boerderij als peter Bernard Van Muylem, de branch manager bij Axians, een ICT-bedrijf van VINCI Energies. Het VINCI Fonds geeft namelijk niet alleen financiering aan de geselecteerde projecten. Medewerkers van het bedrijf die zich willen inzetten, stellen ook hun tijd en hun expertise ter beschikking van de projecten die het Fonds steunt en dienen mee het dossier in.

“Sociale tewerkstelling is het echte doel van alle activiteiten hier.”
Bruno Eeman
Coördinator van De Boerderij

Begrip in Aalst

“Ik woon niet zo ver hier vandaan en De Loods is een begrip hier in Aalst. De Boerderij blijkt een ideale manier te zijn om mensen met een zwaar verleden opnieuw in te schakelen in de arbeidsmarkt. Mijn vrouw is maatschappelijk werker en zij kende de werking. Zo heb ik Bruno ontmoet”, zegt Bernard Van Muylem.

Toen bleek dat ze hulp zochten met de aankoop van een koelwagen, sprong hij met plezier bij. Hij hielp De Boerderij het dossier in te dienen en de cijfers op papier te krijgen. Maar zijn steun gaat verder. “Als branch manager ben ik vooral bezig met operationele en commerciële aspecten.” Ditzelfde helikoperzicht paste hij toe op de boerderij. Hij bracht, door advies te verlenen en beschikbaar te zijn, zijn kennis van het organiseren van processen in de private sector binnen in het maatwerkbedrijf.

Zo hielp hij samen met Bruno Eeman een vulketting te organiseren. “Het vullen van pakketten verliep nogal chaotisch, de ene pakte wortelen, de andere bloemkool, allemaal door elkaar. We hebben dat proces samen bekeken en een vulketting georganiseerd om het vullen van de pakketten efficiënter te laten verlopen, onder andere door pictogrammen en een rolband te gebruiken.”

Tomatenplantjes

De Boerderij heeft nog véél ideeën, zoals de informatisering met barcodes op de pakketten, of een webwinkel. “Maar je botst hier steeds op de kloof tussen de kennis wel in huis hebben, maar de middelen missen om daar ook naar te handelen en zo verder te professionaliseren”, zegt Bernard Van Muylem. Het is vaak werken met tussenoplossingen. “Ik probeer daarbij zo goed mogelijk te helpen.”

Voor de koelwagen, de nieuwe stapelaar waarmee groentepakketten in de koelwagen worden getild – en de ruggen van de medewerkers gespaard – en de verwarmde zaaimat voor de tomatenplantjes waarvoor De Boerderij in de wijde omtrek gerenommeerd is, vond De Loods geld via het VINCI Fonds. “Zo konden we eigen middelen, die we anders daarvoor nodig hadden, anders aanwenden, onder andere voor de investering in nieuwe tunnelserres”, zegt Bruno Eeman.

“De medewerkers willen echt trots kunnen zijn op de producten die ze hier telen”, besluit Bernard Van Muylem. Kwaliteit is belangrijk. “Ze willen dat de groenten ook ordentelijk tot op de eindbestemming geraken. Het feit dat de koudeketen nu gegarandeerd is en dat ze de groenten gekoeld tot bij de klant kunnen brengen, maakt hen nog trotser op het werk dat ze hier doen.”

Het Fonds Vinci

Het Fonds bestrijdt alle vormen van maatschappelijke uitsluiting. Het doet dit met financiële steun aan organisaties en peterschappen voor deze projecten, die een beroep kunnen doen op de expertise van een vrijwillige medewerker van de VINCI Groep. Sinds de oprichting in 2012 ondersteunde het Fonds 111 organisaties met in totaal meer dan 1.745.000 euro.

Meer info? www.fondsvinci.be.

Andere verhalen
Engagement dat inspireert!

Samen brood bakken en tijd maken om verhalen, zorgen en dromen te delen

Appels à projets / Hub locaux

“Dit project biedt me de kans om bezig te zijn met het mooiste ambacht dat er is. Meer nog, ik kan de kennis en kunde doorgeven aan volgende generaties!”
Giel Creemers
drijvende kracht achter het project

Integratie als hart onder de riem

Appels à projets / Hub locaux

"Het buurthuis Cardijn speelt een bijzonder belangrijke rol bij het samenbrengen van mensen in deze moeilijke tijden."
Brieuc Van Damme
CEO van de KBS

Werkers en wandelaars in heerlijk Heers

Appels à projets / Hub locaux

“We geven het park terug aan de buurtbewoners."
Caroline Geerts
vzw Heerlijk(heid) Heers

Andere projectoproepen

2024B - Solidariteitsrekening Scholen in de schoot van de Koning Boudewijnstichting

Als school giften inzamelen om leerlingen uit kwetsbare gezinnen discreet financieel tegemoet te komen en het hen zo mogelijk maken met gelijke kansen het schooljaar te doorlopen…

Open

Vis mon village !

Projecten met een lokale, participatieve dynamiek die de levenskwaliteit in een dorp ten goede komen en de contacten tussen uiteenlopende bevolkingsgroepen stimuleren

Open

Buurten op den Buiten

Financiële steun aan bewoners in Vlaanderen die de levenskwaliteit en sociale cohesie in hun landelijk dorp of buurt willen bevorderen.

Loopt binnenkort af!

Andere Fondsen en filantropieformules

KRC Genk Foundation (Fonds Vrienden van)

Filantropen steunen projecten die kwetsbare groepen uit de samenleving, waaronder kansarmen, jongeren, werklozen, ... ondersteunt en (re-)integreert.

Andere persberichten

Debuutkortfilm van jonge Kortrijkzane geselecteerd voor FilmFest Oostende

The Reject, de kortfilm van de jonge Kortrijkse Sandy Kelemba, is geselecteerd voor FilmFest Oostende. Ze werd gecoacht via het Fonds Strandschelp, Streekfonds West-Vlaanderen.

De Koning Boudewijnstichting in uw buurt in 2022

De regionale Snapshots 2022 geven een overzicht van de door de KBS gesteunde initiatieven en individuen per provincie en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Buurten op den buiten: 43 Buurtinitiatieven op het platteland ontvangen in totaal €195.334 steun

Steun aan bewoners die een concreet project willen realiseren voor hun buurt of dorp met landelijk karakter.