Verhaal

Stapje voor stapje leren betalen met de smartphone

“De stappenplannen en de oefeningen op 123digit.be zijn zeer bruikbaar voor onze lessen, maar ik moet wel alles voorlezen.”
Robin De Meyere
Lesgever LIGO

Bij LIGO worden cursussen gegeven om anderstaligen en laaggeletterden te leren bankieren met de smartphone. Daarbij wordt volop gebruik gemaakt van 123digit. Dit onlineplatform, ontwikkeld op vraag van de Koning Boudewijnstichting, helpt sociale actoren om doelgroepen te begeleiden bij het gebruik van digitale toepassingen. Wij schoven een ochtend aan in Roeselare.

“Als ik geld moet geven aan jou. Wie ben ik dan?” Lesgever Robin De Meyere ziet de twijfel in de ogen van Jabar, maar met een klein beetje hulp lukt het toch: op-dracht-ge-ver. En aangezien Jabar het geld krijgt, is hij de ‘be-gun-stig-de’. Opdrachtgever en begunstigde, het zijn maar twee van de moeilijke termen waarmee anderstaligen, laaggeletterden en niet-gealfabetiseerden worden geconfronteerd als ze hun bankzaken moeten regelen. Robin legt het geduldig uit, duidt de woorden aan op het overschrijvingsformulier op het scherm, en hoopt dat Jabar en zijn vrienden op den duur het woordbeeld herkennen, zodat ze makkelijker zelf kunnen bankieren met de smartphone.

Extra cursus

We zijn in Roeselare, in een klaslokaal van LIGO, de nieuwe overkoepelende naam voor de Centra voor Basiseducatie. Hier stuurt het Agentschap Integratie & Inburgering nieuwkomers naartoe met het laagste scholingsniveau. “Bij ons heeft niemand van de cursisten een diploma uit het secundair onderwijs. De meeste mensen krijgen hier een basiscursus Nederlands. Deze cursus over digitale toepassingen is een extra cursus die we gratis aanbieden. Ik ga langs bij de lesgevers en stel de cursus even kort voor. Zo komen de mensen bij mij terecht als ze, bijvoorbeeld, willen leren hoe ze hun rekeningen kunnen betalen met de smartphone”, vertelt Robin.

Robin gaf al een lessenreeks in Kortrijk, en is nu begonnen aan een eerste reeks in Roeselare. Hij geeft les aan kleine groepjes. “Door corona zijn er sowieso niet veel kandidaten, de meesten zijn hier al een aantal lesdagen op school en willen geen extra risico nemen door in een andere bubbel les te volgen. Maar die kleinschaligheid is ook een voordeel. Ik doe eerst een voorgesprek met de kandidaten, en kijk welk niveau ze hebben. Hebben ze al een smartphone? Welk merk? Gebruiken ze al apps, eventueel om te betalen? Is hun bank-app al geïnstalleerd? Ik probeer dan mensen van hetzelfde niveau wat samen te plaatsen, zodat we een gelijk tempo kunnen volgen.”

In zijn lessen gebruikt Robin de website van 123digit als leidraad. “Voor de gemiddelde Vlaming met een digitale achterstand is die site zeer goed, je kan zelfstandig of met een lesgever dingen aanleren. Maar onze mensen hebben extra ondersteuning nodig omdat het Nederlands nog een struikelblok vormt. Maar de stappenplannen zijn wel zeer bruikbaar, net als de oefeningen”, vertelt Robin, terwijl hij op een groot scherm een pagina van 123digit met een overschrijvingsformulier tevoorschijn tovert. Dat beeld herkent Jabar. “Rekeningen.” Daar heeft hij er genoeg van, grapt hij.

Facturen

Helaas heeft Jabar vanochtend geen facturen meegebracht. Anders zou Robin kunnen helpen om de rekeningen te betalen met de smartphone. Dus blijft het bij de fictieve voorbeelden uit het lesmateriaal van 123digit. “De voorbeelden op de site werken met een zelfgemaakte app. Dat kan helaas niet anders, want iedere bank heeft weer een ander systeem. Gelukkig zijn de voorbeelden op de site wel heel duidelijk, en worden ze stapje voor stapje uitgelegd”, vertelt Robin. In de les neemt hij ze dan ook stap voor stap geduldig door. Hij leest de tekstballonnetjes voor, hij duidt op de powerpoints aan waar je kan zien hoeveel geld je hebt, hoe je kan zien welke rekeningen al zijn betaald, waar je het bedrag moet invullen, enzovoort. En hij verduidelijkt de moeilijke woorden: debet, credit, storten,…

Bij sommige zaken sta je nauwelijks stil. Zo leert Robin zijn cursisten dat ze de app op hun telefoon het makkelijkst kunnen herkennen door te kijken naar het logo op hun bankkaart. Herhaling is belangrijk. Hoe meer ze dit samen doen, hoe makkelijker het thuis alleen ook lukt. Door de coronamaatregelen zit er helaas veel tijd tussen de live lessen. Dus besteedt Robin extra veel aandacht aan de herhalingen. “Lang geleden”, verzucht Jabar, als een nieuwe oefening niet onmiddellijk lukt.

Iran

Jabar is vijftig. Vijf jaar geleden vluchtte hij met zijn gezin weg uit de stad Ahvaz in de provincie Khuzestan (Iran). Omdat Jabar ijvert voor meer autonomie voor de aan Irak grenzende regio voelde hij zich niet meer veilig. Jabar kwam met zijn echtgenote en vijf kinderen eerst terecht in Leuven, drie jaar geleden kregen ze een plekje toebedeeld in Roeselare. Bij LIGO volgt hij de Nederlandse les, en thuis probeert hij ook te oefenen met zijn kinderen. De oudste is 21, de jongste zes. Zij helpen Jabar ook met de rekeningen, maar hij wil het graag zelf kunnen. “Nederlands is moeilijk”, verzucht Jabar tijdens de pauze. “Maar ik versta al veel.” Spreken lukt in korte woorden, maar lezen vindt hij erg moeilijk. Vandaar dat hij net als de andere mensen in de klas veel nood heeft aan herhaling.
“De les is goed”, lacht Jabar, “maar kort”. Hij zou liever hebben dat de lessen ook sneller op elkaar volgen, zodat hij meer kan oefenen.

Terug in het klaslokaal projecteert Robin een nieuwe slide van 123digit op het scherm. Het personage Annelies is vergeten een factuur te betalen en krijgt een herinnering. Dat heeft Janar ook wel eens voor, bekent hij lachend. Robin waarschuwt: “soms moet je dan meer betalen, dus het is belangrijk dat je op tijd je facturen betaalt.” Jabar krijgt opnieuw een ernstige blik, en knikt begrijpend.

Over 123digit.be

123digit.be, ontwikkeld door de vzw WeTechCare op vraag van de Koning Boudewijnstichting, wil de digitale kloof verkleinen. Dit digitale platform helpt sociale actoren om doelgroepen te begeleiden die sukkelen op de digitale snelweg, zodat ze het stuur steviger in handen krijgen. Deze tool past in de strijd van de Stichting tegen digitale uitsluiting – een fenomeen dat 4 op de 10 Belgen treft – door van digitalisering een versneller voor maatschappelijke integratie te maken.

Naast de Koning Boudewijnstichting geven nog andere spelers financiële steun voor de ontwikkeling van 123digit: itsme®, Febelfin, het ING-Fonds voor een Digitale Samenleving en de Stichting 4Wings.

Andere verhalen
Engagement dat inspireert!

“Voor wie digitaal niet mee is, kan de wereld erg klein worden”

Digitale inclusie

“In eerste instantie gaat het digitaal op weg helpen over luisteren en inleven in hun leefwereld. Van daaruit proberen we mensen sterker te maken.”
Mirjam Bonner
medewerker bij Welzijnsschakels

Digitale hulp aan huis voor vluchtelingen

Digitale inclusie

“We werken graag met ervaringsdeskundigen, ex-vluchtelingen. Zij spreken de taal, kennen de cultuur en dat maakt dat er sneller een vertrouwensband ontstaat.”
Lieve Misotten
Limburgs Platform voor Mensen op de Vlucht

BeCode: snelweg naar de arbeidsmarkt

Digitale inclusie

“Na onze opleiding staan cursisten al met één been op de arbeidsmarkt. En dat motiveert hen enorm.”
Frederic De Cooman
BeCode

Andere projectoproepen

DigitalForYouth.be - 2024/A

Voor educatieve projecten die de digitale vaardigheden van kwetsbare jongeren (van 6 tot 25 jaar) ontwikkelen via de levering van computers en financiële steun.

Open

Een hart voor Gentse jongeren

Voor lokale projecten die het welzijn van kansarme groepen bevorderen en het milieu als hefboom gebruiken.

Bekendgemaakt

DigitalForYouth.be - 2023/C

Voor educatieve projecten die de digitale vaardigheden van kwetsbare jongeren (van 6 tot 25 jaar) ontwikkelen via de levering van computers en financiële steun.

Bekendgemaakt

Andere Fondsen en filantropieformules

Digitale Wolven (Fonds Vrienden van)

Filantropen steunen projecten dat digitale vaardigheden bijbrengt aan kinderen, jongeren en (jong)volwassenen in Vlaanderen en Brussel (Nederlandstalig).

BeCode (Fonds Vrienden van)

Filantropen steunen projecten van vzw BeCode die de kloof dicht tussen digitale beroepen onder druk op de arbeidsmarkt en de uitsluiting van kwetsbare personen.

Orange Belgium (Fonds)

Steun aan projecten die de digitale inclusie bevorderen door de toegang tot nieuwe technologieën te vergemakkelijken en van digitaal een factor van gelijke kansen maken.

Andere persberichten

350.000 euro steun aan acht projecten die een boost geven aan de ondersteuning van digitale vaardigheden

350.000 euro steun aan acht projecten om een krachtige impuls te geven aan digitale helpers in België.

Ondanks de stijgende digitalisering, is bijna één Belg op twee digitaal kwetsbaar

Uit de Barometer Digitale Inclusie blijkt dat de toegenomen digitalisering binnen onze samenleving de digitale kloof onder de bevolking niet heeft weggewerkt.

Digitale inclusie: 30 laureaten van de projectoproep Digital Brussels

Een nieuwe stap richting digitale inclusie van alle Brusselaars: 30 Brusselse projecten krijgen samen 390.000 euro steun in het kader van de projectoproep Digital Brussels.