Lokaal en regionaal burgerengagement

Lokale en regionale burgerinitiatieven ondersteunen, met extra aandacht voor landelijke gebieden, en de lokale filantropie faciliteren.

Of het nu om een streek, een stad, een dorp of een wijk gaat: overal zetten burgers zich massaal in voor beter samenleven. De filantropen die zich willen engageren voor de plek waar ze zijn opgegroeid of waar ze nu wonen, zijn al even talrijk. De Koning Boudewijnstichting moedigt dit burgerengagement aan en faciliteert individuele of collectieve filantropische initiatieven die een streek of een specifiek geografisch gebied ondersteunen.

Onze acties

  • lokale en regionale burgerinitiatieven voor meer sociale cohesie ondersteunen, met extra aandacht voor landelijke gebieden (o.a. via het programma Buurten op den Buiten);
  • Fondsen beheren en uitbouwen die de sociaaleconomische krachten in hun regio aanwenden voor streekontwikkeling;
  • onze competenties en onze netwerken ten dienste stellen van filantropische buurtinitiatieven.

Lokaal en regionaal burgerengagement maakt deel uit van het programma Maatschappelijk engagement

Projectoproepen

Vis mon village !

Projecten met een lokale, participatieve dynamiek die de levenskwaliteit in een dorp ten goede komen en de contacten tussen uiteenlopende bevolkingsgroepen stimuleren

Bekendgemaakt

Générations Solidaires 2022

Voor solidaire, innovatieve burgerinitiatieven die het sociale weefsel tussen de generaties versterken en die het dagelijks leven aangenamer maken.

Bekendgemaakt

Buurten op den Buiten (2022)

Financiële steun aan bewoners in Vlaanderen die de levenskwaliteit en sociale cohesie in hun landelijk dorp of buurt willen bevorderen.

Bekendgemaakt

Kregen steun

La Porte Verte - Snijboontje

Open moestuin religieuze gemeenschap uitgebaat door gebruikers sociale/voedselhulp

Workshops/activiteiten organiseren voor de gebruikers/tuiniers om leven en uitwisselingen te creëren rond de tuin/moestuin van de Communauté des Frères des Écoles Chrétiennes.

La Bonneterie

Espace pour tous

Op vraag van een bewonersvereniging die verbindende events organiseert in Forest (7910, in Henegouwen), in het centrum van het dorp een ontmoetingsplek met meubilair aanleggen en…

O.R.E.E. asbl

Construction collective d'un parcours pieds-nus

Samen met dorpsbewoners in Soiron een blotevoetenpad met picknickplaats en panelen rond biodiversiteit aanleggen, om bij te dragen tot de opwaardering van de collectieve ruimte.

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

Vis mon village

Concrete projecten met een lokale participatiedynamiek die de levenskwaliteit in het dorp verbeteren en contacten en solidariteit tussen diverse bevolkingsgroepen bevorderen.

Générations Solidaires

Voor solidaire, innovatieve burgerinitiatieven die het sociale weefsel tussen de generaties versterken en die het dagelijks leven aangenamer maken.

Buurten op den buiten

Financiële steun aan bewoners in Vlaanderen die de levenskwaliteit en sociale cohesie in hun dorp of buurt met landelijk karakter willen bevorderen.

Fondsen en filantropieformules

#Streekmotor23 (Streekfonds Oost-Vlaanderen)

Streekmotor23 ondersteunt lokale projecten in de Vlaamse Ardennen en de Denderstreek. Streekmotor23 fungeert onder het overkoepelende ‘Streekfonds Oost-Vlaanderen’.

Sint-Pieters-Leeuw - We have the choice

Het online netwerkplatform ‘I have the choice’ biedt de ruimte waar jongeren kunnen delen en uitwisselen over hun keuzes.

Alfons Pankert & Clärchen Deneffe (Fonds)

Financiële ondersteuning aan verenigingen of instellingen die humanitair en filantropisch werk verrichten in Eupen.

Press Releases

1 jaar na de overstromingen: een overzicht van de solidariteitsbeweging via de KBS

Een jaar na de overstromingen van 2021 maakt de KBS de balans op van de vrijgevigheid van de vele schenkers die hun solidariteit met de slachtoffers kwamen betuigen.

Vlaanderens eerste Streekfonds viert 20ste verjaardag

Streekfonds West-Vlaanderen blaast 20 kaarsen uit. Lokale filantropie is bruggen bouwen tussen mensen die een project willen opzetten en zij die dat willen steunen.

Buurten op den Buiten: 43 buurtinitiatieven krijgen in totaal bijna 200.000 euro steun

43 buurtinitiatieven krijgen een ondersteuning om verbinding met elkaar te creëren en zo de levenskwaliteit in hun wijk te verbeteren.

Verhalen

Den Horenbos in Lubbeek: een groene ontmoetingsplek voor de buurt

Lokaal en regionaal burgerengagement

“Samen hebben wij het bos gekocht, niet als investering, wel om er een mooi stukje natuur van te maken én dat open te stellen voor publiek.”
Liesbeth Smeyers
mede-eigenaar van den Horenbos

Mede-eigendom staat of valt met geëngageerde eigenaars

Lokaal en regionaal burgerengagement

“Iedereen wordt gezien als een volwaardige deelnemer, ongeacht hoe groot of hoe klein je eigendom is.”
Marie Ange Demuysere, mede-eigenaar

Uitstel voor buurtfeest, maar niet voor leven in de buurt

Lokaal en regionaal burgerengagement

“We proberen de toon van de gesprekken positief te houden, leuk nieuws te vertellen.”
Gabriella van Grootel
Centrumleider dienstencentrum Stockheim (Dilsen-Stokkem)