Lokaal en regionaal burgerengagement

Lokale en regionale burgerinitiatieven ondersteunen, met extra aandacht voor landelijke gebieden, en de lokale filantropie faciliteren.

Of het nu om een streek, een stad, een dorp of een wijk gaat: overal zetten burgers zich massaal in voor beter samenleven. De filantropen die zich willen engageren voor de plek waar ze zijn opgegroeid of waar ze nu wonen, zijn al even talrijk. De Koning Boudewijnstichting moedigt dit burgerengagement aan en faciliteert individuele of collectieve filantropische initiatieven die een streek of een specifiek geografisch gebied ondersteunen.

Onze acties

  • lokale en regionale burgerinitiatieven voor meer sociale cohesie ondersteunen, met extra aandacht voor landelijke gebieden (o.a. via het programma Buurten op den Buiten);
  • Fondsen beheren en uitbouwen die de sociaaleconomische krachten in hun regio aanwenden voor streekontwikkeling;
  • onze competenties en onze netwerken ten dienste stellen van filantropische buurtinitiatieven.

Lokaal en regionaal burgerengagement maakt deel uit van het programma Maatschappelijk engagement

Projectoproepen

Fonds Jan Filliers

Personen in Vlaanderen, met een blijvend fysiek letsel ten gevolge van een ongeval, steunen in hun persoonlijke ontwikkeling.

Bekendgemaakt

Vis mon village !

Projecten met een lokale, participatieve dynamiek die de levenskwaliteit in een dorp ten goede komen en de contacten tussen uiteenlopende bevolkingsgroepen stimuleren

Open

Générations Solidaires 2022

Voor solidaire, innovatieve burgerinitiatieven die het sociale weefsel tussen de generaties versterken en die het dagelijks leven aangenamer maken.

Open

Kregen steun

HOGER OP

Digitale ondersteuning van minderbedeelden

Aankopen van smartphones voor kansarme mensen en organiseren van opleidingen om ze optimaal te gebruiken; om in contact te blijven met familie en vrienden en om informatie in te …

Het Ringgenootschap

Projectwerking Ringland

IJveren voor de heraanleg en overkapping van de Ring van Antwerpen, in samenwerking met verschillende overheden en burgerbewegingen om bij te dragen tot de mobiliteit, leefbaarhe…

Het Ringgenootschap

Projectwerking Ringland

Meewerken aan de herinrichting en overkapping van de Ring van Antwerpen, om de mobiliteit en leefbaarheid te verbeteren, meer groengebieden aan te leggen en de lawaaihinder en he…

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

Buurten op den buiten

Financiële steun aan bewoners in Vlaanderen die de levenskwaliteit en sociale cohesie in hun dorp of buurt met landelijk karakter willen bevorderen.

Vis mon village

Concrete projecten met een lokale participatiedynamiek die de levenskwaliteit in het dorp verbeteren en contacten en solidariteit tussen diverse bevolkingsgroepen bevorderen.

Générations Solidaires

Voor solidaire, innovatieve burgerinitiatieven die het sociale weefsel tussen de generaties versterken en die het dagelijks leven aangenamer maken.

Fondsen en filantropieformules

Dorfsaal Oudler

Afwerken van de pas gebouwde Dorfsaal Oudler, een feestzaal voor particulieren en verenigingen in een deelgemeente van Burg-Reuland (Oost-België).

De Roma (Fonds Vrienden Van)

Filantropen ondersteunen projecten die experimentele muziek, theater, film en expressievormen bevorderen, propageren, organiseren en produceren.

Begeleidingscentrum Stappen

Duurzaam renoveren van een oud klooster dat wordt gebruikt door een voorziening in de bijzondere jeugdzorg, voor activiteiten met jongeren die het moeilijk hebben in het regulier…

Press Releases

Mede-eigendom onder de loep: ‘Praktische gids voor mede-eigenaars’ opgefrist

Informatie, advies en tips in een praktische gids voor (toekomstige) mede-eigenaars. Herwerkte brochure na de wetswijziging op mede-eigendom (september 2021)

IDCity geeft drie straffe projecten van jonge Leuvenaars duw in de rug

IDCity geeft drie straffe projecten van jonge Leuvenaars een duw in de rug, dankzij steun en begeleiding van het Prins Filipfonds, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

In den Horenbos: inspirerend burgerinitiatief voor meer natuur in de buurt

In den Horenbos : een inspirerend burgerinitiatief voor meer natuur in de buurt dat ondersteuning krijgt van Buurten op den Buiten. Minister Demir bezocht het project.

Verhalen

Mede-eigendom staat of valt met geëngageerde eigenaars

Lokaal en regionaal burgerengagement

“Iedereen wordt gezien als een volwaardige deelnemer, ongeacht hoe groot of hoe klein je eigendom is.”
Marie Ange Demuysere, mede-eigenaar

Uitstel voor buurtfeest, maar niet voor leven in de buurt

Lokaal en regionaal burgerengagement

“We proberen de toon van de gesprekken positief te houden, leuk nieuws te vertellen.”
Gabriella van Grootel
Centrumleider dienstencentrum Stockheim (Dilsen-Stokkem)

Crowdfunding voor burn-outproject Roots: “Handenarbeid zet de gedachtenmolen stil

Lokaal en regionaal burgerengagement

"Elk traject zal uniek zijn. De ene heeft baat bij werken in de moestuin, de ander komt beter tot rust al wandelend in de boomgaarden."
Sofie De Valck
Initiatiefneemster Roots