Verhaal

“Ik stond er niet alleen voor”

“Toen ik in het vierde middelbaar zat, had ik al een dagboek waarin ik met grote letters schreef dat ik ooit een bachelor zou behalen. Ik beschouwde het als mijn toegangsticket tot een betere toekomst. Toen ik negen jaar geleden van de opvoeder op school de vraag kreeg of ik interesse had om in te stappen op het Fonds Lisa, heb ik dan ook geen seconde getwijfeld. Door een moeilijke thuissituatie had ik immers beslist om voortaan op eigen benen te gaan staan. Het Fonds zorgde ervoor dat ik er vanaf toen nooit nog alleen voor stond.”

“Want de ondersteuning van het Fonds Lisa beperkte zich niet tot enkel het financieel faciliteren van mijn studies. Ik kon bij mijn coaches ook terecht voor raadgevingen over OCMW-steun die ik kon aanvragen, over mijn zoektocht naar een gepaste eigen woning en zoveel meer. Het mooie was dat ze nooit in mijn plaats traden, uiteindelijk moest ik het wel allemaal zelf doen. Alleen was het goed te weten dat er iemand achter je staat, die in je gelooft. Ook nu na mijn studies heb ik nog geregeld contact met mijn coaches en dat is fijn.”

“Uiteindelijk bleef het niet bij een bachelor accountancy-fiscaliteit bij Vives; ik schakelde ook nog naar een master handelswetenschappen, iets wat ik voorheen nooit mogelijk achtte. Die master heeft me een bredere kijk op het leven gegeven en die kan ik niet enkel op professioneel vlak gebruiken.”

“Het Fonds Lisa heeft me niet enkel extra zelfvertrouwen gegeven, het heeft me ook gemotiveerd om net dat tikkeltje beter te doen. Je kan die opvolging als controlerend beschouwen, maar mij prikkelde het eigenlijk. Bij een examen wilde ik het extra goed doen om te tonen dat ik hun vertrouwen waard was. En als het eens minder liep, dan wist ik dat er iemand klaar stond om de problemen mee te helpen aanpakken of gewoon even te luisteren…”

“Het Fonds Lisa heeft me niet enkel extra zelfvertrouwen gegeven, het heeft me ook gemotiveerd om net dat tikkeltje beter te doen.”
Maroi Ayadi

“Wat de toekomst brengt? Ik wil verder werken aan waar ik de afgelopen jaren samen met mijn coaches aan gebouwd heb. En later hoop ik ook voor anderen een coachende rol te kunnen opnemen. Dat zou de cirkel rond maken voor me.”

Het Studentenfonds LISA biedt zowel financiële steun als individuele begeleiding (via peters en/of meters) aan gemotiveerde studenten die omwille van sociale of familiale omstandigheden nood hebben aan bijkomende ondersteuning. Het Fonds werkt samen met (directies, leerkrachten of brugfiguren van) lokale secundaire scholen die kanszoekende en gemotiveerde leerlingen aanspreken en hen de mogelijkheid bieden om zich door het Fonds te laten ondersteunen. Momenteel zijn er al zo’n 87 studenten die gesteund worden door het studentenfonds LISA.

Andere verhalen
Engagement dat inspireert!

Boost Oostende heeft me laten openbloeien

Talentvolle individuen Opleiding en ontwikkeling van talenten

“Door Boost wil ik me actief engageren voor vrouwenrechten.”
Stefanie

Ines: voorbestemd voor grootse dingen

Talentvolle individuen

“Boost is een geweldig avontuur. Er gaat een hele wereld voor mij open, en ik ga vooruit, zowel op persoonlijk als op schools vlak.”
Ines Lamallem
Deelneemster aan Boost, laureate van de Prijs Laure Nobels – Waals-Brabant

Sportpret voor ieder kind

Talentvolle individuen

“Kwetsbare kinderen vallen vaak uit de boot voor zomerkampen. Daarom houden we Sportpret heel laagdrempelig.”
Aïlan Iriks
Oprichter Sportpret vzw

Andere projectoproepen

Projectoproep 2023- Fonds Rita Ghesquiere: creatief lezen en schrijven van kinderen en jongeren bevorderen

Creatief lezen en schrijven van kinderen en jongeren bevorderen, met aandacht voor projecten die jongeren uit kansengroepen via verhalen groeikansen bieden

Open

2022 Beurzen voor master- en doctoraatsstudies in het buitenland

SofinaBoël beurzen voor jonge academici voor master- en doctoraatsstudies aan een buitenlandse universiteit.

Bekendgemaakt

Sébastien van der Straten Fonds voor fotografie

Oproep om jonge fotografen van 21 tot 30 jaar te ondersteunen en aan te moedigen in België.

Bekendgemaakt

Andere Fondsen en filantropieformules

De Landgenoten (Fonds Vrienden van)

Filantropen steunen projecten die landbouwers met agro-ecologische initiatieven toegang geven tot kwaliteitsvolle landbouwgronden

Andere persberichten

Steun voor Brusselse creativiteit: Le Tribunal des Préjugés, tweede laureaat van de Prijs Creative Bruxsels

Het Fonds Creative Bruxsels steunt innovatieve en creatieve projecten die het algemeen belang dienen, de sociale cohesie bevorderen of de burgers samenbrengen in Brussel.

Fien Engelen en Léa Defour winnen 18de editie van Belgodyssee-wedstrijd voor jonge journalisten

Fien Engelen (VUB) en Léa Defour (UCLouvain) winnen dit jaar de Belgodyssee Prijs voor beloftevolle journalisten in spe.

15 getalenteerde jongeren in Antwerpen nemen deel aan het Boost-avontuur!

15 getalenteerde jongeren in Antwerpen nemen deel aan het Boost!-avontuur en werden hiervoor op woensdag 19 oktober gehuldigd.