Verhaal

“Ik stond er niet alleen voor”

“Toen ik in het vierde middelbaar zat, had ik al een dagboek waarin ik met grote letters schreef dat ik ooit een bachelor zou behalen. Ik beschouwde het als mijn toegangsticket tot een betere toekomst. Toen ik negen jaar geleden van de opvoeder op school de vraag kreeg of ik interesse had om in te stappen op het Fonds Lisa, heb ik dan ook geen seconde getwijfeld. Door een moeilijke thuissituatie had ik immers beslist om voortaan op eigen benen te gaan staan. Het Fonds zorgde ervoor dat ik er vanaf toen nooit nog alleen voor stond.”

“Want de ondersteuning van het Fonds Lisa beperkte zich niet tot enkel het financieel faciliteren van mijn studies. Ik kon bij mijn coaches ook terecht voor raadgevingen over OCMW-steun die ik kon aanvragen, over mijn zoektocht naar een gepaste eigen woning en zoveel meer. Het mooie was dat ze nooit in mijn plaats traden, uiteindelijk moest ik het wel allemaal zelf doen. Alleen was het goed te weten dat er iemand achter je staat, die in je gelooft. Ook nu na mijn studies heb ik nog geregeld contact met mijn coaches en dat is fijn.”

“Uiteindelijk bleef het niet bij een bachelor accountancy-fiscaliteit bij Vives; ik schakelde ook nog naar een master handelswetenschappen, iets wat ik voorheen nooit mogelijk achtte. Die master heeft me een bredere kijk op het leven gegeven en die kan ik niet enkel op professioneel vlak gebruiken.”

“Het Fonds Lisa heeft me niet enkel extra zelfvertrouwen gegeven, het heeft me ook gemotiveerd om net dat tikkeltje beter te doen. Je kan die opvolging als controlerend beschouwen, maar mij prikkelde het eigenlijk. Bij een examen wilde ik het extra goed doen om te tonen dat ik hun vertrouwen waard was. En als het eens minder liep, dan wist ik dat er iemand klaar stond om de problemen mee te helpen aanpakken of gewoon even te luisteren…”

“Het Fonds Lisa heeft me niet enkel extra zelfvertrouwen gegeven, het heeft me ook gemotiveerd om net dat tikkeltje beter te doen.”
Maroi Ayadi

“Wat de toekomst brengt? Ik wil verder werken aan waar ik de afgelopen jaren samen met mijn coaches aan gebouwd heb. En later hoop ik ook voor anderen een coachende rol te kunnen opnemen. Dat zou de cirkel rond maken voor me.”

Het Studentenfonds LISA biedt zowel financiële steun als individuele begeleiding (via peters en/of meters) aan gemotiveerde studenten die omwille van sociale of familiale omstandigheden nood hebben aan bijkomende ondersteuning. Het Fonds werkt samen met (directies, leerkrachten of brugfiguren van) lokale secundaire scholen die kanszoekende en gemotiveerde leerlingen aanspreken en hen de mogelijkheid bieden om zich door het Fonds te laten ondersteunen. Momenteel zijn er al zo’n 87 studenten die gesteund worden door het studentenfonds LISA.

Andere verhalen
Engagement dat inspireert!

Boost Oostende heeft me laten openbloeien

Quality & Innovation Opleiding en ontwikkeling van talenten

“Door Boost wil ik me actief engageren voor vrouwenrechten.”
Stefanie

Ines: voorbestemd voor grootse dingen

Quality & Innovation

“Boost is een geweldig avontuur. Er gaat een hele wereld voor mij open, en ik ga vooruit, zowel op persoonlijk als op schools vlak.”
Ines Lamallem
Deelneemster aan Boost, laureate van de Prijs Laure Nobels – Waals-Brabant

Sportpret voor ieder kind

Quality & Innovation

“Kwetsbare kinderen vallen vaak uit de boot voor zomerkampen. Daarom houden we Sportpret heel laagdrempelig.”
Aïlan Iriks
Oprichter Sportpret vzw

Andere projectoproepen

2023 Beurzen voor master- en doctoraatsstudies in het buitenland

SofinaBoël beurzen voor jonge academici voor master- en doctoraatsstudies aan een buitenlandse universiteit.

2024 Prins Albertfonds

Dit Fonds biedt een beurs aan jonge universitairen om gedurende één jaar een business project te realiseren voor een Belgisch bedrijf buiten Europa.

Bekendgemaakt

Fonds Strandschelp - Bijzonder Talent

Het Fonds Strandschelp ondersteunt initiatieven van talentvolle jongeren die uitstromen uit de Bijzondere Jeugdzorg en/of verwante organisaties of instellingen in West-Vlaanderen…

Bekendgemaakt

Andere Fondsen en filantropieformules

Sidekick Sam Academy

De Side Kick Sam Academy biedt aan leerkrachten lespakketten, webinars, podcasts en workshops aan om hen te helpen het welzijn en de veerkracht van hun leerlingen te verbeteren.

Europa College (Fonds Vrienden van)

Filantropen zorgen voor een gehele of gedeeltelijke studiebeurs voor een student die aan het Europa College een opleiding volgt rond diplomatie, economie, politiek of recht.

Andere persberichten

Diny De Vits en Heleen Delanghe winnen eerste scriptieprijs ‘Lokale Besturen en Maatschappelijke Dienstverlening’

Diny De Vits en Heleen Delanghe winnen de eerste scriptieprijzen ‘Lokale Besturen en Maatschappelijke Dienstverlening’ van de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten en KBS.

Jani Lambrechts en Max Romain winnen 19de editie van Belgodyssee-wedstrijd voor jonge journalisten

Jani Lambrechts (Thomas More) en Max Romain (IHECS) winnen dit jaar de Belgodyssee Prijs voor beloftevolle journalisten in spe.

Lucas Leffler wint een prijs voor zijn fotoproject in de Democratische Republiek Congo

Lucas Leffler wint de tweejaarlijkse prijs van het Fonds Sébastien van der Straten voor zijn fotoreportage in de kobaltmijnen in de Democratische Republiek Congo.