Verhaal

Ieder Zijn Woning: naar inclusieve digitale dienstverlening

2024

Het Fonds Impact Together by BNP Paribas Fortis, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, is enig in zijn soort: het geeft structurele steun aan de organisaties die het helpt. Dat hebben ook de 21 medewerkers van het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Ieder Zijn Woning in Brussel ondervonden. Ze zijn nu digitaal stevig uitgerust, en daar profiteren ook de honderden huurders van dit SVK van.

Ieder Zijn Woning in Molenbeek is geen sociaal verhuurkantoor zoals andere. Ja, het moet net als andere kantoren beschikbare woningen vinden bij particulieren om ze aan te bieden aan kwetsbare huurders tegen een toegankelijke prijs. Wat Ieder Zijn Woning echter bijzonder maakt, is eerst en vooral dat zijn woningenbestand de afgelopen vier jaar fors is toegenomen, van 600 naar bijna 800 wooneenheden. Een van zijn locaties telt bovendien niet minder dan 130 woningen, in schril contrast met het meer verspreide bestand van andere kantoren. Tot slot komt bijna 20 procent van de huurders tot bij hen via organisaties die gespecialiseerd zijn in de begeleiding van een zeer kwetsbaar publiek: niet-begeleide minderjarige vluchtelingen (NBMV), vluchtelingen, voormalige daklozen of ex-gevangenen, etc.

Opveren in volle covid-periode

Deze uitbreiding viel helaas samen met de covid-lockdown. “We moesten onze aanpak serieus bijstellen”, zegt Marc Buckens, directeur van Ieder Zijn Woning. “De tijd is voorbij dat huurders en eigenaars vooral contact zochten via mail of telefoon. Het is vandaag efficiënter om communicatiemiddelen zoals sms of Whatsapp in te zetten.”

Daarom voerde Ieder Zijn Woning in 2023 Client Relationship Management (CRM) in, een informaticatool waarmee het sociaal verhuurkantoor alle contacten met huurders kan centraliseren en organiseren in één tool, die verbonden is met andere beheertools en boekhoudkundige tools. “Zonder de financiële steun van 70.000 euro en de oriëntatiesteun van het Fonds Impact Together by BNP Paribas Fortis waren de aankoop van het CRM en de toepassing ervan door ons personeel – dat ook zijn gewoonten moest aanpassen – niet mogelijk geweest”, zegt de directeur.

In tegenstelling tot ‘klassiekere’ Fondsen, die over het algemeen een specifiek project steunen, wil Impact Together organisaties structureel versterken. Dat verklaart het andere opvallende facet van het project van het sociaal verhuurkantoor uit Molenbeek: ook huurders en hun gezinnen digitaal laten gaan. “In onze missie staan individuele autonomie en maatschappelijke emancipatie centraal,” zegt Marc Buckens. “We stelden echter vast dat ongeveer twee derde van onze huurders niets van informatica in huis hadden. We hebben daarom bij Oxfam 150 tweedehandscomputers gekocht en een initiatie georganiseerd. De cursusleider van de vereniging Solidarité et Savoir was vertrouwd met de doelgroep, daar hebben we voor gezorgd. We kozen voor tweedehandscomputers omdat we het belangrijk vonden om onze huurders ook bewust te maken van het bestaan van de tweedehandsmarkt, net zoals we al sensibiliseerden rond het sorteren van afval en binnenkort gezonde voeding.”

Digitale inclusie

Sommige pc’s werden geïnstalleerd door jongeren die in een SVK-woning verblijven. Ze gingen aan de slag in drie gemeenschappelijke ruimtes die ter beschikking werden gesteld door Génération Anderlecht en Action et Recherche Culturelles (ARC). Deze twee verenigingen organiseren huiswerkklassen waar kinderen bijles krijgen van adolescenten, maar ook hulp aan volwassenen met hun online-administratie.

“Wij hadden niets: geen geld, geen materiaal, geen lokalen. We hadden twee pc’s in slechte staat, dat was alles. En geen printer!”, zegt Anis Bibanu, coördinator van Génération Anderlecht. “Dankzij het partnerschap met Ieder Zijn Woning konden tientallen studenten digitaal toegang krijgen tot hun school, onlinehulp krijgen met hun studie en hun schooljaar met succes afronden. Huurders hebben we vertrouwd gemaakt met online administratieve stappen, onder meer om werk te vinden.” Greta Spees, vicevoorzitter van Génération Anderlecht, vult aan. “Weet je wat gek is? De mond-tot-mondreclame heeft echt haar werk gedaan. Andere doelgroepen dan die van het kantoor, die ook kwetsbaar zijn, hebben de weg gevonden naar de informaticales en de huiswerkklas.”

“In onze missie staan individuele autonomie en maatschappelijke emancipatie centraal.”
Marc Buckens
Directeur van Ieder Zijn Woning

En de sneeuwbal is verder gerold: de huurders van een ander sociaal verhuurkantoor hebben ook gebruikgemaakt van de pc’s en de lessen van Solidarité et Savoir. Wat het Client Relationship Management van Ieder Zijn Woning betreft, dat wordt binnenkort ook gebruikt in andere sociaal verhuurkantoren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dat is pas structureel versterken met maximale impact!

Andere verhalen
Engagement dat inspireert!

Sterpunt Inclusief Ondernemen schoolt jobcoaches om tot digicoach

Inclusie Sociale rechtvaardigheid en armoede

“In digi-taal zit ook taal.”
Christophe Danschutter
beleidsmedewerker Sterpunt Inclusief Ondernemen

Schadevergoeding na overstromingen: een lange strijd

Sociale rechtvaardigheid en armoede

Mensen in moeilijkheden hebben moeite om zich te laten horen
Amandine Poncin
Waalse Net voor Armoedebestrijding

Voedselverspilling vermijden, mensen in armoede helpen

Sociale rechtvaardigheid en armoede

"Potpourri kan flexibel hulp bieden, bv. als iemand een inkomen heeft net boven de armoedegrens of tijdelijk in de problemen zit.”
Lode Vandeputte
verantwoordelijke van Potpourri

Andere persberichten

€ 275.000 voor 15 winnende projecten om jongerenarmoede te bestrijden

28 05 2024

Ontdek de 15 laureaten van de Ethias Youth Solidarity Awards 2024.

Energiecrisis: kwetsbaarste gezinnen beschermd door overheidssteun

17 05 2024

Gedurende reeds 10 jaar meet de Barometer Energiearmoede de omvang van het probleem, volgt het de evolutie op en probeert het de mogelijke oorzaken te begrijpen.