Verhaal

Fonds Tinne Boes steunt studenten in moeilijke situaties

Het Fonds Tinne Boes, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, bestaat tien jaar. In dat decennium heeft het 55 studenten in moeilijke levensomstandigheden richting een diploma geholpen. 'Ons doel is om die jongeren een ander leven te geven', zegt Juul Boes, vader van Tinne en bezieler van het Fonds.

Het Fonds Tinne Boes ontstond uit een tragedie. Tinne Boes kwam in 2008 om het leven bij een busongeval in Egypte. Ze was zestien jaar. 'Tinne was een heel beloftevolle studente', vertelt haar vader, Juul Boes. 'Ze zat in haar vijfde jaar Latijn-Wiskunde. Ze was niet alleen intelligent, maar ook creatief en sociaal. Ze tekende, speelde piano, was leidster bij de Scouts... Ze wilde burgerlijk ingenieur-architect gaan studeren. Die kans heeft zij nooit gekregen. Via het Fonds dat werd opgericht binnen de Koning Boudewijnstichting en dat haar naam draagt, willen we anderen die kans geven. Bovendien helpt het om haar herinnering levend te houden.' Voortstuderen is niet voor alle jongeren even vanzelfsprekend als het voor Tinne was.

Het Fonds steunt studenten in moeilijke situaties die een wetenschappelijke of technische richting of architectuur willen studeren. 'We helpen vooral studenten die uit de pleeg- of jeugdzorg komen, maar ook jongeren met een andere moeilijke thuissituatie komen in aanmerking.'

Onthutsende situaties

Ook na tien jaar is Juul soms nog geschokt door de situaties waarin sommige jongeren zich bevinden. 'Dan kan 500 of 1.000 euro erop of eronder betekenen. Vroeger besefte ik niet hoe levensbepalend zo'n relatief klein bedrag kan zijn. De budgetten waarvan die jongeren leven, zijn onthutsend. Niet iedereen komt uit een warm nest. Sommige jongeren moeten het zonder enige emotionele stabiliteit of liefde stellen. En toch tonen ze enorm veel moed en wilskracht om voort te studeren. Het geeft veel voldoening om hen een duwtje in de rug te geven.'

Om ook de emotionele nood voor de studenten te helpen opvangen, is het de bedoeling om op termijn behalve financiële steun ook coaching aan te bieden.

Meeste studenten slagen

Het geld voor het Fonds Tinne Boes komt voor een aanzienlijk deel uit zijn eigen zak. 'Maar ook vrienden en kennissen steunen gelukkig het Fonds geregeld, bijvoorbeeld door het als geschenktip te geven bij een gelegenheid. Daarnaast ga ik spreken bij serviceclubs.'

'Wanneer studenten me vragen naar het verhaal achter het Fonds, zie ik hoe het ze raakt. Dat zijn emotionele momenten. Ik zeg dan altijd: de grootste beloning die je ons kunt geven, is dat je slaagt.'

Dat doen de meeste studenten die gesteund worden door het Fonds ook. 'Tachtig procent slaagt', zegt Juul Boes. 'Maar ook als het eens misloopt, blijven we hen steunen, als ze hun best doen. Ons doel is om die jongeren een ander leven te geven. Zo steunen we een studente die uit een erg schrijnende situatie komt. Ze zit intussen in haar laatste jaar farmaceutische wetenschappen. Als je met zo'n diploma voor apotheker aan de rest van je leven kunt beginnen, sta je er opeens helemaal anders voor.'

Van vluchteling tot laureaat

Een van de studenten van het Fonds Tinne Boes is Fadi Belouni. Vandaag staat hij aan het begin van een veelbelovende carrière als architect. Hij studeerde af met grote onderscheiding aan de KU Leuven en schopte het zelfs tot een van de laureaten van zijn jaar. Nu loopt hij stage bij het prestigieuze Brusselse architectuurbureau Sum Projects. Maar vanzelfsprekend was dat niet.

Fadi komt uit Syrië. Hij gaf er als assistent architectuur les aan de universiteit van Aleppo. Tot de burgeroorlog het land verscheurde. 'Ik ben christen en kreeg doodsbedreigingen', vertelt hij. Hij vluchtte naar Libanon.

Van daaruit diende hij met succes een aanvraag in om aan de KU Leuven te mogen studeren. En zo kwam hij als student aan in België. 'Ik kende hier niemand, ik stond er helemaal alleen voor', herinnert hij zich.

'Om financieel het hoofd boven water te houden, kluste ik in het zwart in een tweedehandszaak', zegt Fadi. 'De uren waren slecht en het loon laag. Ik redde het ternauwernood. Toen raadde mijn studiebegeleidster me aan om contact op te nemen met de Koning Boudewijnstichting. Daar leerde ik het Fonds Tinne Boes kennen. 'Ik vulde alle papieren in. Ze vroegen bijvoorbeeld een overzicht van mijn inkomsten en uitgaven. Zoiets is op zich erg nuttig, omdat het je inzicht in je budget geeft. Daarna werd ik uitgenodigd voor een gesprek. En ze gingen akkoord om me te steunen.'

Levensgroot verschil

'In dat eerste jaar heb ik 2.500 euro gekregen van het Fonds, nadien 1.500 euro. De impact op mijn studie was enorm. Toen ik nog geen steun kreeg van het Fonds Tinne Boes, slaagde ik maar nipt, met de hakken over de sloot. Nadien, mét dat steuntje in de rug, slaagde ik ruimschoots. Uiteindelijk studeerde ik af met grote onderscheiding. Ik werd uitgekozen als een van de laureaten van de universiteit en mijn scriptie werd in een boek gepubliceerd', vertelt Fadi enthousiast. 'Dankzij de steun van het Fonds kon ik me volledig op mijn studie toeleggen. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe dankbaar ik hen ben.'

'Maar meer nog dan de financiële steun, hielp ook de interesse van de mensen achter het Fonds Tinne Boes me. Iemand was geïnteresseerd in wat ik deed en wat ik bereikte. Dat geeft je vleugels. Elke keer als ik met iemand van het Fonds praatte, voelde ik me gesteund. Het maakte me gelukkig dat ik hun verwachtingen kon inlossen.' Wanneer ik hem erop wijs dat hij meer heeft gedaan dan dat, dat hij heeft geëxcelleerd, bloost hij, maar glundert hij ook.

Droom van doctoraat

Wat de toekomst nu voor Fadi brengt, is nog onzeker. 'Het blijft mijn droom om een doctoraat te behalen en opnieuw te gaan lesgeven aan de universiteit. Maar dat is niet eenvoudig. Tijdens mijn stage nu leer ik wel veel bij over de betekenis van architectuur. Momenteel doen we een project in het Jubelpark in Brussel.'

"Dankzij de steun van het Fonds kon ik me volledig op mijn studie toeleggen."
Fadi Belouni, oud-student gesteund door het Fonds Tinne Boes

En intussen staat hij er ook niet meer alleen voor. 'Mijn zieke moeder mocht naar België komen. Zij werd hier succesvol behandeld voor kanker. Ik ben zo dankbaar dat ze nog leeft.' Bovendien heeft Fadi intussen een jong gezin. Hij glimt van trots als hij over hen vertelt. 'Ik ontmoette mijn vrouw in de avondles Nederlands. We hebben een prachtige dochter van bijna een jaar.'

Over het Fonds Tinne Boes

Het Fonds Tinne Boes, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, steunt vorming van jongeren in moeilijke leefomstandigheden, specifiek voor studies hoger onderwijs of universiteit in Vlaanderen of Brussel. Sinds 2011 heeft het Fonds al 55 jongeren gesteund in hun droom om verder te studeren.

Andere verhalen
Engagement dat inspireert!

Artistieke duizendpoot met hart voor kinderen

Kinderen en jongeren

“Voor Lydia Chagoll stond vooral één criterium voorop: het moest gaan om projecten waarvan kinderen aan de basis lagen. Ze kon niet verdragen dat kinderen betutteld werden.”
Edith Carbonez
Gewezen beheerster Fonds Lydia Chagoll

Een muzikale brug van bijzondere jeugdzorg naar buurtkinderen

Kinderen en jongeren

"Het idee om met muziek een brug te bouwen naar de samenleving buiten de instelling maakte het een knap project."
Geert Frateur
Directeur MFC Meetjesland

Stagiairs steken handje toe in basisscholen

Kinderen en jongeren

“Door de bijdrage van de studenten kunnen we nog gerichter inzetten op de behoeften van de kinderen.”
Joost Van Daele
Directeur basisschool Klim in Gent

Andere projectoproepen

Streekmotor 23 - Verbind mens en omgeving

Ondersteuning van lokale projecten in de Vlaamse Ardennen en Denderstreek, die inspelen op de noden en uitdagingen van mens en omgeving.

Open

#Regiokracht – Verbind Mens en Omgeving

In Oost-Vlaanderen, lokale projecten ondersteunen die het welzijn van kansarme groepen bevorderen en daarbij het milieu gebruiken als hefboom.

Open

Een hart voor Gentse jongeren

Voor lokale projecten die het welzijn van kansarme groepen bevorderen en het milieu als hefboom gebruiken.

Open

Andere evenementen

Impactgericht kinderarmoede bestrijden: aan de slag met zelfevaluatie in 2023

15/12/2022 13:00 Tot 19/10/2023 16:00

Deze train-the-trainer is een opleidingstraject tot impactcoach voor professionelen die zich met hun werking richten op kinderen van -9 maanden tot 6 jaar oud.

Andere Fondsen en filantropieformules

Eupen - German-speaking Community - Centre for Special Needs Education (Solidariteitsrekening voor scholen)

Wij willen de mogelijkheid bieden van reizen, schoolexcursies, een warme maaltijd per dag, kost voor internaat, therapeutische aanbiedingen in het kader van de lessen, enz.

Ghent - Montessori school Klimop (Solidariteitsrekening voor scholen)

Onze school heeft een heel diverse populatie en kent ook veel kansarmoede. We willen graag dat elk kind de unieke ervaring van de tweejaarlijkse openluchtklassen mee kan beleven.

Andere persberichten

De Koningin Mathildeprijs 2023 zet in op meer diversiteit en inclusie

De studenten Rechtenfaculteit van de Universiteit Antwerpen met het project “DIALS Diversity Action Plan 4 Students” winnen de Koning Mathildeprijs 2023.

Het project "Rondleidingen door jongeren" van de Molenbeekse Jeugdraad kreeg het bezoek van Koningin Mathilde

Op 1 december bezocht Koningin Mathilde het project “Rondleidingen door jongeren” van de Jeugdraad van Molenbeek, gesteund door het Koningin Mathildefonds.

Materiële deprivatie bij kinderen in België in een oogopslag

Stand van zaken betreffende de materiële deprivatie van kinderen in België, gebaseerd op gegevens verzameld in 2021 door STATBEL.