Verhaal

Solidariteit op school makkelijker gemaakt (dankzij KBS)

Het leven wordt duurder, dat merken we overal. Ook in scholen over heel het land stelt men vast dat meer ouders het moeilijk krijgen om alle rekeningen te betalen. Schooluitstappen, boeken, het benodigde materiaal en eventuele extra’s... Al die rekeningen tijdig betalen wordt voor veel gezinnen een grote uitdaging.

Omdat scholen iedereen willen blijven meenemen in het hele verhaal, passen ze wel eens zelf bij waar er tekorten zijn. Omdat ze hiervoor over de nodige budgetten moeten beschikken, organiseren ze acties en zoeken ze gulle schenkers. Het beheer van deze budgetten en het opvolgen ervan vraagt vaak heel wat werk en organisatie. Hier schiet de Koning Boudewijnstichting ter hulp met de Solidariteitsrekening voor scholen.

De Stichting staat in voor het beheer, biedt ondersteuning en advies, reikt fiscale attesten uit, ontwerpt aanpasbare online donatiepagina’s enz. Op die manier kunnen scholen bezig zijn met wat echt telt: de leerling en zijn welzijn.

De Sint-Pieterschool uit Mechelen was één van de eerste scholen die besloot gebruik te maken van deze ondersteuning. Zodra ze hoorden dat deze oplossing aangeboden werd door de Koning Boudewijnstichting, was de keuze snel gemaakt. De werklast in het onderwijs is gekend, de nood aan financiële ondersteuning was en is acuut... “Belangrijk is wel dat het financieel ondersteunen van de ouders die daar nood aan hebben, deel uitmaakt van het volledige beleid van de school.”, zo benadrukt Jos Marien, betrokken grootouder en lid van het schoolbestuur.

Het volstaat dus niet om als het ware links en rechts een aantal ouders te helpen met een klein of groter bedrag. De school zet op velerlei manieren in op het verhogen van de betrokkenheid van alle ouders. De deur staat hier letterlijk en figuurlijk open voor iedereen. Verschillende werkgroepen, samen koffie drinken, fruit voor wie wil, wekelijks gezond ontbijt op school voor wie wil, verse soep, … Niet omdat het moet, wel omdat het kan en de school het wil.

Het verhaal van Nadja Azarkan is hiervan een mooi voorbeeld. Zij begon op school als poetsmedewerker maar werd algauw de persoon waar veel ouders, leerkrachten en leerlingen een fijne band mee opbouwden. Zo groeide ze uiteindelijk uit tot brugfiguur. Een brug tussen de school, ouders, kinderen, buurt, andere scholen, organisaties en overheden. Daarnaast biedt de school ook taalonderwijs aan moeders, door moeders van de school.

Maandelijks komt er een werkgroep samen. Daar bekijken ze de gezinnen die al steun ontvangen en gezinnen die eventuele steun kunnen gebruiken. De school wil immers voldoende voeling houden met deze gezinnen en hen op vele vlakken sterker maken. Ze vragen aan de ouders een aanslagbiljet, bekijken het hele verhaal van het gezin en beslissen dan, in overleg, welke ondersteuning ze kunnen gebruiken. Het grootste deel van het budget gaat naar ondersteuning voor logo en kine alsook naar (vervoer naar) onderzoeken. Ook het financieren van uitstappen en activiteiten knabbelen aan het budget.

“Niet alles kan en moet vanuit de school opgelost worden. Er bestaan heel wat andere organisaties die ook hulp bieden en waar je mee kan samenwerken.”, zo benadrukt Nadja.

Belangrijk is ook dat de hele school op de hoogte is. Daarom niet wie welke hulp krijgt, wel dat het thema armoede bespreekbaar is, dat alle leerkrachten en betrokkenen op de hoogte zijn van de problematiek en gevormd worden in het omgaan met deze specifieke situatie. Sommige scholen blijken nogal terughoudend in het communiceren hierover. Ze willen immers niet bekend staan als een school waar men ondersteuning biedt aan mensen in armoede. De Sint-Pieterschool kiest duidelijk voor een ander beleid.

“Een gezin verhuisde recent naar een dorp een beetje verder. Toch kiezen de ouders heel bewust om hun kinderen hier op school te houden. Net omwille van de brede ondersteuning die ze hier krijgen. Daar zijn we best trots op!”, zo vertelt Dirk Letens, directeur en mede-trekker van het project. “Niet elke mede-directeur uit de scholengroep staat te springen om op onze manier te werken, maar wij zien de mooie resultaten van onze aanpak.”

“Dat er nu dankzij de samenwerking met de Koning Boudewijnstichting ook fiscale attesten gegeven kunnen worden, is zeker een voordeel.”
Jos Marien
grootouder en lid van het schoolbestuur

Geld inzamelen doen ze op verschillende manieren. Picknick, oproep tijdens schoolactiviteiten, brieven en folders mee naar huis geven… Het ideale scenario is dat van een permanente opdracht. Zo zijn er heel wat ouders die elke maand een klein bedrag storten. Haalbaar voor velen en voor anderen mogelijk een groot verschil. Dat er nu dankzij de samenwerking met de Koning Boudewijnstichting ook fiscale attesten gegeven kunnen worden, is zeker een voordeel.

Contact

Sara Van Acker
vanacker.s@kbs-frb.be
+ 32 2 549 02 26

Andere verhalen
Engagement dat inspireert!

“Hoe blij een kind kan zijn met een fiets, kun je je moeilijk voorstellen”

“Voor veel kinderen is een eigen fiets niet vanzelfsprekend, maar zonder fiets kan je niet naar vrienden, de jeugdtraining, de muziekschool…"
Beatrice Cosemans
coördinator Op Wielekes

Artistieke duizendpoot met hart voor kinderen

“Voor Lydia Chagoll stond vooral één criterium voorop: het moest gaan om projecten waarvan kinderen aan de basis lagen. Ze kon niet verdragen dat kinderen betutteld werden.”
Edith Carbonez
Gewezen beheerster Fonds Lydia Chagoll

Een muzikale brug van bijzondere jeugdzorg naar buurtkinderen

"Het idee om met muziek een brug te bouwen naar de samenleving buiten de instelling maakte het een knap project."
Geert Frateur
Directeur MFC Meetjesland

Andere projectoproepen

Streekmotor 23 - Verbind mens en omgeving

Ondersteuning van lokale projecten in de Vlaamse Ardennen en Denderstreek, die inspelen op de noden en uitdagingen van mens en omgeving.

Open

#Regiokracht – Verbind Mens en Omgeving

In Oost-Vlaanderen, lokale projecten ondersteunen die het welzijn van kansarme groepen bevorderen en daarbij het milieu gebruiken als hefboom.

Open

Lippens (Stichting Paul, Suzanne, Renée Lippens) - 2024/3

De Stichting Lippens steunt projecten van organisaties, groepen of verenigingen die in het Brusselse werken met kansarme kinderen.

Open

Andere Fondsen en filantropieformules

Gent - Broei vzw (Projectrekening)

Samen met de jongeren en organisaties de akoestiek van de podiumruimte van het Duivelsteen onder handen nemen tijdens een collectieve bouwweek.

Compas Format (Projectrekening)

Bouwen van nieuwe lokalen die voldoen aan de normen voor energie en die toegankelijk zijn voor mensen met een verminderde mobiliteit, om een goede werkomgeving te creëren voor jo…

Andere persberichten

Bijna twee miljoen euro voor betere toegang tot huisvesting in de strijd tegen kinderarmoede

Het Kinderarmoedefonds en het Fonds Pauvreté des Enfants ondersteunen 16 projecten die de toegang tot huisvesting bevorderen en kinderarmoede bestrijden.

Het project "Mik'Ados: geef jongeren een stem!" in Villers-la-Ville kreeg het bezoek van Koningin Mathilde

Op 8 februari bezocht Koningin Mathilde het project “Mik’Ados” te Villers-la-Ville, gesteund door het Koningin Mathildefonds.

Magische start in Brugge: groot kinderkoor vlamt De Warmste Week op gang

'Opgroeien zonder zorgen': zeven dagen lang zullen de vier presentatoren vanuit Het Warmste Huis non-stop radio en televisie maken.