Verhaal

Bewuste keuze voor filantropie: Forest Whitaker steunt ‘Be Philanthropy 2023’

2023

In een filmpje legt acteur Forest Whitaker uit hoe we volgens hem kunnen evolueren naar een wereld waarin iedereen een filantroop kan zijn en mee kan bouwen aan een betere samenleving. Zijn videoboodschap werd getoond op 27 april tijdens ‘Be Philanthropy 2023’, een event van de Koning Boudewijnstichting waarop meer dan 1.100 vooraanstaande personen uit binnen- en buitenland van de partij waren.

Whitaker vertelt hoe hij al vroeg de drang voelde om anderen te helpen, van kwetsbare personen in de minderbedeelde buurten van Los Angeles (waar hij opgroeide) tot de ex-kindsoldaten, die hij in Oeganda ontmoette tijdens de opnames voor de film The Last King of Scotland, waarvoor hij met een Oscar is beloond. Hij getuigt over het enthousiasme dat hij de afgelopen tien jaar mocht ervaren sinds het Whitaker Peace and Development Initiative het licht zag. Dit initiatief leert jongeren niet alleen om op eigen benen te staan, maar geeft hen ook het zelfvertrouwen en de middelen om van hun eigen gemeenschappen een vredige en welvarende omgeving te maken.

Hieronder leest u het interview tussen Forest Whitaker en Ludwig Forrest, Head of Philanthropy bij de Koning Boudewijnstichting.

Ludwig Forrest:

Ik wil even benadrukken hoe graag u er vandaag was bij geweest in Brussel, maar dat u dat plan moest bijsturen door recente professionele verplichtingen.

U kent ook persoonlijk enkele zeer bijzondere gasten hier vandaag aanwezig. Wilt u hen graag iets zeggen?

Forest Whitaker:

Ik wil deze gelegenheid aangrijpen om Hare Majesteit de Koningin te bedanken omdat ik aan dit event mag deelnemen. Ik was heel enthousiast, omdat ik enkele jaren geleden al met haar heb kennisgemaakt. We delen veel dezelfde interesses, zoals mensen met een minder bevoorrechte achtergrond en trauma binnen de gezondheidszorg. Ook liggen een aantal andere projecten in ontwikkeling ons allebei nauw aan het hart. Ik vind het dus geweldig om hier vandaag deel van uit te maken.

Ludwig Forrest:

We willen samen nadenken over filantropie, filantropie mogelijk maken en elkaar inspireren. Hoe werd u een filantroop? Wat heeft u ertoe aangezet?

Forest Whitaker:

Volgens mij was ik al met filantropie bezig nog voor ik het zelf echt besefte. Ik probeerde gewoon om mijn naasten te helpen en hen zo goed mogelijk te ondersteunen. Wanneer ik iets in een ander zie waarin ik mezelf herken, moet ik iets doen. Zo kwam dit door mijn werk op mijn pad. Door mijn werk ben ik me gaan bezighouden met filantropie. De voorbije tien jaar heb ik me vooral voor mijn eigen organisatie ingezet.

En de jaren daarvoor was ik ook al filantroop, zonder zelf goed te weten wat dat precies inhield.

Ludwig Forrest:

U bent betrokken bij meerdere filantropische projecten. Hoe maakt u een keuze?

U bent speciaal gezant voor vrede en verzoening bij de UNESCO. En u vermeldde net ook al hoe u zich inzet voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN.

Forest Whitaker:

De VN bouwt aan vrede, gelijkheid en een gezonde planeet. Daar zetten we ons voor in. Op een vergelijkbare manier streeft de UNESCO ernaar om vrede te brengen in het hart en het hoofd van mannen en vrouwen over de hele wereld.

Beide zaken vind ik heel belangrijk, want we werken allemaal samen met hetzelfde doel voor ogen. We willen conflicten in de wereld oplossen op de best mogelijke manier en willen dat ieder mens vrede, gezondheid, geluk en voorspoed ervaart in zijn of haar leven.

Ludwig Forrest:

Uiteraard sprak u ook over het ‘Whitaker Peace and Development Initiative’. Over enkele minuten verwelkomen we Caroline Descombris op het podium. Zij zal meer uitleg geven over de missies en acties van het WPDI.

Waarom besloot u om zich in te zetten voor vrede en duurzame ontwikkeling?

Forest Whitaker:

Als je zoals ik als Afro-Amerikaan opgroeit in Amerika, zie je vaak bepaalde conflicten en allerlei toestanden in je omgeving. Ik vermoed dat ik daardoor de interesse kreeg om iets te betekenen op dat vlak.

Toen ik nog jonger was, zette ik me al in voor bendeleden

en wat later ook voor huiselijk geweld. Daarna, in Oeganda, kreeg ik de kans om enkele kindsoldaten te ontmoeten. Ik zag diezelfde blik in hun ogen als de blik van de kinderen waarmee ik ben opgegroeid. Daarom besloot ik om er een soort levensmissie van te maken.

Gelukkig had ik geweldige mensen zoals Caroline en fantastische medewerkers aan mijn zijde om die missie waar te maken en nog meer te doen. In de afgelopen tien jaar hebben we enorme stappen vooruitgezet. We hebben zo’n vijfhonderd bedrijven opgestart. En we hebben op verschillende manieren steun geboden aan ongeveer 1,5 miljoen mensen. Mijn steentje kunnen bijdragen aan die groei, geeft me veel voldoening.

Ludwig Forrest:

Jongeren empoweren en gendergelijkheid aanmoedigen zijn thema’s die u heel belangrijk vindt.

Forest Whitaker:

Klopt, dat is een van de doelen van onze organisatie. We organiseren programma’s in acht landen. Meer dan de helft van de deelnemers zijn vrouwen. Ik denk vooral aan Zuid-Afrika, waar we zo’n 750 jonge en oudere vrouwen hebben opgeleid tot ondernemers. Dat is ook een van onze doelen.

Dit zijn thema’s waar we ons voor blijven inspannen en we zijn altijd blij als we kunnen samenwerken met anderen die dezelfde doelen nastreven.

Ludwig Forrest:

U bent een succesvol acteur. Hoe beïnvloedt dat uw filantropische werk en omgekeerd? Welke impact hebben uw inspanningen als filantroop op uw succesvolle carrière?

Forest Whitaker:

Broodnodige programma’s op poten zetten en mensen de tools aanreiken om te kunnen slagen in het leven, daar hoort volgens mij ook een creatieve dimensie bij. Oorspronkelijk had ik het idee om rond vier hoofdthema’s te werken: conflictoplossing, levensvaardigheden, ICT en sociaal ondernemerschap. Dat was het begin van wat we wilden doen. Het was een creatieve aanzet op basis van zaken die ik had geleerd en gelezen. We moeten op die basis verdergaan, ter plaatse gaan, begrijpen hoe we moeten bemiddelen aangezien onze jongeren in verschillende gebieden bemiddelen, soms in conflicten tussen tienduizenden mensen. Die jongeren moeten hun creativiteit aanspreken om mee te voelen met die mensen, om precies te begrijpen wat ze moeten doen om dingen te laten slagen en verandering te brengen. Volgens mij hoort dat bij ons werk. Zelf als acteur word ik beïnvloed door dingen die ik geleerd en gelezen heb en door de energie die ze uitstralen. Ze zijn een deel van me geworden. Het is een geweldig geschenk dat ik ontvang. Soms is het pijnlijk, soms is het mooi. Maar ik leer er altijd van.

Ludwig Forrest:

Als u denkt aan alles wat u met uw organisatie hebt bereikt en aan al uw engagementen, waarop bent u dan het meest trots? Op filantropisch vlak dan uiteraard.

Forest Whitaker:

Ik ben het meest trots op de mensen die we bereikt hebben. Jongeren die een bedrijf hebben gestart, van sushitrucks in Zuid-Afrika tot boerderijen in Zuid-Soedan. Die jonge mensen hebben indruk op me gemaakt. Ik herinner me Simon, een van de eerste deelnemers aan een van onze programma’s. Hij nam mijn hand beet en leidde me naar zijn elektrowinkel. En daarna toonde me hij ernaast een school waar hij zelf anderen leert wat hij in het leven doet. Zo gaat het ook met de schoonheidswinkels die zijn opgericht. Het is geweldig om te zien hoe onze jongeren conflicten bemiddelen, naar gemeenschappen gaan, er de spanningen helpen te bedaren en zo rust brengen.

Ze hebben zo veel dingen ondernomen en daar kun je alleen maar enthousiast over zijn.

Ludwig Forrest:

Ik zie een filantropische glimlach op uw gezicht. Hoe kan filantropie volgens u een verschil maken?

Forest Whitaker:

Iedereen kan iets kleins of groots doen om te helpen. Desmond Tutu bedoelde dat ook toen hij zei: “Doe overal waar je komt iets goeds, hoe klein ook. Van al die kleine stukjes goedheid samen wordt de wereld een betere plek.” (vrije vertaling) Dat moeten mensen volgens mij weten. Ze moeten deze beweging omarmen om samen naar vrede en voorspoed te streven voor iedereen op deze wereld. Ik vind het boeiend om daar aan te blijven meewerken en ik zal me blijven inspannen tot er echt iets ten goede is veranderd.

Ludwig Forrest:

Meneer Whitaker, namens de Koning Boudewijnstichting wil ik u hartelijk bedanken voor dit inspirerende gesprek en nogmaals dank voor uw aanwezigheid. Bedankt.

Forest Whitaker:

Dank u wel om me te ontvangen.

Ludwig Forrest:

Graag gedaan.

Bekijk de video

Andere verhalen
Engagement dat inspireert!

Ieder Zijn Woning: naar inclusieve digitale dienstverlening

Sociale rechtvaardigheid en armoede

“In onze missie staan individuele autonomie en maatschappelijke emancipatie centraal.”
Marc Buckens
Directeur van Ieder Zijn Woning

Twee Fondsen steunen samen baanbrekend onderzoek naar de ziekte van Parkinson

"Dankzij de samenwerking tussen 2 Fondsen binnen de Koning Boudewijnstichting heeft het onderzoek naar ziekte van Parkinson een flinke boost gekregen"

Terug lederwaren in Huis Delsart?

Erfgoed en cultuur Architecturaal erfgoed

"Martine zou blij geweest zijn met de plannen. De winkel was heilig, die stond altijd op de allereerste plaats"
Colette Cavens
vroegere huishoudster van de familie