Verhaal

BeCode: snelweg naar de arbeidsmarkt

Digitaal zit in de lift, ondanks of net dankzij de coronacrisis. Dat merkten ze ook bij BeCode, een organisatie die werkzoekenden die geen aansluiting vinden bij de arbeidsmarkt leert programmeren, en die steun kreeg van enkele Fondsen beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Hun werkwijze moesten ze het afgelopen jaar wel aanpassen, maar de stap naar een baan gaat nog altijd even snel.

School, voor Sebastien Firouzfar, was je broek zitten te verslijten op de banken. Leerkrachten die weinig vertrouwen gaven, medeleerlingen die voor zichzelf werkten. Na het middelbaar liep hij wat verloren, tot een vriend hem vertelde over een opleiding in BeCentral, de digitale hub pal boven het Centraal Station in Brussel. Een web development bootcamp bij BeCode, mét stage, die je klaarstoomt voor een baan in de digitale sector.

Geen seconde spijt heeft Sebastien dat hij dit traject begon. Zes maanden later zit het er bijna op. “Met spijt in het hart. Ik heb een fantastische, kalme coach die haar kennis wil delen, medestudenten die elkaar helpen en meetrekken en ik bereid me voor op een carrière in een veelbelovende sector waar ik mijn creativiteit de vrije loop kan laten.” Hij vertelt het tijdens een kleine pauze in de lokalen van BeCentral, waar momenteel slechts een klein aantal mensen tegelijk kan werken.

Noodgedwongen online

BeCode heeft in België vijf campussen, maar tijdens de coronacrisis het afgelopen jaar gingen ook hun lessen noodgedwongen online. Je zou verwachten dat programmeurs in spe wat graag digitaal les volgen. Toch worden de pure onlinelessen op gemengde gevoelens onthaald. Bij de lerenden maar ook bij de coaches. “Het is lastiger lesgeven zo”, zegt Emily Marghella, coach bij BeCode. “Coachen gaat vlotter in persoon, als ik de spanning voel wanneer iets niet lukt. Online kunnen ze bijvoorbeeld de camera uitzetten, ik zie de lichaamstaal niet.”

Maar voorlopig kan het niet anders. Het heeft de kwaliteit van de lessen noch de succesratio aangetast, zegt Frédéric De Cooman, Head of Region bij BeCode Brussel. De uitval schommelt nog steeds rond 10 procent. 86 procent van de lerenden die na de inloopfase het traject verderzetten, heeft een baan gevonden of doet een vervolgopleiding. “Corona heeft daar weinig aan veranderd, hoewel we dat eerst gevreesd hadden. Het enthousiasme bij bedrijven om stagiairs onder hun vleugels te nemen blijft ook zeer groot”, vertelt De Cooman.

Groot bedrijf of kleine startup

En daar is het BeCode om te doen: via een intensieve opleiding van zeven maanden, werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt klaarstomen voor een carrière in IT. Er zijn drie opleidingen: web development, artificiële intelligentie en DevOps/SecOps. De laatste twee maanden werken ze aan hun persoonlijk project: een technologie die ze in de vingers willen krijgen, of die gebruikt wordt in het bedrijf waar ze stage zullen lopen. Na die zeven maanden gaan ze aan de slag als stagiair, in een groot bedrijf of een kleine startup, afhankelijk van hun eigen interesses.

“BeCode steunt op actieve pedagogie”, zegt De Cooman. Kandidaten hoeven geen diploma te hebben, alleen een aantal basiscompetenties en vooral de motivatie om zich te lanceren in IT. “Ze hebben hun leerproces zelf in handen. Zij werken zelfstandig aan hun opdrachten, de coach komt er alleen bij als ze vragen hebben of problemen ondervinden. Ze wachten niet tot ze oplossingen aangereikt krijgen, ze moeten deze zelf vinden.”

Welzijn

Toch weegt het afstandsonderwijs steeds sterker op het welzijn van de studenten. BeCode heeft daarom, naast haar alerte en zorgzame coaches, de hulp ingeschakeld van een externe medewerker van Bruxelles Formation. Die staat de jongeren bij om een stage te vinden en is stand-by om tijdig signalen van malaise op te pikken. “Iemand bij wie ze terecht kunnen als ze met iets zitten dat ze liever niet met ons bespreken. Als ze echt gespecialiseerde hulp nodig hebben, worden ze doorverwezen.”

“Ik moedig onze deelnemers aan om transparant te zijn,” zegt Emily Marghella. “Om te communiceren over moeilijkheden die ze hebben, om te praten over hun angsten. Wij creëren een vertrouwensklimaat, wij oordelen niet. En ze voelen dat, dat we betrokken zijn, dat we geloven in hen. Dat maakt dat ze naar ons komen. Velen hebben onaangename ervaringen gehad op de schoolbanken, ze hebben niet het klassieke parcours gevolgd. Dat geldt ook voor veel van de coaches ook niet. Ze kunnen zich met ons identificeren.”

Begripvol maar veeleisend

“Na onze opleiding staan cursisten al met één been op de arbeidsmarkt. En dat motiveert hen enorm.”
Frederic De Cooman
BeCode

De coaches zijn begripvol voor de situatie van de jongeren – vaak vroegtijdige schoolverlaters zonder diploma, werklozen, jongeren met een migratieachtergrond die wat verloren gelopen zijn in de samenleving. “Als er problemen zijn, of als ze achterstand oplopen, zoeken we samen naar een manier om dat op te lossen,” zegt Marghella. Maar dat betekent niet dat BeCode de lat lager legt, ook niet in deze coronaperiode. De Cooman: “Wij zijn veeleisend. Wij verwachten dat ze zich inzetten. Na onze opleiding staan ze al met één been op de arbeidsmarkt. En dat motiveert hen enorm.”

BeCode kreeg steun van verschillende Fondsen die worden beheerd door de Koning Boudewijnstichting, waaronder Close the Gap, het ING Fund, SD Worx Fund en het Venture Philanthropy Fund van BNP Paribas. De steun ging zowel naar informaticamateriaal als consultancy.

Andere verhalen
Engagement dat inspireert!

“Voor wie digitaal niet mee is, kan de wereld erg klein worden”

Digitale inclusie

“In eerste instantie gaat het digitaal op weg helpen over luisteren en inleven in hun leefwereld. Van daaruit proberen we mensen sterker te maken.”
Mirjam Bonner
medewerker bij Welzijnsschakels

Digitale hulp aan huis voor vluchtelingen

Digitale inclusie

“We werken graag met ervaringsdeskundigen, ex-vluchtelingen. Zij spreken de taal, kennen de cultuur en dat maakt dat er sneller een vertrouwensband ontstaat.”
Lieve Misotten
Limburgs Platform voor Mensen op de Vlucht

Stapje voor stapje leren betalen met de smartphone

Digitale inclusie

“De stappenplannen en de oefeningen op 123digit.be zijn zeer bruikbaar voor onze lessen, maar ik moet wel alles voorlezen.”
Robin De Meyere
Lesgever LIGO

Andere projectoproepen

Een hart voor Gentse jongeren

Voor lokale projecten die het welzijn van kansarme groepen bevorderen en het milieu als hefboom gebruiken.

Open

DigitalForYouth.be - 2023/C

Voor educatieve projecten die de digitale vaardigheden van kwetsbare jongeren (van 6 tot 25 jaar) ontwikkelen via de levering van computers en financiële steun.

Open

DigitalForYouth.be - 2023/B

Voor educatieve projecten die de digitale vaardigheden van kwetsbare jongeren (van 6 tot 25 jaar) ontwikkelen via de levering van computers en financiële steun.

Bekendgemaakt

Andere Fondsen en filantropieformules

BeCode (Fonds Vrienden van)

Filantropen steunen projecten van vzw BeCode die de kloof dicht tussen digitale beroepen onder druk op de arbeidsmarkt en de uitsluiting van kwetsbare personen.

Orange Belgium (Fonds)

Steun aan projecten die de digitale inclusie bevorderen door de toegang tot nieuwe technologieën te vergemakkelijken en van digitaal een factor van gelijke kansen maken.

IPIS (Fonds Vrienden Van)

Filantropen steunen onderzoeksprojecten van vzw IPIS rond thema’s als natuurlijke rijkdommen, wapenhandel, gewapend conflict, maatschappelijk verantwoord ondernemen, mensenrechte…

Andere persberichten

Ondanks de stijgende digitalisering, is bijna één Belg op twee digitaal kwetsbaar

Uit de Barometer Digitale Inclusie blijkt dat de toegenomen digitalisering binnen onze samenleving de digitale kloof onder de bevolking niet heeft weggewerkt.

Digitale inclusie: 30 laureaten van de projectoproep Digital Brussels

Een nieuwe stap richting digitale inclusie van alle Brusselaars: 30 Brusselse projecten krijgen samen 390.000 euro steun in het kader van de projectoproep Digital Brussels.

390.000 euro om digitale vaardigheden van Brusselaars te verbeteren

Om de digitale vaardigheden van de Brusselaars te verbeteren, lanceert de Brusselse minister van Digitalisering, in samenwerking met het CIBG en de Stichting, een projectoproep.