Verhaal

AZ Sint-Jan beperkt aantal neurochirurgische ingrepen dankzij O-arm

2021

Op de dienst Neurochirurgie van campus Sint-Jan in Brugge prijkt een nieuwe aanwinst: een intra-operatieve CT-scan. Die kwam er dankzij een schenking van het Fonds JE Foundation, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

“Een toestel waar we al jaren van droomden.” Eind zomer 2020 arriveerde op de dienst Neurochirurgie van campus Sint-Jan in Brugge een intra-operatieve CT-scan, of – gezien zijn vorm – ook wel O-arm genoemd. Zoals de naam het zegt is dit een toestel waarmee tijdens operaties CT-scans worden gemaakt, met grote voordelen voor de arts en de patiënt.

Het toestel werd geschonken door het Fonds JE Foundation, dat vorig jaar bij de Koning Boudewijnstichting werd opgericht door het echtpaar Joris Ide en Eveline Deprez. “Onze algemene motivatie is iets terug te geven aan de maatschappij, iets mogen betekenen voor andere mensen, uit dankbaarheid voor de kansen die we zelf hebben gekregen.” Ze kozen ervoor in het Fonds niet enkel eigen middelen te stoppen, maar ook hun ruime vrienden- en kennissenkring erbij te betrekken via fundraising events. “Dat geeft ons vooral de kans om te vertellen over het initiatief, te laten zien hoe belangrijk het kan zijn voor de toekomst van ons allemaal om samen goede projecten te steunen. Een kleine bijdrage leveren om de wereld een beetje beter te maken, maakt je zelf ook gelukkig, en we hopen anderen te motiveren als ze dit zien.” Dat het Fonds wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting, biedt medeschenkers de garantie dat alle giften bij projecten terechtkomen.

Minder neurochirurgische ingrepen

Het is geen toeval dat het eerste initiatief van het Fonds net de schenking van de O-arm was. Zowel Eveline Deprez als zoon Enzo Ide werden in de voorbije jaren geconfronteerd met neurologische problemen, en leerden de dokters van het AZ Sint-Jan kennen als een zeer gedreven team. Dr. Alexander Janssen licht toe wat de voordelen zijn van de intra-operatieve CT-scan: “Bij ingrepen aan de schedel en hersenen wordt vaak materiaal geïmplanteerd. We hebben daar als chirurgen verschillende technieken voor, maar geen daarvan biedt 100 procent zekerheid dat een implantaat meteen helemaal correct geplaatst is, hoe ervaren de chirurg ook is. Idem bij nek- en lagerugoperaties, waar bijvoorbeeld schroeven worden gezet op de wervelkolom: in ongeveer 10 procent van de gevallen staan die volgens meerdere studies niet helemaal correct.”

Tot voor kort moest dit de dag na de operatie gecontroleerd worden met een scan of radiografie. Maar als dan blijkt dat de positie van een implantaat, schroef of ander lichaamsvreemd materiaal niet helemaal correct is, moet de patiënt een nieuwe operatie ondergaan.

Zulke heroperaties worden in grote mate vermeden dankzij de O-arm. Die werkt als navigatiesysteem en helpt de chirurg bij het vooraf bepalen van de gewenste positie van het implantaat en vervolgens bij de plaatsing. Bovendien voert die nog tijdens de operatie al een controlescan uit om te zien of het implantaat perfect zit. Zo nodig kan de chirurg meteen corrigeren.

Hersenstimulatie

Daarnaast kan de O-arm worden ingezet bij patiënten die baat hebben bij diepe hersenstimulatie (Deep Brain Stimulation of DBS), bijvoorbeeld mensen met bewegingsstoornissen zoals de ziekte van Parkinson maar ook met bepaalde pijnsyndromen, epilepsie… “Daarvoor plaatst de neurochirurg elektroden in de hersenen waarmee we de hersenactiviteit kunnen beïnvloeden”, legt dr. Alexander Janssen uit. “Ook daarbij vermijden we heroperaties als we meteen tijdens de initiële operatie met de CT-scan kunnen navigeren en controleren.”

Duizenden patiënten

“We gaan dit toestel kunnen inzetten bij de operaties van duizenden patiënten, en zo vele honderden heroperaties vermijden.”
Dr. Nikolaas Vantomme
AZ Sint-Jan campus Brugge

Het team – met ook verpleegkundigen die er een bijkomende opleiding voor kregen – heeft nu enkele maanden ervaring met de O-arm. “Het toestel voldoet zeker aan de verwachtingen”, vertelt dr. Nikolaas Vantomme. “Over enkele maanden gaan we normaal gezien naar minstens één operatie per dag ermee, en wellicht vaak meer dan één per dag. De evoluties gaan snel, maar we hopen dat de O-arm toch zeker vijf à zeven jaar het beste van het beste is. We gaan het dus kunnen inzetten voor duizenden patiënten, en zo vele honderden heroperaties vermijden.”

Toekomst

De eerste schenking van het Fonds JE Foundation gaat alvast een zeer zinvolle toekomst tegemoet. De familie Ide-Deprez pint het Fonds niet vast op gezondheidszorg alleen, maar staat ook open voor andere thema’s. Met de betrokkenheid van de volgende generaties is de continuïteit alvast verzekerd.

Andere verhalen
Engagement dat inspireert!

Marieke Vervoort: verslaafd aan het leven

Kwaliteit van zorg

"Ik had mijn eigen leven onder controle. En kijk, ik ben er nog steeds. Je doet altijd meer en meer omdat je je eigen leven in handen hebt. Je kunt zeggen wanneer het genoeg is."
Marieke Vervoort
atlete, Paralympische Spelen Rio 2016

Huisartsen vechten op alle fronten

Kwaliteit van zorg

"Voor al onze acties waren de 10.000 euro een onmisbare hulp. Het gaf ons ademruimte."
Michel De Volder
Brusselse Federatie van Huisartsenverenigingen

Naar een uniformer hygiënebeleid in residentiële instellingen

Kwaliteit van zorg

“De coronacrisis bracht in onze instellingen enkele zwakheden naar boven. We hebben al doende geleerd, en die kennis willen we delen met elkaar.”
Gijs Van Pottelbergh
Bestuurder huisartsenkring KHOBRA en coördinator Zorgzaam Leuven

Andere projectoproepen

2023A - Projectrekeningen van het Steunfonds Emmaüs

Via deze call kunnen voorzieningen van de Emmaüsgroep een aanvraag indienen voor de opening van een projectrekening.

Open

VOSOG - Vakantiefonds voor Mucopatiëntjes 2023 : Jeugdbewegingsvakantie of vakantie met het gezin

Financiële steun zodat jonge mucopatiënten van 7 tot 18 jaar op vakantie kunnen met een jeugdbeweging of met het gezin.

Open

Multiple Sclerosis Research

Improving the quality of care and the quality of life of patients with Multiple Sclerosis and their relatives

Bekendgemaakt

Andere evenementen

Symposium Go Ergo. Go!

26/04/2023 09:30 Tot 26/04/2023 17:00

Ontdek de rol van ergotherapie in de eerste lijn.

Andere Fondsen en filantropieformules

Steunfonds Emmaüs

Steun voor projecten gerealiseerd door de vzw Emmaüs of door één van de voorzieningen binnen de Emmaüsgroep.

Cancer Nursing Fund

Het ‘Cancer Nursing Fund’ steunt activiteiten in de volgende gebieden: Onderwijs, Onderzoek, Capaciteitsopbouw en Innovaties in Kanker Verpleegkunde.

Volimus (Fonds Vrienden Van)

Filantropen steunen projecten van vzw Volimus, die vervoer aanbiedt aan mensen met nog een laatste levenswens, maar niet meer mobiel zijn of medische begeleiding nodig hebben.

Andere persberichten

Marieke, Addicted to life: het recht op sterven, gaf haar de wil om te leven

27 01 2023

Documentaire film over de laatste 3 levensjaren van Marieke Vervoort die de existentiële en morele vragen onderzoekt over de manier waarop we reflecteren over sterven en leven.

Twee Luikse initiatieven die zorg vermenselijken bekroond door Fonds Gert Noël

19 01 2023

Het Fonds Gert Noël bekroont twee Luikse projecten die de begeleiding van de patiënt en zijn naasten in de ziekenhuisomgeving of in hun contacten met het zorgnetwerk verbeteren.

Persbericht: Verslavingskoepel Kempen wint Prijs Gert Noël

16 05 2022

De Prijs Gert Noël gaat naar vzw Verslavingskoepel Kempen voor hun project waar ervaringsdragers mee opgenomen worden in het zorgpad.