Verhaal

Waarom de zaag van je buur niet even lenen?

"Naast uitwisseling tussen gebruikers wil het Lendlandplatform sociale cohesie in Brussel versterken.”
Guillaume Dumont
Brusselaar geselecteerd in het kader van het programma ‘Wij zijn de toekomst’

Een haagschaar, een raclettetoestel, een skipak, een slaapzak… Waarom zou je kopen wat je kan lenen van je buur? Guillaume Dumont, die werd geselecteerd in het kader van het programma ‘Wij zijn de toekomst’, smijt zich in de ontwikkeling van het deelplatform Lendland. Doel: uitwisseling tussen gebruikers faciliteren, en in één klap de solidariteit en de sociale cohesie in Brussel versterken.

“Samen kunnen we minder consumeren, meer gebruiken en veel nieuwe mensen leren kennen in de buurt!” Het credo van Lendland, het deelplatform voor buren, vat perfect de ingesteldheid van zijn initiatiefnemer samen. Guillaume Dumont, theatermens en medeoprichter van een plek voor artistieke creatie in Schaarbeek, is niet aan zijn eerste solidariteitsproject toe. Hij heeft het met ons over zijn nieuwe plannen die hij wil uitwerken met de steun van het programma ‘Wij zijn de toekomst’.

Wat doet Lendland?
"Elk Brussels gezin geeft jaarlijks gemiddeld 1.500 euro uit aan spullen die ze amper gebruiken. Waarom niet onze buren laten mee profiteren van al die spullen die het grootste deel van het jaar stof liggen te vergaren in de kast? Lendland is een duurzaam, sociaal en solidair platform dat Brusselaars in contact brengt die elkaars spullen willen lenen: gereedschap, huishoudapparaten, reismateriaal. De ontleners moeten zelf ook spullen willen lenen.”

Hoe vinden ontleners en leners elkaar?
“Het volstaat om een profiel te creëren, aan te geven wat je zoekt of wat je wil uitlenen, en de zoekmotor te gebruiken om de mensen te vinden het voorwerp hebben dat je zoekt en die het dichtst bij wonen. Makkelijk en gratis!”

Lenen, ontlenen en kennismaken, dus?
“Door Lendland kan iedereen minder uitgeven en meer gebruiken. Maar de app bevordert ook de sociale cohesie: door te delen kan je kennismaken met andere bewoners in je wijk. Het principe van Lendland werd al op kleine schaal getest in verschillende Brusselse wijken. Gebruikers vertellen zelf hoe delen hen in contact brengt met buren, hun het gevoel geeft thuis te zijn in de wijk en het dagelijks leven vergemakkelijkt.”

Hoe ver staat dit project nu?
“Het programma ‘Wij zijn de toekomst’ en zijn workshops hielpen het project vorm te geven en vruchtbare contacten te leggen. De voorbereidende fase, met een marktstudie, ontmoetingen met verzekeringsexperten en juristen, is achter de rug. De volgende stap is de IT-ontwikkeling zodat de gratis diensten van Lendland online beschikbaar zijn. We zoeken nu actief naar financiering, via projectoproepen en subsidieaanvragen, zodat we de webontwikkeling kunnen doen. We hopen dat dit geld er snel komt. We willen Lendland lanceren in 2020.”

www.lendland.be

Over ‘Wij zijn de toekomst’

Het programma ‘Wij zijn de toekomst’ is een initiatief van de Brusselse staatssecretaris voor Gelijke Kansen in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting. ‘Wij zijn de toekomst’ steunt jong Brussels talent dat een maatschappelijk initiatief wil uitwerken voor de inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Gedurende acht maanden krijgen 19 jonge Brusselaars professionele omkadering en een beurs om de slaagkansen van hun project te verhogen. Deze jongeren, die ijveren voor een toekomst en beter samenleven in het Brusselse Gewest, zijn een echte bron van inspiratie.

www.futurecitychampions.brussels

Andere verhalen
Engagement dat inspireert!

Samen brood bakken en tijd maken om verhalen, zorgen en dromen te delen

Lokaal en regionaal burgerengagement

“Dit project biedt me de kans om bezig te zijn met het mooiste ambacht dat er is. Meer nog, ik kan de kennis en kunde doorgeven aan volgende generaties!”
Giel Creemers
drijvende kracht achter het project

Integratie als hart onder de riem

Lokaal en regionaal burgerengagement

"Het buurthuis Cardijn speelt een bijzonder belangrijke rol bij het samenbrengen van mensen in deze moeilijke tijden."
Brieuc Van Damme
CEO van de KBS

Werkers en wandelaars in heerlijk Heers

Lokaal en regionaal burgerengagement

“We geven het park terug aan de buurtbewoners."
Caroline Geerts
vzw Heerlijk(heid) Heers

Andere projectoproepen

Armoede in Oost-België - meer samen bewegen

Steun van organisaties die met hun projecten op een duurzame manier mensen willen helpen die getroffen zijn door of direct bedreigd worden door armoede.

Een Hart voor West-Vlaanderen

Steun van het Streekfonds West-Vlaanderen aan projecten voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in West-Vlaanderen.

Open

Fonds Denise Callewaert - Levend Mesen

Het Fonds Denise Callewaert ondersteunt sociale en culturele initiatieven die de sociale cohesie in de omgeving van stad Mesen versterken.

Open

Andere Fondsen en filantropieformules

Incourt - Travers Emotion asbl (Projectrekening)

Het project is erop gericht het dorp uit te rusten met gemeenschappelijke apparatuur om ontmoetingen tussen de inwoners en de organisatie van evenementen te vergemakkelijken.

Travers Emotion (Projectrekening)

Uitrusten van het dorp met gemeenschapsmateriaal zoals tafels, stoelen, tenten en een projector om ontmoetingen tussen de bewoners en het organiseren van betaalbare cultuur-, spo…

Andere persberichten

De Koning Boudewijnstichting in uw buurt in 2022

De regionale Snapshots 2022 geven een overzicht van de door de KBS gesteunde initiatieven en individuen per provincie en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Buurten op den buiten: 43 Buurtinitiatieven op het platteland ontvangen in totaal €195.334 steun

Steun aan bewoners die een concreet project willen realiseren voor hun buurt of dorp met landelijk karakter.

Zeven lokale projecten geven door de steun van het Fonds Denise Callewaert een extra impuls aan het sociaal-cultureel leven van Mesen

Zeven socio-culturele projecten in Mesen krijgen steun van het Fonds Denise Callewaert.