Verhaal

Stagiairs steken handje toe in basisscholen

Langzamerhand kunnen leerlingen uit het lager onderwijs terug naar school, nadat dit door de corona-epidemie enkele weken niet kon. Het vergt veel organisatietalent van de schoolteams die extra hulp goed kunnen gebruiken. Voor laatstejaars in de lerarenopleiding was het dan weer niet vanzelfsprekend om hun stages af te werken. Het project ‘Kleine Kinderen Grote Kansen’ brengt studenten en basisscholen samen in de zogenaamde ‘Eerste Hulp Bij grote Onderwijskansen’-stages. Bij basisschool Klim in Gent zijn ze alvast heel enthousiast over de studenten van de Arteveldehogeschool.

In basisschool Klim in Gent kunnen het eerste, tweede en zesde leerjaar terug naar school. Weliswaar slechts enkele dagen per week en georganiseerd in bubbels. Dranghekken delen een speelplaats op voor de bubbels, maar het houdt de leerlingen niet tegen om met elkaar te babbelen en te lachen. Het is maar één van de vele ingrepen die nodig zijn om alles veilig te laten verlopen. Begin juni kunnen ook de andere leerjaren weer opgestart worden, net als de hele kleuterschool. In totaal telt Klim zo’n 900 leerlingen. Joost Van Daele is directeur van de lagere school. “Onze school heeft een unieke context. Sommige kinderen komen uit het begoede miljoenenkwartier, anderen uit de eerder sociale buurt Nieuw Gent. Er zijn ook veel kinderen van ouders die in het UZ Gent werken of die aan een doctoraat werken. We zijn ook een heel zorgbrede school. Daar zet het hele team op in. Een actueel aandachtspunt zijn de socio-emotionele aspecten van de terugkeer en de spanningen die dat met zich kan meebrengen, maar ook de impact op de leerlingen die nog thuis moeten blijven.”

Stage met ‘beet’

“Door de bijdrage van de studenten kunnen we nog gerichter inzetten op de behoeften van de kinderen”, vervolgt Joost Van Daele. “Samen met hen teamteachen betekent ook een kennismaking met andere invalshoeken. Je kunt van elkaar leren, een enorme meerwaarde. We willen stageplaatsen aanbieden waar ‘beet’ inzit. De studenten zien vanaf de eerste rij hoe het onderwijs met een crisis als corona omgaat. We zijn als school flexibel en optimistisch. De drie directieleden, twee voor het lager en één voor het kleuter, werken heel nauw samen waardoor we heel wendbaar zijn. We werken met zelfsturende teams die bottom up heel veel aangeven en zelf realiseren. Op die manier krijg je het gevoel dat je er niet alleen voor staat. Het is duidelijk dat het onderwijs nu kan tonen hoe sterk het staat: er is de realiteit, er zijn de mensen en er is energie.”

Brede kijk

Aagje Soffers (22) en Axelle De Langhe (21), studenten aan Arteveldehogeschool, lopen stage in het eerste leerjaar. De kinderen kennen ze al van een een vorige stage, nu kunnen ze inspelen op wat ze nodig hebben voor het tweede leerjaar. Ze nemen lessen over van de leerkracht, maar staan ook ter beschikking van het hele team. Aagje en Axelle: “Het is heel leerrijk om te observeren hoe leerkrachten in deze situatie reageren en hoe wij dat later eventueel kunnen doen. Je flexibel opstellen, zoiets komt in de opleiding zeker aan bod, maar niemand kon voorzien hoe essentieel dit nu, met corona, zou zijn. De combinatie van lesgeven en het bieden van ondersteuning, is voor ons nieuw en heel leerrijk. Omdat we voor het hele team werken, komen we met veel meer in aanraking dan wanneer we enkel in één klas lesgeven. De directeur van Klim biedt ons een mooie kans, het geeft veel voldoening om in het werkveld te staan. En we ronden zo natuurlijk onze opleiding mooi af.”

Differentiëren

Jens Seynaeve (23) en Aurelia Danneels (24) volgen een verkorte lerarenopleiding als aanvulling op hun bachelordiploma. “We zijn aan de slag in het tweede leerjaar. Klim maakte groepjes van vier tot vijf kinderen die nu meer begeleiding nodig hebben. Ze komen twee dagen per week naar school. Op andere dagen komen er andere bubbels. Ook in die kleine groepjes blijft differentiëren heel belangrijk. De onderlinge verschillen op het vlak van bijvoorbeeld rekenen, kunnen groot zijn. De extra individuele ondersteuning is echt nodig. Onze stage is daardoor superinteressant en fijn om te doen. We kunnen onze aanpak heel flexibel aanpassen aan het tempo van het kind, iets wat in grotere klassen minder gemakkelijk is. Rekenen en taal zijn belangrijk, maar we hebben ook aandacht voor bijvoorbeeld wereldoriëntatie en godsdienst, en we lassen ook ontspanning in. De kinderen zaten twee maanden thuis en moeten weer wennen aan het ritme.” “We hebben een mentor die ons goed begeleidt en soms bijspringt", vervolgen ze. Het moeilijkste is afstand houden. Het zijn jonge kinderen die graag nog een knuffel willen, maar dat kan niet. Een high five, een vuistje, ook dat kan niet. Maar de kinderen beseffen heel goed waarom de regels nodig zijn. We hadden verwacht dat dit een zware periode zou zijn, maar eigenlijk valt het best mee.”

De meerwaarde van teamteachen

“Door de bijdrage van de studenten kunnen we nog gerichter inzetten op de behoeften van de kinderen.”
Joost Van Daele
Directeur basisschool Klim in Gent

“We merkten dat heel wat basisscholen behoefte hadden aan ondersteuning, terwijl studenten in heel Vlaanderen popelden om stage te lopen. Door beide vragen te koppelen, bieden we een oplossing. Studenten uit de opleidingen kleuteronderwijs en lager onderwijs steken een handje toe in de basisscholen die door de coronacrisis voor extra uitdagingen staan. Het gaat om teamteachen: de studenten vormen een team met de leerkracht en staan mee voor de klas, maar ze helpen ook bij de ontwikkeling van digitaal onderwijs en de begeleiding op afstand”, zegt Carolien Frijns, projectleider Kleine Kinderen Grote Kansen en docent aan de Arteveldehogeschool in Gent. “Bij teamteachen ga je samen na welke kinderen extra ondersteuning nodig hebben. Dat kan gaan over leerstof, maar ook over nabijheid – weliswaar op afstand – en emotionele steun. De Eerste Hulp Bij grote Onderwijskansen-stage verloopt via alle lerarenopleidingen, verbonden aan het Vlaanderen-brede netwerk van Kleine Kinderen Grote Kansen, een initiatief van de Koning Boudewijnstichting en het Departement Onderwijs en Vorming.”   www.grotekansen.be

Andere verhalen
Engagement dat inspireert!

Solidariteit op school makkelijker gemaakt (dankzij KBS)

Kinderen en jongeren

“Dat er nu dankzij de samenwerking met de Koning Boudewijnstichting ook fiscale attesten gegeven kunnen worden, is zeker een voordeel.”
Jos Marien
grootouder en lid van het schoolbestuur

“Hoe blij een kind kan zijn met een fiets, kun je je moeilijk voorstellen”

Kinderen en jongeren

“Voor veel kinderen is een eigen fiets niet vanzelfsprekend, maar zonder fiets kan je niet naar vrienden, de jeugdtraining, de muziekschool…"
Beatrice Cosemans
coördinator Op Wielekes

Artistieke duizendpoot met hart voor kinderen

Kinderen en jongeren

“Voor Lydia Chagoll stond vooral één criterium voorop: het moest gaan om projecten waarvan kinderen aan de basis lagen. Ze kon niet verdragen dat kinderen betutteld werden.”
Edith Carbonez
Gewezen beheerster Fonds Lydia Chagoll

Andere projectoproepen

2024B - Solidariteitsrekening Scholen in de schoot van de Koning Boudewijnstichting

Als school giften inzamelen om leerlingen uit kwetsbare gezinnen discreet financieel tegemoet te komen en het hen zo mogelijk maken met gelijke kansen het schooljaar te doorlopen…

Open

Prijs Fonds Lydia Chagoll - Voor een glimlach van een kind - 2024

De ‘Lydia Chagoll Prijs – Voor een glimlach van een kind’ reikt een prijs uit aan een groep of vereniging, die inspanningen levert om het respect voor kinderen te verbeteren.

Open

Youth Solidarity Awards by Ethias Impact Fund

De Ethias Youth Solidarity Awards worden uitgereikt aan vzw's en OCMW's voor projecten waarmee ze kwetsbare jongeren ondersteunen om uit een armoedesituatie te geraken.

Open

Andere Fondsen en filantropieformules

een Hart voor Limburg (Fonds)

Fonds EHvL ondersteunt kansenbevorderende projecten voor maatschappelijk kwetsbare kinderen (0 tot 18 jaar) die tevens de directe omgeving van het kind actief betrekken.

Andere persberichten

Bijna twee miljoen euro voor betere toegang tot huisvesting in de strijd tegen kinderarmoede

Het Kinderarmoedefonds en het Fonds Pauvreté des Enfants ondersteunen 16 projecten die de toegang tot huisvesting bevorderen en kinderarmoede bestrijden.

Het project "Mik'Ados: geef jongeren een stem!" in Villers-la-Ville kreeg het bezoek van Koningin Mathilde

Op 8 februari bezocht Koningin Mathilde het project “Mik’Ados” te Villers-la-Ville, gesteund door het Koningin Mathildefonds.

Magische start in Brugge: groot kinderkoor vlamt De Warmste Week op gang

'Opgroeien zonder zorgen': zeven dagen lang zullen de vier presentatoren vanuit Het Warmste Huis non-stop radio en televisie maken.