Verhaal

Stagiairs steken handje toe in basisscholen

Langzamerhand kunnen leerlingen uit het lager onderwijs terug naar school, nadat dit door de corona-epidemie enkele weken niet kon. Het vergt veel organisatietalent van de schoolteams die extra hulp goed kunnen gebruiken. Voor laatstejaars in de lerarenopleiding was het dan weer niet vanzelfsprekend om hun stages af te werken. Het project ‘Kleine Kinderen Grote Kansen’ brengt studenten en basisscholen samen in de zogenaamde ‘Eerste Hulp Bij grote Onderwijskansen’-stages. Bij basisschool Klim in Gent zijn ze alvast heel enthousiast over de studenten van de Arteveldehogeschool.

In basisschool Klim in Gent kunnen het eerste, tweede en zesde leerjaar terug naar school. Weliswaar slechts enkele dagen per week en georganiseerd in bubbels. Dranghekken delen een speelplaats op voor de bubbels, maar het houdt de leerlingen niet tegen om met elkaar te babbelen en te lachen. Het is maar één van de vele ingrepen die nodig zijn om alles veilig te laten verlopen. Begin juni kunnen ook de andere leerjaren weer opgestart worden, net als de hele kleuterschool. In totaal telt Klim zo’n 900 leerlingen. Joost Van Daele is directeur van de lagere school. “Onze school heeft een unieke context. Sommige kinderen komen uit het begoede miljoenenkwartier, anderen uit de eerder sociale buurt Nieuw Gent. Er zijn ook veel kinderen van ouders die in het UZ Gent werken of die aan een doctoraat werken. We zijn ook een heel zorgbrede school. Daar zet het hele team op in. Een actueel aandachtspunt zijn de socio-emotionele aspecten van de terugkeer en de spanningen die dat met zich kan meebrengen, maar ook de impact op de leerlingen die nog thuis moeten blijven.”

Stage met ‘beet’

“Door de bijdrage van de studenten kunnen we nog gerichter inzetten op de behoeften van de kinderen”, vervolgt Joost Van Daele. “Samen met hen teamteachen betekent ook een kennismaking met andere invalshoeken. Je kunt van elkaar leren, een enorme meerwaarde. We willen stageplaatsen aanbieden waar ‘beet’ inzit. De studenten zien vanaf de eerste rij hoe het onderwijs met een crisis als corona omgaat. We zijn als school flexibel en optimistisch. De drie directieleden, twee voor het lager en één voor het kleuter, werken heel nauw samen waardoor we heel wendbaar zijn. We werken met zelfsturende teams die bottom up heel veel aangeven en zelf realiseren. Op die manier krijg je het gevoel dat je er niet alleen voor staat. Het is duidelijk dat het onderwijs nu kan tonen hoe sterk het staat: er is de realiteit, er zijn de mensen en er is energie.”

Brede kijk

Aagje Soffers (22) en Axelle De Langhe (21), studenten aan Arteveldehogeschool, lopen stage in het eerste leerjaar. De kinderen kennen ze al van een een vorige stage, nu kunnen ze inspelen op wat ze nodig hebben voor het tweede leerjaar. Ze nemen lessen over van de leerkracht, maar staan ook ter beschikking van het hele team. Aagje en Axelle: “Het is heel leerrijk om te observeren hoe leerkrachten in deze situatie reageren en hoe wij dat later eventueel kunnen doen. Je flexibel opstellen, zoiets komt in de opleiding zeker aan bod, maar niemand kon voorzien hoe essentieel dit nu, met corona, zou zijn. De combinatie van lesgeven en het bieden van ondersteuning, is voor ons nieuw en heel leerrijk. Omdat we voor het hele team werken, komen we met veel meer in aanraking dan wanneer we enkel in één klas lesgeven. De directeur van Klim biedt ons een mooie kans, het geeft veel voldoening om in het werkveld te staan. En we ronden zo natuurlijk onze opleiding mooi af.”

Differentiëren

Jens Seynaeve (23) en Aurelia Danneels (24) volgen een verkorte lerarenopleiding als aanvulling op hun bachelordiploma. “We zijn aan de slag in het tweede leerjaar. Klim maakte groepjes van vier tot vijf kinderen die nu meer begeleiding nodig hebben. Ze komen twee dagen per week naar school. Op andere dagen komen er andere bubbels. Ook in die kleine groepjes blijft differentiëren heel belangrijk. De onderlinge verschillen op het vlak van bijvoorbeeld rekenen, kunnen groot zijn. De extra individuele ondersteuning is echt nodig. Onze stage is daardoor superinteressant en fijn om te doen. We kunnen onze aanpak heel flexibel aanpassen aan het tempo van het kind, iets wat in grotere klassen minder gemakkelijk is. Rekenen en taal zijn belangrijk, maar we hebben ook aandacht voor bijvoorbeeld wereldoriëntatie en godsdienst, en we lassen ook ontspanning in. De kinderen zaten twee maanden thuis en moeten weer wennen aan het ritme.” “We hebben een mentor die ons goed begeleidt en soms bijspringt", vervolgen ze. Het moeilijkste is afstand houden. Het zijn jonge kinderen die graag nog een knuffel willen, maar dat kan niet. Een high five, een vuistje, ook dat kan niet. Maar de kinderen beseffen heel goed waarom de regels nodig zijn. We hadden verwacht dat dit een zware periode zou zijn, maar eigenlijk valt het best mee.”

De meerwaarde van teamteachen

“Door de bijdrage van de studenten kunnen we nog gerichter inzetten op de behoeften van de kinderen.”
Joost Van Daele
Directeur basisschool Klim in Gent

“We merkten dat heel wat basisscholen behoefte hadden aan ondersteuning, terwijl studenten in heel Vlaanderen popelden om stage te lopen. Door beide vragen te koppelen, bieden we een oplossing. Studenten uit de opleidingen kleuteronderwijs en lager onderwijs steken een handje toe in de basisscholen die door de coronacrisis voor extra uitdagingen staan. Het gaat om teamteachen: de studenten vormen een team met de leerkracht en staan mee voor de klas, maar ze helpen ook bij de ontwikkeling van digitaal onderwijs en de begeleiding op afstand”, zegt Carolien Frijns, projectleider Kleine Kinderen Grote Kansen en docent aan de Arteveldehogeschool in Gent. “Bij teamteachen ga je samen na welke kinderen extra ondersteuning nodig hebben. Dat kan gaan over leerstof, maar ook over nabijheid – weliswaar op afstand – en emotionele steun. De Eerste Hulp Bij grote Onderwijskansen-stage verloopt via alle lerarenopleidingen, verbonden aan het Vlaanderen-brede netwerk van Kleine Kinderen Grote Kansen, een initiatief van de Koning Boudewijnstichting en het Departement Onderwijs en Vorming.”   www.grotekansen.be

Andere verhalen
Engagement dat inspireert!

Artistieke duizendpoot met hart voor kinderen

Kinderen en jongeren

“Voor Lydia Chagoll stond vooral één criterium voorop: het moest gaan om projecten waarvan kinderen aan de basis lagen. Ze kon niet verdragen dat kinderen betutteld werden.”
Edith Carbonez
Gewezen beheerster Fonds Lydia Chagoll

Een muzikale brug van bijzondere jeugdzorg naar buurtkinderen

Kinderen en jongeren

"Het idee om met muziek een brug te bouwen naar de samenleving buiten de instelling maakte het een knap project."
Geert Frateur
Directeur MFC Meetjesland

Speelgoedcheques vinden hun weg naar kinderen in kwetsbare gezinnen

Kinderen en jongeren

“Door corona is het moeilijk om met sommige gezinnen contact te houden. De speelgoedcheques geven ons een goede aanleiding om het gesprek weer aan te knopen.”
Martine De Regge
Coördinator vzw De Sloep (Gent)

Andere projectoproepen

DigitalForYouth.be - 2023/B

Voor educatieve projecten die de digitale vaardigheden van kwetsbare jongeren (van 6 tot 25 jaar) ontwikkelen via de levering van computers en financiële steun.

Open

Lippens (Stichting Paul, Suzanne, Renée Lippens) - 2023

De Stichting Lippens steunt projecten van organisaties, groepen of verenigingen die in het Brusselse werken met kansarme kinderen.

Open

2023B - Solidariteitsrekening Scholen in de schoot van de Koning Boudewijnstichting

Als school giften inzamelen om leerlingen uit kwetsbare gezinnen discreet financieel tegemoet te komen en het hen zo mogelijk maken met gelijke kansen het schooljaar te doorlopen…

Open

Andere evenementen

Impactgericht kinderarmoede bestrijden: aan de slag met zelfevaluatie in 2023

15/12/2022 13:00 Tot 19/10/2023 16:00

Deze train-the-trainer is een opleidingstraject tot impactcoach voor professionelen die zich met hun werking richten op kinderen van -9 maanden tot 6 jaar oud.

Andere Fondsen en filantropieformules

Molenbeek-Saint-Jean - Campus Saint-Jean (Solidariteitsrekening voor scholen)

Door in te staan voor de behoeften van de leerling, de jongeren toestaan zich volledig in te zetten op hun leerproces

Huis van het Kind Leuven (Projectrekening)

Aankopen van duurzaam kindermateriaal zoals kinderwagens, babybedjes en draagdoeken, om het uit te lenen aan Leuvense kwetsbare gezinnen, met de medewerking van partnerorganisati…

vzw Freinetschool De kleine Helden - Eeklo (Solidariteitsrekening Scholen)

Kleine helden, sterke helden : ongeacht afkomst of sociale status moet elk kind alle kansen krijgen

Andere persberichten

Het project "Rondleidingen door jongeren" van de Molenbeekse Jeugdraad kreeg het bezoek van Koningin Mathilde

Op 1 december bezocht Koningin Mathilde het project “Rondleidingen door jongeren” van de Jeugdraad van Molenbeek, gesteund door het Koningin Mathildefonds.

Materiële deprivatie bij kinderen in België in een oogopslag

Stand van zaken betreffende de materiële deprivatie van kinderen in België, gebaseerd op gegevens verzameld in 2021 door STATBEL.

Zeg ook ja tegen 'JEZ!'

Het jongerencollectief JEZ! streeft ernaar om jongeren terug in het hart van de samenleving te plaatsen, hen te verbinden en hen een stem en gezicht te geven.