Verhaal

Speelgoedcheques vinden hun weg naar kinderen in kwetsbare gezinnen

“Door corona is het moeilijk om met sommige gezinnen contact te houden. De speelgoedcheques geven ons een goede aanleiding om het gesprek weer aan te knopen.”
Martine De Regge
Coördinator vzw De Sloep (Gent)

Een nieuw stuk speelgoed, een prentenboek of sportgerief, budget voor een uitstap: voor veel gezinnen is daarvoor aan het eind van de maand geen geld over. Met de actie ‘Make Belgium Great Again’ van VTM werd Vlaanderen warm gemaakt om ook kinderen die opgroeien in kwetsbare gezinnen, een cadeau te geven. Met overdonderend succes: er werd meer dan 2,3 miljoen ingezameld. Het Kinderarmoedefonds, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, werd ingeschakeld om de opbrengst te verdelen onder meer dan 200 organisaties die deze gezinnen bereiken. Zoals vzw De Sloep in Gent.

Stralende oogjes, een roze strikje in de haren en lachen naar iedereen: Alana van 14 maanden is absoluut niet bang van de fotocamera. De aankoopcheque voor speelgoed die mama Stefanie haar even laat vasthouden, ziet er interessant uit, maar dan vooral om uit te testen hoe goed die van de glijbaan glijdt. Stefanie stopt hem maar weer veilig in haar portemonnee. Op de vraag welk speelgoed leuk zou zijn voor Alana, moet ze niet lang nadenken: “Waarschijnlijk iets van Bumba, daar is ze zot van. En dat is niet heel goedkoop, neen.”

Stefanie en haar vriend wonen als jonge ouders in bij schoonmoeder Sandra en moeten het doen met een leefloon. Ze worden als gezin begeleid door De Sloep, een laagdrempelig inloopteam voor kwetsbare gezinnen met jonge kinderen aan de noordoostzijde van Gent.

Gewoon winkelen

De speelgoedcheque is een fijn cadeau. “50 euro is mooi op zich”, zegt Nadia Merchiers, voorzitster van vzw De Sloep, “maar het is daarbij heel waardevol dat het een budget is waarmee de gezinnen eens zelf kunnen gaan winkelen en zelf kiezen.” Het klinkt banaal, maar als je je doorgaans alleen maar gebruikte en gedragen spullen kan permitteren, doet het deugd om eens iets splinternieuws te kunnen kopen.

De Sloep verdeelt 115 speelgoedcheques bij ongeveer 60 gezinnen. “We bereiken in een jaar ongeveer 900 à 1.000 gezinnen, van ongeveer 60 nationaliteiten, en bij wie ook heel wat mensen zonder definitief verblijfsstatuut”, vertelt coördinator Martine De Regge. “Sommige zien we één keer, andere wekelijks. Soms kan je na één gesprek helpen om de weg te vinden naar de juiste dienst, anderen volgen we in een intensieve gezinsbegeleiding met opvoedingsondersteuning. We hebben de cheques aangevraagd voor gezinnen die we van vrij nabij kennen.”

Gesprek weer aanknopen

De Sloep zet zijn werking coronaproof voort, maar moest zijn aanbod sterk beperken en formaliseren. Van een open deur, gezellige groepsactiviteiten en vrijdagse ‘instuif’ ging het naar onthaal op afspraak en begeleidingsgesprekken al wandelend. “In die omstandigheden is het moeilijk om met sommige gezinnen contact te houden. De speelgoedcheques geven ons een goede aanleiding om mensen nog eens aan te sporen: we hebben een leuk cadeau voor je kindje, wanneer kom je nog eens langs? En zo knopen we het gesprek weer aan.”

Het is dus relatief rustig in het pand, momenteel. Om genoeg afstand te kunnen houden, zitten we in het lokaal waar later op de dag de consultaties van Kind & Gezin plaatsvinden, een centrale dienstverlening. “We zijn 25 jaar geleden begonnen als prenataal steunpunt en consultatiebureau, omdat die niet aangeboden werden in de wijken hier in het noordoosten, de meest kansarme van de stad”, vertelt Nadia Merchiers. “Eerst jaren met eigen middelen, en dan later erkend.”

Vrijwilligers in de bres

De consultaties draaien hier om meer dan meten en wegen. Een medewerker van De Sloep is aanwezig om even bij te praten en te polsen of de ouders alle andere aspecten van het leven bolwerken, met centen, administratie, opvoeding… Is er behoefte aan bijkomende ondersteuning? Een bijzonder project, nieuw sinds anderhalf jaar, is “Buddy aan de wieg”, waarbij opgeleide vrijwilligers ouders met een heel jong kindje bijstaan, met praktische hulp en informatie en emotionele steun.

Vanuit onthaal en consultatie wordt zo de brug gelegd naar het hele gevarieerde aanbod van De Sloep, dat behalve op een vast team van een 10-tal medewerkers kan rekenen op jaarlijks zes stagiairs in de menswetenschappen en op zowat 80 vrijwilligers. Groepssessies vanaf de zwangerschap, de vadergroep om de rol van vaders in de opvoeding te versterken, samen gezond koken met een laag budget, speelmomenten die de ontwikkeling stimuleren, begeleiding om kindjes in de kleuterschool te laten starten, fietslessen, conversatietafels om Nederlands te oefenen,… “Tja, in normale tijden toch”, verzucht Nadia Merchiers. “We zijn zo beperkt momenteel… We kijken uit naar de lente, dat we misschien toch weer wat dingen buiten kunnen organiseren.”

Toegenomen noden

Het is niet dat de noden intussen verminderd zijn, wel integendeel. “Veel mensen die hier komen, hebben geen inkomen of enkel een onregelmatig inkomen van losse klussen. Dat is door corona dan fors geminderd. We zijn geen echte voedselbank, maar we zijn blij dat we door onze samenwerking met de FoodSavers wel onverkochte overschotten kunnen verdelen, want we zien dat mensen ze echt kunnen gebruiken”, vertelt Martine De Regge, die benadrukt dat er gelukkig veel solidariteit is in Gent. “We krijgen ook merkelijk meer vragen om te helpen om administratie in orde te krijgen of te houden, nu veel dienstverlening voornamelijk online verloopt. Diensten die enkel per mail bereikbaar zijn, of met een complex invulformulier online… dat lukt niet als je Nederlands nog niet zo goed is, hè?”

Het team snakt ernaar zijn rol weer volop te kunnen spelen, met informatieve en ontspannende groepsactiviteiten, deelname aan tewerkstellings- of huisvestingsprojecten, … en alles erop en eraan. “We vertrekken uit de kracht van mensen, in al hun diversiteit. Want ons doel is altijd de zelfredzaamheid van mensen versterken. Dat ze ons, of andere hulpverlening, niet meer nodig hebben.”

www.desloep.be
www.kinderarmoedefonds.be

Over de actie

Begin december zette DPG Media via het VTM-programma ‘Make Belgium Great Again’ een actie op om geld in te zamelen, met als doel aan zoveel mogelijk kinderen die in armoede opgroeien een kerstcadeau te kunnen schenken. Vlaanderen reageerde massaal en ruim 58.500 mensen deden een gift, samen goed voor 2.389.940 euro. Een fantastisch teken van solidariteit met kinderen die opgroeien in sociaal-economisch kwetsbare gezinnen. Voor deze grootschalige solidariteitsactie werkte DPG Media samen met het Kinderarmoedefonds, beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Het Kinderarmoedefonds kocht cadeaucheques waarmee speelgoed, boeken of recreatieve uitstappen kunnen worden betaald. Zo kunnen kinderen zélf kiezen waaraan ze hun cheque besteden. Dingen die voor een kind leuk zijn, maar die ook hun ontwikkeling stimuleren. Voor de verdeling van de cheques werkt het Kinderarmoedefonds samen met niet minder dan 242 lokale organisaties, waaronder De Sloep. Daardoor komt alles goed terecht bij kinderen die in armoede leven.

Andere verhalen
Engagement dat inspireert!

Artistieke duizendpoot met hart voor kinderen

Kinderen en jongeren

“Voor Lydia Chagoll stond vooral één criterium voorop: het moest gaan om projecten waarvan kinderen aan de basis lagen. Ze kon niet verdragen dat kinderen betutteld werden.”
Edith Carbonez
Gewezen beheerster Fonds Lydia Chagoll

Een muzikale brug van bijzondere jeugdzorg naar buurtkinderen

Kinderen en jongeren

"Het idee om met muziek een brug te bouwen naar de samenleving buiten de instelling maakte het een knap project."
Geert Frateur
Directeur MFC Meetjesland

Stagiairs steken handje toe in basisscholen

Kinderen en jongeren

“Door de bijdrage van de studenten kunnen we nog gerichter inzetten op de behoeften van de kinderen.”
Joost Van Daele
Directeur basisschool Klim in Gent

Andere projectoproepen

Fonds Een Hart voor Limburg - oproep "basisonderwijs / kansarmoede"

De oproep “Vanuit basisonderwijs sterker tegen (kans)armoede” steunt projecten die zich richten op het verkleinen van de kloof tussen basisscholen en (kans)armoede in Limburg.

Open

Lippens (Stichting Paul, Suzanne, Renée Lippens) - 2024/1

De Stichting Lippens steunt projecten van organisaties, groepen of verenigingen die in het Brusselse werken met kansarme kinderen.

Open

Vrienden van Sint-Vincentius Limburg (Fonds) - 2023

Steun aan sociaal innoverende projecten, geleid door Sint-Vincentius conferenties uit Limburg, die zich inzetten voor kwetsbare mensen in de provincie Limburg die in armoede leve…

Open

Andere evenementen

La maternelle, c'est essentiel - webinaires de sensibilisation

06/12/2023 14:00 Tot 15/02/2024 15:00

In het kader van het project 'La maternelle c'est essentiel', 6 webinars om de vormingen en begeleiding voor professionals in de sector te ontdekken.

Studiedag 12 december 2023 - Voor een krachtig taalonderwijs

12/12/2023 09:00 Tot 12/12/2023 16:00

13 Vlaamse lerarenopleidingen kleuter- en lager onderwijs willen via het netwerk Kleine Kinderen Grote Kansen meer onderwijskansen bieden aan kinderen in kansarmoede

Andere Fondsen en filantropieformules

Simon & Odil (Fonds Vrienden Van)

Filantropen steunen projecten van vzw Extra Small die inzet op het versterken van de begeleiding van hemofilie kinderpatiëntjes en hun familie.

Andere persberichten

KOALA - Kind- en OuderActiviteiten voor Lokale Armoedebestrijding – zorgt al 5 jaar voor kansen voor maatschappelijk kwetsbare gezinnen

Na 5 jaar samenwerken tussen de KBS en Opgroeien werden op 18 locaties in Vlaanderen en Brussel 513 extra plaatsen in de kinderopvang gecreëerd voor kwetsbare gezinnen.

Het DNA van Kinderarmoede in kaart gebracht

‘Het DNA van Kinderarmoede’: wat is het en wat doe je eraan? Dit bespreken de huidige en vorige voorzitter van het Kinderarmoedefonds uitgebreid in hun boek.

Dominiek Savio uit Gits laureaat van Prijs Lode Verbeeck voor hippotherapie

Het Fonds Lode Verbeeck steunt projecten uit Vlaanderen die bijdragen tot de uitbouw van hippotherapie voor kinderen of volwassenen.