Verhaal

Overstromingen: herhuisvesting in een recordtijd!

De Koning Boudewijnstichting heeft zich aangesloten bij de grote solidariteitsbeweging die na de catastrofale overstromingen van juli 2021 op gang is gekomen. Verscheidene door haar beheerde Fondsen werden onmiddellijk ingezet om snel en doeltreffend hulp te bieden aan de slachtoffers. Zo heeft het Fonds Henri en Ghislaine in Trooz bijgedragen aan de financiering van de herhuisvesting van een kwetsbare bejaarde vrouw, in een bijzonder kort tijdsbestek. Dit is een mooi voorbeeld van de acties van de Stichting dicht bij huis.

Met 1800 zwaar getroffen huishoudens werd de gemeente Trooz bijzonder hard geteisterd door de uitzonderlijke overstroming van de Vesder. “Tot op vandaag zijn er nog honderden mensen die opnieuw moeten worden gehuisvest”, aldus Etienne Vendy, voorzitter van het OCMW. “Wij zoeken oplossingen waar het kan: gezinnen worden tijdelijk ondergebracht in de voormalige kazerne van Blégny, in geprefabriceerde modulaire eenheden, bij particulieren…”. Het OCMW heeft 87 woningen in beheer genomen en verhuurt deze tegen een lage prijs, tot de bewoners een meer duurzame oplossing vinden.

Ongezonde leefomstandigheden

Een van de mensen aan wie deze grootscheepse herhuisvestingsoperatie ten goede is gekomen, is een 82-jarige vrouw van wie het huis door het binnenstromende water is verwoest. “Haar hele benedenverdieping was overstroomd en ze had haar toevlucht gezocht op de bovenverdieping, waar ze in onhygiënische omstandigheden leefde, zonder sanitaire voorzieningen”, zegt Jihane Berrabane, medewerker van het OCMW van Trooz. “Toch weigerde ze het pand te verlaten. Zij was erg geschokt door wat ze had meegemaakt en wantrouwde de hulpdiensten. We moesten haar dan ook eerst geruststellen en een vertrouwensband met haar opbouwen.”

Het OCMW was gealarmeerd door deze schrijnende situatie en was op zoek naar een oplossing toen men vernam dat een klein huis te koop zou worden aangeboden, in een hoger gelegen deel van de gemeente. Men heeft contact opgenomen met Les Tournières, een vastgoedcoöperatie voor sociale huisvesting. “Met de aandelen van onze coöperanten kopen en renoveren wij gebouwen die we verhuren aan verenigingen of aan sociale organisaties, zoals een OCMW of een AMO (Association d’aide en milieu ouvert)”, legt Zoé Fauconnier uit; zij is projectverantwoordelijke bij de coöperatie. “Deze partners kunnen de gebouwen dan voor een betaalbare huurprijs ter beschikking stellen van hun kwetsbare doelgroep: daklozen die van de straat weg willen, mishandelde vrouwen, jongeren in moeilijkheden… “

Snel en soepel

Dat is ook de formule die werd gebruikt voor de aankoop van het kleine huis in Trooz. De zaken werden nog vergemakkelijkt door het optreden van een bijkomende speler, vervolgt Etienne Vendy: “Wij werden gecontacteerd door de Koning Boudewijnstichting, die ons vroeg hoe ze ons kon helpen. Verscheidene Fondsen en schenkers wilden concrete projecten steunen voor de herhuisvesting van mensen die door de overstromingen zijn getroffen. Dit project paste perfect in de missie van het Fonds Henri en Ghislaine, dat huisvesting wil aanreiken voor mensen in zeer precaire situaties. Alles verliep zeer snel en erg soepel: we maakten een beschrijvende nota en de middelen werden snel vrijgemaakt.”

Dankzij de bijdrage van 50.000 euro van het Fonds Henri en Ghislaine kon de investering van de coöperatie Les Tournières worden verminderd. Hierdoor kon de coöperatie het pand tegen een lagere prijs verhuren aan het OCMW van Trooz, en zo ook aan de begunstigde: de vrouw betaalt een huurprijs van 300 euro, inclusief kosten.

Een geest van solidariteit

Er waren in het huis ook wat renovatie- en opknapwerkzaamheden nodig. “Het was over het algemeen in goede staat, maar sommige kamers moesten worden opgefrist, de elektrische installatie moest conform worden gemaakt en de loodgieterij en de sanitaire voorzieningen moesten worden vernieuwd”, aldus Zoé Fauconnier. “We hebben ook een nieuwe ergonomische keuken geïnstalleerd, dankzij een bijdrage van 1000 euro van een schenker die zich spontaan aanbood. Anderen doneerden huishoudelijke apparaten. De golf van solidariteit was echt opmerkelijk”, voegt Etienne Vendy eraan toe.

Dit alles werd in een recordtijd gerealiseerd door het bouwteam van de coöperatie, ook omdat de vorige eigenaar, die op de hoogte was van de situatie, alles in het werk heeft gesteld om de zaken te bespoedigen. Daardoor kon de vrouw al in de eerste dagen van januari 2022 haar intrek nemen in het huis. Sneller kan moeilijk… Jihane Berrabane: “Om haar op haar gemak te stellen stelde ik haar voor om het huis te bezoeken en de renovatiewerkzaamheden te laten zien die aan de gang waren. Toen zij dat met haar eigen ogen kon zien, verdween haar aarzeling als sneeuw voor de zon en was zij overtuigd van de noodzaak om haar ongezonde huis te verlaten. Ze was ontroerd en erg dankbaar, ze kon niet geloven dat we dit allemaal voor haar deden...”

De inburgering van de vrouw in haar nieuwe buurt is goed verlopen, volgens Jihane Berrabane, die haar in het begin elke week bezocht om na te gaan of alles goed ging: “Ze voelde zich meteen thuis, ze heeft contacten gelegd met buren, haar dochter woont niet ver...”

"Het Fonds heeft ons geholpen om meteen een antwoord te vinden voor een urgente behoefte."
Zoé Fauconnier, vastgoedcoöperatie Les Tournières
vastgoedcoöperatie Les Tournières

“Dit is een langetermijnproject. Het huis is ook geschikt voor een eenoudergezin. Maar voorlopig leek het geval van deze bejaarde dame ons een absolute noodsituatie. Daarom hebben wij haar voorrang gegeven”, besluit Etienne Vendy.

Over de actie van de Koning Boudewijnstichting na de overstromingen in de zomer van 2021

Na de overstromingen in de zomer van 2021 heeft de Koning Boudewijnstichting haar filantropische formules, expertise en netwerken ingezet om de golf van solidariteit die bij talrijke burgers, organisaties en bedrijven voelbaar was, kracht bij te zetten. Verscheidene Fondsen die de Stichting beheert wilden wat graag hun steentje bijdragen. Het Fonds Henri en Ghislaine is daar een van. De missie van het Fonds is huisvesting te bieden aan mensen die in armoede, wanhoop of onzekerheid leven, zodat zij in hun familiaal en sociaal leven een volwaardige rol kunnen spelen.

Andere projectoproepen

Een hart voor Gentse jongeren

Voor lokale projecten die het welzijn van kansarme groepen bevorderen en het milieu als hefboom gebruiken.

Open

Creatie van huisvesting voor dak- en thuisloze personen

Het creëren van huisvesting voor dak- en thuisloze personen in België.

Bekendgemaakt

Tegemoet komen aan de noden van dak- en thuisloze vrouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het steunen van initiatieven die zich in zetten voor dak- en thuisloze vrouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Bekendgemaakt

Andere evenementen

Dak- en thuisloosheid bij jongvolwassenen

10/10/2022 09:00 Tot 10/10/2022 16:30

Op 10/10 brengen we de Belgische actoren die actief zijn op het vlak van dak- en thuisloosheid bij jongvolwassenen samen.

Andere Fondsen en filantropieformules

Assesse - 30 Février asbl (Projectrekening)

In het hart van het dorp Assesse, bouw van een inclusieve en ondersteunende groepswoning met een gedeelde woning voor vijf volwassenen met matige tot ernstige mentale handicap.

Berchem - Earnest vzw (Projectrekening)

Het doel van het project is om de triestige semi-publieke buitenruimte 'dendroog' van het sociaal woningen complex willen te transformeren in een OASE van rust voor

Andere persberichten

Energiecrisis: 2 miljoen euro voor kansarmoedeorganisaties

In de context van de energiecrisis maakt de Koning Boudewijnstichting een budget van twee miljoen euro vrij om snel hulp te bieden aan organisaties die armoede bestrijden.

Dak- en thuisloosheid: tellen om de problematiek beter aan te pakken

Resultaten van de dak- en thuislozentellingen die eind 2021 op initiatief van de KBS werden georganiseerd in Charleroi, Namen, Zuid-West-Vlaanderen en de regio Vilvoorde.

Renovatie van sociale woningen: huurders betrekken en begeleiden

Aanbevelingen van het Platform tegen Energiearmoede voor de renovatie van sociale woningen: huurders betrekken en begeleiden.

Andere verhalen
Engagement dat inspireert!

Meer dan een dak boven je hoofd

Huisvesting Migratie, Integratie & Inclusie

Eind 2019 kon de Syrische Zinab met haar kinderen intrekken in een woning in Boechout, en dat werd gevierd met een gezellig etentje.

Een betaalbare woning met sociale banden

Huisvesting

“Dankzij het project kunnen kwetsbare mensen een woning vinden en deel uitmaken van een solidariteitsnetwerk.”
Thibault Leroy
Coördinator van Community Land Trust Brussel (CLTB)

Voor thuisloze jongeren is corona een luxeprobleem

Huisvesting

“We richten ons nu niet op vooruitgang boeken, we proberen in de eerste plaats vooral om de jongeren niet te verliezen. Het is nu 'damage control'.”
Wouter Vanclooster
Oranjehuis Kortrijk