Verhaal

Grote wonderen doen voor kleine projecten

Wonen in een gewoon huis, pal in het centrum van Oostkamp: in ’t Valkennest leven zes volwassenen met een mentale handicap en vinden zo hun plek in de samenleving. De inrichting van de villa kwam er dankzij een projectrekening bij de Koning Boudewijnstichting.

In parkdomein De Valkaart, op de plek waar voordien een negentiende-eeuws kasteeltje stond, wonen nu zes personen met een handicap in de villa ’t Valkennest, elk in een eigen studio. De gemeente Oostkamp gaf de villa in erfpacht aan CVBA ’t Valkennest, een samenwerking van de vzw voor mensen met een handicap Viro, vzw Gezondheidszorg ‘Bermhertigheid Jesu’ en enkele familieleden van mensen met een handicap. Een inwonende conciërge houdt een oogje in het zeil en de bewoners krijgen ondersteuning van Viro.

“Vroeger werden volwassenen met een handicap weggestoken”, zegt Ann Danis, zelf moeder van een dochter met een ernstige mentale handicap. “Vandaag maken ze deel uit van de samenleving. Inclusief leven en zelf hun steentje bijdragen.” Voor haar eigen dochter is inclusief wonen “een stap te ver”, maar samen met haar man steunde ze wat graag dit project voor anderen.

“Ik ben zo onder de indruk van de bezieling van de medewerkers van Viro. We leven in een samenleving waarin alles snel moet gaan, er moet gepresteerd worden. Mensen met een handicap kunnen daar niet aan meedoen, ze kunnen niet meedraaien in die competitieve wereld. Hier vinden ze een plek waar ze waardig en zinvol kunnen leven. Dat willen wij bevorderen.”

Toen haar twee andere dochters kort na elkaar huwden, wilden zij graag geschenken geven aan hun zus en aan Viro. Op hun huwelijksuitnodiging verzochten ze gasten om te storten voor de projectrekening van Viro. Die projectrekening was voor Viro een geschenk uit de hemel, een oplossing voor een nijpend praktisch probleem.

“De sector voor mensen met een handicap is volop in beweging”, zegt Koen Dalle, directeur van Viro. “Er is de Persoonsvolgende Financiering, er is de trend naar schaalvergroting. Viro is daar het gevolg van, een fusie van drie vzw’s voor personen met een handicap.” De drie hadden er toen in 2018 wel niet bij stilgestaan dat ze met de ontbinding van de oude vzw’s de erkenning van het ministerie van Financiën om fiscale attesten uit te schrijven, verloren.

“Onze inspanningen om de nieuwe vzw voor te stellen aan potentiële schenkers dreigden een maat voor niets te worden zonder fiscale attesten. Voor het bekomen van een nieuwe erkenning was meer tijd nodig. We zaten met een concrete vraag en dankzij de Koning Boudewijnstichting was het antwoord bijna meteen realiseerbaar.”

Want Viro had net een mooi tijdelijk project in gedachten, waarvoor het giften wilde inzamelen: de inrichting van de gemeenschappelijke delen en de keuken van ’t Valkennest. De vzw diende een aanvraag in bij de Stichting, waar het Comité voor Lokale Filantropie besliste om de gevraagde projectrekening goed te keuren.

“Een projectrekening is een handige formule voor dergelijke kleinschalige projecten die tastbaar en voelbaar zijn voor particulieren en serviceclubs die giften willen doen”, zegt Dalle.

Schenkers deden hun aftrekbare giften op de projectrekening en de Koning Boudewijnstichting nam de fiscale aspecten voor haar rekening. Maar ze deed meer dan dat.

“De sterkte van de projectrekening was dat het voor een duidelijk omschreven en aantrekkelijk project was. Schenkers weten graag wat er met hun giften gebeurt.” Dat Viro daarnaast de Koning Boudewijnstichting kon verbinden aan het renovatieproject, gaf het een grotere zichtbaarheid. “De naam van de Koning Boudewijnstichting boezemt vertrouwen in. Mensen kennen de Stichting.”

“Een projectrekening is een handige formule voor kleinschalige projecten die tastbaar en voelbaar zijn voor onze schenkers.”
Koen Dalle
Viro

Ook voor Ann Danis was de betrokkenheid van de Stichting belangrijk, al was zij al langer overtuigd van de werking van Viro. “Wij kennen de projecten die we steunen graag in de diepte. We hebben vertrouwen dat dit goed beheerd wordt. En extra steun kan wonderen doen.”

Over de filantropische formule ‘projectrekening’

De projectrekening is een van de formules die de Koning Boudewijnstichting aanbiedt aan verenigingen of organisaties die giften bij sympathisanten willen inzamelen om een specifiek project te realiseren dat beperkt is in de tijd en een duidelijk budgetvoorop stelt. Het project, dat buiten de dagelijkse werking moet vallen, krijgt meer zichtbaarheid en de schenkers zijn zeker dat hun giften goed terecht komen.

Ontdek de filantropische formule ‘projectrekening’

Andere verhalen
Engagement dat inspireert!

Werken naar mogelijkheden; Zonnehoeve Production zet in op een goeie werkomgeving voor personen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt

Gelijke kansen

Maatwerk is zeker geen bezigheidstherapie
Karolien Hulsbosch
CEO van Zonnehoeve

Brusetta: een initiatief voor vaders en brussen van kinderen met een handicap

“Het is verrassend en indrukwekkend hoeveel deugd iedereen hier van heeft. Een bewijs dat er grote nood aan is.”
Karl Zwinnen
vader van de elfjarige Victor, een zoon met een visuele beperking

Verhaal Louka & Swala

"Als ik overprikkeld raak, aai ik Swala. Het feit dat ze er is, is een heel grote bron van rust."
Louka

Andere persberichten

Handicap: werkgevers maken nog te weinig werk van inclusie

In het kader van haar initiatieven voor de inclusie van personen met een handicap in de samenleving, wilde de Koning Boudewijnstichting beter begrijpen welke relatie zij hebben t…