OPGELET: tussen 1 juni (vanaf 14u00) en 2 juni (tot 10u00) zal het platform waar u uw kandidaatsformulier kunt indienen voor onze oproepen niet beschikbaar zijn wegens onderhoudswerken. Wij verontschuldigen ons voor het veroorzaakte ongemak en danken u voor uw begrip.

Verhaal

Eerste hulp bij psychische stress voor eerste lijn

2020

Een ongeziene crisis die de samenleving vol treft: het hoeft niet te verwonderen dat bij meer mensen de angst piekt tijdens de pandemie. Een netwerk van psychologen in enkele eerstelijnszones in de Kempen helpt collega’s, maar ook eerstelijnswerkers zoals huisartsen of thuisverpleegkundigen te reageren op de psychische stress bij cliënten en patiënten.

We zitten nu al enkele weken in ons kot en het einde is nog niet in zicht. Niet alleen psychologen voelen de temperatuur stijgen, ook eerstelijnswerkers zoals huisartsen, thuisverpleegkundigen, thuiszorg of vroedvrouwen horen meer klachten van stress en angst. Hoe ga je daar als eerstelijnswerker mee om? Een netwerk van psychologen in de Kempen springt de eerste lijn bij, en krijgt daarvoor een financieel duwtje via de oproep voor snelle steun aan eerstelijnsorganisaties van het Fonds Dr. Daniël De Coninck, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

Ongrijpbaar en onvoorspelbaar

“Mensen zijn onzeker over de toekomst, ze zijn bang voor besmetting”, zegt klinisch psychologe Christel Grieten. “Als je bang bent van honden, weet je wat je moet doen, je blijft bij ze uit de buurt.” Maar deze gezondheidscrisis is anders. Het risico is ongrijpbaar en onvoorspelbaar. Voor sommigen manifesteert het coronavirus zich als een mild griepje, anderen moeten naar intensieve zorgen of overlijden eraan.

Tot juni trekt Grieten, met de steun van de Stichting, een nieuw ondersteuningsnetwerk van klinisch psychologen in de eerstelijnszone Middenkempen, in samenwerking met psychologen van de eerstelijnszones Zuiderkempen en Baldemore, en met andere eerstelijnsactoren in deze zones. De focus ligt op mensen die extra kwetsbaar zijn door handicap, bestaande psychische of sociale kwetsbaarheid, eenzaamheid.

Normaliseren

“Met ons initiatief willen we collega-psychologen en eerstelijnswerkers ondersteunen bij de aanpassingen die we allemaal moeten doen in deze coronacrisis. Wij geven online informatie, bijscholing, adviesgesprekken en intervisie. Wij delen deze denkoefening met mensen van de eerste lijn, met o.a. huisartsen, verpleegkundigen, vroedvrouwen.”

De eerste boodschap, voor psychologen en eerstelijnswerkers die in aanraking komen met mensen die last hebben van angsten en andere psychische klachten vandaag, is normaliseren, zegt Grieten. “De neiging bestaat om bij psychische klachten meteen te panikeren of te pathologiseren. Maar op dit moment is het normaal dat je angstiger bent, dat je niet goed slaapt, dat je je zorgen maakt.”

Doorverwijzen

Eerstelijnszorgverleners gaan dus best niet te snel mee in de paniek door meteen naar een psycholoog te verwijzen. De eerste toevlucht is het eigen netwerk van de cliënt of de patiënt. “Met social distancing kan je niet zomaar snel een koffie drinken met een vriendin, maar er zijn andere hulpmiddelen voor contact.” Daarnaast kunnen regelmaat en routine al rust in het hoofd brengen.

Maar hoe weet je als eerstelijnswerker dat dit volstaat? Hoe moet je inschatten of iemand niet toch een psycholoog nodig heeft? Het netwerk deelt zijn expertise en kennis om eerstelijnswerkers hierbij te helpen. In de eerste plaats maakte Christel Grieten werk van een dropbox met literatuur en tips & tricks waar eerstelijnswerkers handvaten kunnen vinden om hun patiënten en cliënten hierin bij te staan.

“Ook voor deze crisis was de doorverwijzing naar psychologen door huisartsen soms al een pijnpunt”, zegt Grieten. “De kennis van en feeling voor psychische problemen is niet bij alle huisartsen even groot en in de manier van verwijzen zitten grote verschillen. We proberen de samenwerking met de eerste lijn nu te versterken. We gaan verwijzers ook informeren over de signalen, de 'rode lampjes', waarop ze moeten letten voor een verwijzing naar een psycholoog.”

Videoscherm

De dropbox bevat ook informatie voor collega-psychologen. “Ook voor hen is dit een ongewone situatie. Normaal gaan we met de mensen die we begeleiden een heel traject aan. Maar ondersteunen in een crisissituatie als deze vergt een heel andere aanpak.” Psychologen werken nu telefonisch of online via videoconferentie. “Dat heeft gevolgen, zowel inhoudelijk als praktisch.”

Welke systemen voor videogesprekken zijn er? Welke zijn privacyveilig? Welke software is gratis beschikbaar? Welke gevolgen heeft deze manier van werken voor de therapeutische relatie? Welke deontologische bedenkingen zijn er te maken? Op al deze vragen kunnen ze antwoorden vinden in de dropbox.

“Er is onwennigheid, bij cliënten en psychologen. Sommige cliënten hebben liever niet dat de psycholoog hen thuis contacteert. Anderen vinden thuis niet de nodige privacy voor zo’n gesprek. Maar naarmate de quarantaine langer duurt, zoeken opnieuw meer cliënten contact. We drukken hen op het hart dat videoschermen de kwaliteit van het contact met de therapeut niet aantasten.”

Pauze doorbreken

Op dit moment werkt Christel Grieten aan de volgende stap, waarbij psychologen en eerstelijnswerkers haar direct kunnen contacteren voor een adviesgesprek of een intervisie over een bepaalde patiënt of cliënt wanneer ze vastlopen. Hoe is die persoon het best geholpen? Is de interventie van een psycholoog nodig?

“Naarmate de lockdown langer duurt, hebben sommige mensen die hun traject op pauze hadden gezet, toch weer behoefte aan een gesprek.” Ook de hulplijnen die de overheid had ingesteld om een luisterend oor te bieden – via Tele-Onthaal en het Rode Kruis – krijgen meer oproepen te verwerken.

Trauma

“Op dit moment is het normaal dat je angstiger bent, dat je niet goed slaapt, dat je je zorgen maakt.”
Christel Grieten
Klinisch psychologe, eerstelijnszone Middenkempen

“In een volgende fase van deze crisis, op het moment dat het leven weer op gang komt, zal een nieuwe golf van mensen zich aandienen, mensen die bang zijn om weer naar buiten te gaan. Ook daar moeten we op voorbereid zijn.” Tot slot, als deze crisis voorbij is, is het mogelijk dat sommige mensen getraumatiseerd uit deze periode gekomen zijn. Ook zij hebben dan ondersteuning nodig. “Het zou dus goed zijn als de partners die elkaar nu gevonden hebben, dit ook nadien kunnen vasthouden.”

Het netwerk van psychologen in de Middenkempen kreeg een forfaitaire steun van 10.000 euro in het kader van de oproep voor eerstelijnsorganisaties die snel inspeelt op de acute behoeften van deze organisaties in de strijd tegen het coronavirus. In zowat twee weken tijd was in het kader van deze oproep, en een gelijkaardige oproep voor armoedeorganisaties, al 5 miljoen euro aan steun toegekend aan organisaties op het terrein.

Andere verhalen
Engagement dat inspireert!

Troostplek verbindt buurtbewoners in zorgzame buurt Ledeberg

Kwaliteit van zorg

“Verlies, verdriet, rouw… is geen makkelijk thema, maar we hebben niet het gevoel dat we aan iets onbereikbaars zijn begonnen.”
Mia Trappeniers
coördinator Zorgzame Buurt Ledeberg

Marieke Vervoort: verslaafd aan het leven

Kwaliteit van zorg

"Ik had mijn eigen leven onder controle. En kijk, ik ben er nog steeds. Je doet altijd meer en meer omdat je je eigen leven in handen hebt. Je kunt zeggen wanneer het genoeg is."
Marieke Vervoort
atlete, Paralympische Spelen Rio 2016

Triage in tijden van corona

Kwaliteit van zorg

“We willen in de eerste plaats de ziekenhuizen en hun spoeddiensten ontlasten. Maar het is ook belangrijk dat wie symptomen van corona vertoont op consultatie kan gaan bij een arts.”
Dokter Wim Beenders
Voorzitter van Huisartsenkring Kinema (Kinrooi en Maaseik)

Andere projectoproepen

Gert Noël_call 2023

Fonds Gert Noël - Oproep 2023

Een betere communicatie, informatie en begeleiding van de patiënt en zijn naasten.

Beurzen voor eerstelijnsprofessionals uit de welzijn- en de zorgsector - Eigen rekening

Nieuwe of versterkte vormen van samenwerking tussen eerstelijnsactoren ontwikkelen.

Open

Beurzen voor eerstelijnsprofessionals uit de welzijn- en de zorgsector - Derdenrekening

Nieuwe of versterkte vormen van samenwerking tussen eerstelijnsactoren ontwikkelen.

Open

Andere evenementen

Eerstelijnsprofessionals aan zet binnen gezondheidsvaardige organisaties

31/05/2023 10:00 Tot 31/05/2023 12:00

Webinair met Gill Rowlands, huisarts, onderzoeker en docent gezondheidsvaardigheden aan de Universiteit van Newcastle (VK)

Andere Fondsen en filantropieformules

Abram (Fonds Vrienden van)

Filantropen steunen projecten van vzw Abram die een aantal zorginstellingen in het Vlaams gewest, Waasland, groepeert.

Little O Fonds

Steun aan projecten die verband houden met de ziekte van Duchenne.

Steunfonds Emmaüs

Steun voor projecten gerealiseerd door de vzw Emmaüs of door één van de voorzieningen binnen de Emmaüsgroep.

Andere persberichten

Marieke, Addicted to life: het recht op sterven, gaf haar de wil om te leven

27 01 2023

Documentaire film over de laatste 3 levensjaren van Marieke Vervoort die de existentiële en morele vragen onderzoekt over de manier waarop we reflecteren over sterven en leven.

Twee Luikse initiatieven die zorg vermenselijken bekroond door Fonds Gert Noël

19 01 2023

Het Fonds Gert Noël bekroont twee Luikse projecten die de begeleiding van de patiënt en zijn naasten in de ziekenhuisomgeving of in hun contacten met het zorgnetwerk verbeteren.

Persbericht: Verslavingskoepel Kempen wint Prijs Gert Noël

16 05 2022

De Prijs Gert Noël gaat naar vzw Verslavingskoepel Kempen voor hun project waar ervaringsdragers mee opgenomen worden in het zorgpad.