Verhaal

Een unieke crèche in Maurage

In Maurage, een gehucht van La Louvière met 4.500 zielen, opende de crèche Le Nid Colas de deuren met de steun van het Fonds Familie Nicolas Dehu, beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Een mooi voorbeeld van lokale filantropie, en een bewijs van de generositeit en van de betrokkenheid van deze oude ‘Marageois’ bij zijn dorp.

Nicolas Dehu was een boer zonder nazaten, met een groot hart voor anderen. Hij wilde zijn dorp nieuw leven inblazen, en van Maurage een dynamische en aantrekkelijke plek maken, zeker voor de allerkleinsten. Bij leven was hij voorzitter van het schoolbestuur van basisschool L’Etincelle in Maurage. Dominique Dufour, de huidige voorzitter van het schoolbestuur, herinnert zich Nicolas als “een eenvoudig iemand, die altijd klaarstond om anderen te helpen. We konden echt op hem rekenen. Hij heeft enorm veel gedaan voor de school. Hij wilde dat kinderen zich er goed zouden voelen.”

Weldoener voor het dorp

Het hoeft dan ook niet te verbazen dat Nicolas Dehu verschillende projecten van L’Etincelle steunde. “In 2002 vond Nicolas dat de kinderen een overdekte turnzaal nodig hadden. Hij financierde de restauratie van een gebouw naast de school dat ze in handen had gekregen. In het gebouw werd een zaal van 200m2 ingericht als omnisportzaal”, zegt Dominique Dufour. “Nicolas hielp ons ook financieel om alle klassen van L’Etincelle op één site samen te brengen. Voordien lagen ze verspreid over drie vestigingen in het dorp. Door de reorganisatie konden we besparen en de school efficiënter beheren.”

Maar Nicolas Dehu bekommerde zich niet alleen om de school. Hij steunde ook verschillende lokale verenigingen: van de voetbalclub voor jongeren tot de harmonie, van het gezelschap van de ‘gilles’ tot kansarmoedeorganisaties.

Naar het einde van zijn leven wendde Nicolas Dehu zich tot de Koning Boudewijnstichting zodat zijn vermogen na zijn dood ten dienste zou blijven van het dorp. Het resultaat was het Fonds Familie Nicolas Dehu. “Nicolas heeft de toekomst voorbereid voor ons”, zegt een vriend van de filantroop. Sinds 2009 steunde het Fonds verschillende projecten voor onderwijs en vrije tijd voor de kinderen en jongeren van Maurage. “Dankzij het Fonds konden we in 2015 vier nieuwe kleuterklassen bouwen en inrichten, met een nieuwe speelplaats.”

Hartenwens

En er zijn nog projecten. Eind 2019 opende de crèche Le Nid Colas de deuren vlakbij de school. Zo wordt een hartenwens van de filantroop werkelijkheid. “Nicolas droomde ervan dat op de locatie van L’Etincelle kinderen van 0 tot 12 jaar terechtkonden, en niet alleen schoolgaande kinderen”, gaat Dominique Dufour verder. “We hadden het al 13 jaar over dit project maar om verschillende redenen geraakte het niet van de grond. De Koning Boudewijnstichting had goed begrepen wat Nicolas wilde. Ze heeft ons geholpen om dit project tot een goed einde te brengen. Hij zou dat zo fijn gevonden hebben.”

Le Nid Colas, waarvan de naam een eerbetoon is aan de weldoener, is erkend door het ONE (de Franstalige tegenhanger van Kind en Gezin) en wordt beheerd door de vzw Le Bosquet van de Groupe Jolimont. Het is de enige crèche in het dorp. Er kunnen tot 60 kinderen van 0 tot 3 jaar opvangen worden in het nagelnieuwe gebouw met een oppervlakte van bijna 1.000 m2. “De crèche speelt in op een reële behoefte bij gezinnen en versterkt de dynamiek in het dorp”, zegt Dominique Dufour. Ze levert bovendien banen op: er kwamen 12 directe banen bij – en dat is buiten de indirecte werkgelegenheid gerekend van de ouders die er nu hun kind kunnen brengen.

"De crèche was een hartenwens van Nicolas Dehu. De Koning Boudewijnstichting had dit goed begrepen en heeft ons geholpen om dit project tot een goed einde te brengen."
Dominique Dufour
Voorzitter van het schoolbestuur van L’Etincelle

“Er komen gemeenschappelijke pedagogische projecten tussen de crèche en de school”, voegt de voorzitter van het schoolbestuur eraan toe, “zoals initiatie in wiskunde waarmee begonnen wordt in de crèche en dat wordt voorgezet in de kleuterklassen van de school.” Niemand twijfelt eraan dat er nog veel projecten komen ten voordele van de kinderen van Maurage die zullen kunnen rekenen op de steun van het Fonds Familie Nicolas Dehu.

Over het Fonds Familie Nicolas Dehu

Sinds 2009 steunde het Fonds Familie Nicolas Dehu al een tiental projecten voor onderwijs en vrije tijd voor kinderen en jongeren in Maurage, voor een totaal van 550.000 euro. Het gaat vooral om projecten die de infrastructuur verbeteren voor kinderen in en rond basisschool L’Etincelle, maar ook om steun aan een voetbalclub voor jongeren. De crèche Le Nid Colas zou er niet gekomen zijn zonder de steun van het Fonds. Dat financierde de bouw en de inrichting, voor een totaal van 2,5 miljoen euro.

Andere verhalen
Engagement dat inspireert!

Samen brood bakken en tijd maken om verhalen, zorgen en dromen te delen

Lokaal en regionaal burgerengagement

“Dit project biedt me de kans om bezig te zijn met het mooiste ambacht dat er is. Meer nog, ik kan de kennis en kunde doorgeven aan volgende generaties!”
Giel Creemers
drijvende kracht achter het project

Integratie als hart onder de riem

Lokaal en regionaal burgerengagement

"Het buurthuis Cardijn speelt een bijzonder belangrijke rol bij het samenbrengen van mensen in deze moeilijke tijden."
Brieuc Van Damme
CEO van de KBS

Werkers en wandelaars in heerlijk Heers

Lokaal en regionaal burgerengagement

“We geven het park terug aan de buurtbewoners."
Caroline Geerts
vzw Heerlijk(heid) Heers

Andere projectoproepen

Armoede in Oost-België - meer samen bewegen

Steun van organisaties die met hun projecten op een duurzame manier mensen willen helpen die getroffen zijn door of direct bedreigd worden door armoede.

Open

2024A - Solidariteitsrekening Scholen in de schoot van de Koning Boudewijnstichting

Als school giften inzamelen om leerlingen uit kwetsbare gezinnen discreet financieel tegemoet te komen en het hen zo mogelijk maken met gelijke kansen het schooljaar te doorlopen…

Open

Een Hart voor West-Vlaanderen

Steun van het Streekfonds West-Vlaanderen aan projecten voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in West-Vlaanderen.

Bekendgemaakt

Andere Fondsen en filantropieformules

Incourt - Travers Emotion asbl (Projectrekening)

Het project is erop gericht het dorp uit te rusten met gemeenschappelijke apparatuur om ontmoetingen tussen de inwoners en de organisatie van evenementen te vergemakkelijken.

Travers Emotion (Projectrekening)

Uitrusten van het dorp met gemeenschapsmateriaal zoals tafels, stoelen, tenten en een projector om ontmoetingen tussen de bewoners en het organiseren van betaalbare cultuur-, spo…

Andere persberichten

De Koning Boudewijnstichting in uw buurt in 2022

De regionale Snapshots 2022 geven een overzicht van de door de KBS gesteunde initiatieven en individuen per provincie en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Buurten op den buiten: 43 Buurtinitiatieven op het platteland ontvangen in totaal €195.334 steun

Steun aan bewoners die een concreet project willen realiseren voor hun buurt of dorp met landelijk karakter.

Zeven lokale projecten geven door de steun van het Fonds Denise Callewaert een extra impuls aan het sociaal-cultureel leven van Mesen

Zeven socio-culturele projecten in Mesen krijgen steun van het Fonds Denise Callewaert.