Culturele mecenaatsrekening voor de podiumkunsten

Fondsen werven om een artistieke creatie in de podiumkunsten te realiseren.

Heeft uw organisatie, met hoofdzetel in België, een specifiek artistiek project in de podiumkunsten? Heeft ze hiervoor al veel steun van een mecenas, maar zijn er nog meer middelen nodig om dit project te realiseren?

Met een culturele mecenaatsrekening voor de podiumkunsten, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, zamelt u in alle transparantie fondsen in bij mecenassen. Uw project krijgt meer zichtbaarheid en uw schenkers zijn zeker dat hun geld goed gebruikt wordt.

Looptijd

De culturele mecenaatsrekening voor de podiumkunsten heeft een looptijd van anderhalf jaar. Ze wordt afgesloten zodra het bedrag dat nodig is voor het project bereikt is, of zodra de looptijd voorbij is.

Werking

De culturele mecenaatsrekening voor de podiumkunsten wordt geopend na goedkeuring door het Comité voor Lokale Filantropie van de Koning Boudewijnstichting. Een van de voorwaarden is dat er vooraf een grote mecenas gevonden is. Na de oprichting staat uw vereniging of organisatie in voor de fondsenwerving. Uw project krijgt niet alleen erkenning: de Stichting garandeert ook dat het geld wel degelijk aangewend wordt voor dat specifieke project en ze regelt de fiscale aspecten.

Budget

Het budget wordt bepaald in functie van het goedgekeurde project; er is een minimum noch een maximum. Om haar eigen activiteiten te financieren is de Koning Boudewijnstichting gemachtigd

  • Een afhouding van €250 te doen op de eerste giften overgemaakt voor projecten met een budget onder €25.000
  • Jaarlijks 2% op het bedrag van de gecumuleerde giften vanaf €25.000 aan te wenden

Fiscaliteit

Giften vanaf 40 euro op rekening IBAN: BE10 0000 0000 0404 – BIC: GEBABEBB van de Koning Boudewijnstichting ten voordele van de culturele mecenaatsrekening voor de podiumkunsten geven recht op een belastingvermindering van 45% van het gestorte bedrag. Dit vindt u terug op het fiscaal attest dat de Koning Boudewijnstichting aflevert.

Verhalen
Engagement dat inspireert!

Sterpunt Inclusief Ondernemen schoolt jobcoaches om tot digicoach

Inclusie Sociale rechtvaardigheid en armoede

“In digi-taal zit ook taal.”
Christophe Danschutter
beleidsmedewerker Sterpunt Inclusief Ondernemen

Ieder Zijn Woning: naar inclusieve digitale dienstverlening

Sociale rechtvaardigheid en armoede

“In onze missie staan individuele autonomie en maatschappelijke emancipatie centraal.”
Marc Buckens
Directeur van Ieder Zijn Woning

Twee Fondsen steunen samen baanbrekend onderzoek naar de ziekte van Parkinson

"Dankzij de samenwerking tussen 2 Fondsen binnen de Koning Boudewijnstichting heeft het onderzoek naar ziekte van Parkinson een flinke boost gekregen"