Censors

Controle van het beheer van nalatenschappen en testamentaire verplichtingen.

Missie

De censors controleren het beheer van legaten en testamenten door de Koning Boudewijnstichting. Ze brengen verslag uit aan de Raad van Bestuur over de manier waarop de Stichting de legaten beheert die haar zijn toevertrouwd en hoe ze de overeenkomstige testamentaire verplichtingen vervult.

Samenstelling

De Raad van Bestuur wijst vier censors aan die geen deel uitmaken van de Raad. Ze vervullen de functie van censor gedurende vijf jaar (verlengbaar mandaat). De leeftijdsgrens is 67 jaar.

De huidige censors zijn:

Vincent Bertouille
Vrederechter in Vorst

Frank Buyssens
Notaris in Zwijndrecht, professor aan de KU Leuven, codirecteur van het Centrum voor het Notariaat van de KU Leuven

Arnout Schotsmans
Erenotaris (Mechelen)

Thierry Van Pee
Erenotaris (Nijvel)

Roerende en onroerende goederen

Er zijn specifieke regels voor de roerende en onroerende goederen die werden overgedragen aan de Koning Boudewijnstichting en waarvoor de schenkers niet gepreciseerd hebben dat de Stichting ze moet bewaren.

Roerende goederen

De roerende goederen gaan onder de hamer in een openbare verkoop. De keuze van de verkoopzaal hangt af van de aard en de kwaliteit van de goederen en van de expertise, de methodologie en de tarieven van de zalen. De verkoop kan worden verdeeld over meerdere zalen in functie van de kwaliteit van de goederen. De goederen met een bijzondere waarde kunnen worden toevertrouwd aan buitenlandse veilingmeesters. De verkoop gebeurt met een notaris of een gerechtsdeurwaarder als tussenpersoon.

Onroerende goederen

De onroerende goederen gaan onder de hamer in een openbare verkoop. In uitzonderlijke gevallen die moeten worden gerechtvaardigd, kan een onderhandse verkoop worden overwogen. De volgende redenen kunnen worden ingeroepen:

  • een goed in onverdeeldheid in een verkoop aan mede-eigenaars
  • het goed wordt beschouwd als onverkoopbaar: te groot, te klein, uitgeleefd, slecht gelegen…
  • burenconflicten (afbakening, stadsplanning, enz.) die nutteloze kosten met zich meebrengen.