Centrum voor Filantropie

Welke impact hebben de nieuwe belastingregels in Vlaanderen voor schenken of nalaten aan goede doelen?

De Vlaamse regering voerde enkele wijzigingen door voor de fiscale behandeling van schenkingen en erfenissen die verband houden met filantropie. De nieuwe regels gaan in op 1 juli 2021, en gelden vanaf dan voor schenkingen of nalatenschappen voor iedereen die in het Vlaams Gewest gedomicilieerd is.

Nultarief
Er komt voor goede doelen een 0%-tarief zowel in de schenkbelasting als in de erfbelasting. Dit betekent dat schenkingen aan goede doelen niet meer worden belast. Evenmin betaalt een goed doel nog erfbelasting op wat per testament wordt nagelaten, voor overlijdens vanaf 1 juli 2021. Als stichting van openbaar nut geniet de Koning Boudewijnstichting van deze 0%-tarieven.

Geen fiscaal voordeel meer met duolegaat
Tegelijk wordt het duolegaat in het Vlaams Gewest fiscaal minder gunstig. Deze techniek kent varianten, maar komt neer op een testament met twee legaten: een legaat aan een goed doel gecombineerd met een legaat aan andere personen (vaak verre familieleden, vrienden of kennissen), waarbij het goede doel alle erfbelasting moet betalen. In de praktijk was dit voordelig voor de betrokken erfgenaam en ging er bovendien een bedrag naar het goede doel. De berekeningswijze voor duolegaten wijzigt echter, waardoor er meer erfbelasting verschuldigd is en er voor het goede doel nog weinig voordeel rest of zelfs een nadeel ontstaat: in zulke situaties zullen goede doelen het legaat verwerpen.

Daarnaast komt er in het Vlaams Gewest een zogenaamde ‘vriendenerfenis’: een beperkt deel (maximum € 15.000) van de nalatenschap kan fiscaal voordelig worden nagelaten aan één of meer goede vrienden of verdere familieleden.

Testament herbekijken
De nieuwe fiscale regels - ook voor duolegaten - gaan in op 1 juli 2021, en daarbij geldt de datum van het overlijden, niét de datum van opmaak van het testament. Wie reeds een testament heeft opgemaakt met een duolegaat, gaat best na welke impact de wijzigingen hebben en of een aanpassing nodig is.

Adviezen van onze filantropieadviseurs zijn steeds gebaseerd op het wetgevend kader op dat moment. Behalve mogelijke veranderingen in de persoonlijke levensloop, verwachtingen en wensen, zijn ook fiscale wijzigingen als deze redenen waarom wij steeds aanbevelen een opgemaakte filantropische regeling op geregelde tijdstippen te herbekijken.

De adviseurs van het Centrum voor Filantropie blijven beschikbaar om u te begeleiden bij uw filantropisch project en geven u graag meer toelichting over de wijzigingen. Bijkomend raden wij u aan advies in te winnen bij uw notaris of raadgever.