OPGELET! Tussen 2 en 9 februari zal het candidate.kbs-frb.be platform niet beschikbaar zijn wegens onderhoudswerken.

Verhaal

Uitstel voor buurtfeest, maar niet voor leven in de buurt

De projecten in landelijke gemeenten die steun krijgen via het programma Buurten op den Buiten draaien altijd rond de versterking van de sociale contacten in buurt, wijk of dorp. Logischerwijs moesten sommige van deze projecten uitgesteld worden omdat ze niet in het kader van de beschermende maatregelen passen. Maar dat is voor velen geen reden om niet creatief na te denken en de contacten toch te onderhouden. Zoals bijvoorbeeld in Dilsen-Stokkem.

Kent u nog dialect? In het Maasland, de streek langs de Maas in Limburg, wordt nog volop dialect gesproken en hebben ze een leuk woord voor ‘langslopen bij de buren om bij te kletsen bij een kop koffie’: dat is ‘uchteren’. Ze hadden er zelfs plannen om het uchteren tot grotere hoogten te brengen: samen met bewoners, verenigingen en scholen was het OCMW van Dilsen-Stokkem van plan in september 2020 een buurtfeest op te zetten, en later ook nog wat kleinschaligere ‘uchtermomenten’.

“We beheren een woonzorgcentrum, serviceflats en sociale assistentiewoningen, waar samen 140 mensen wonen, een dienstencentrum waar in normale tijden wekelijks zowat 400 mensen over de vloer komen, en dan is er nog de volkstuin ‘Maasmoosem’. Een buurtfeest om het vijfjarig bestaan van het dienstencentrum te vieren, niet alleen met onze bewoners maar met heel de buurt, dat leek ons wel wat", vertelt Gabriella van Grootel, centrumleider van het dienstencentrum Stockheim. Een idee dat ook bij de jury van Buurten op den Buiten in goede aarde viel, en financiële steun toegezegd kreeg.

Zingen met de TonieBox

Maar al was de epidemiologische situatie in september 2020 ietsje minder prangend, een buurtfeest was uiteraard niet aan de orde. De plannen werden een jaar vooruitgeschoven en Dilsen-Stokkem duimt dat het in september 2021 alsnog kan, wellicht in een wat beperktere vorm.

Ook zonder grote festiviteiten werden echter heel wat alternatieven bedacht om, zelfs met alle beschermingsmaatregelen die in acht moeten worden genomen, de sociale contacten in Dilsen-Stokkem niet te laten verwateren.

“Eén van de ideeën was samen met de kinderen van de school en de academie liedjes te zingen in het dialect. Om de liedjes dan toch alvast te leren kennen en te oefenen, hebben we nu de TonieBox. Dat is een eenvoudig toestel waarop de liedjes staan, en we stoppen er een bundel met de teksten bij. De TonieBox gaat van woning tot woning, en verbindt zo de mensen met elkaar. Hij valt erg in de smaak.”

Wandelcentrale

De handwerkliefhebbers die niet meer kunnen samenkomen in het dienstencentrum bleven toch verbonden – geholpen door sociale media - door hun gezamenlijk project om knuffelvisjes te haken voor mensen met dementie. In samenwerking met het Huis van de Mens werden pakketjes met materialen en instructies verdeeld om thuis aan de slag te gaan. Er vertrokken inmiddels al meer dan 500 visjes naar woonzorgcentra in het Maasland.

“Samen met Avansa Limburg zijn we gestart met een wandelcentrale”, vervolgt Gabriella van Grootel. “We bereiken hiermee ook oudere mensen die veel alleen zijn: via de wandelcentrale brengen we wandelmaatjes samen, waarbij we onder meer rekening houden met het tempo dat ze willen halen, en op welke momenten ze liefst wandelen.”

En op woensdag staan de bewoners van de serviceflats en de assistentiewoningn op de uitkijk voor de wekelijkse verrassing die de vrijwilligers van het dienstencentrum al tientallen keren uit hun hoed getoverd hebben. Alle ideeën zijn goed voor het wekelijkse momentje: van soep of cupcakes tot samen liedjes zingen van op de balkons, een optreden van de dames van Femma op het binnenplein of oefeningen voor valpreventie. Ook de inwoners van Stokkem die zich verenigden in de buurtvereniging ‘Een hart voor Stokkem’ werkten graag mee aan de wekelijkse verrassingen: moederdagcadeautjes, raamdecoratie, leuke kaartjes …

Regelmatig telefoontje

“We proberen de toon van de gesprekken positief te houden, leuk nieuws te vertellen.”
Gabriella van Grootel
Centrumleider dienstencentrum Stockheim (Dilsen-Stokkem)

En last but not least werd en wordt een grote inspanning gedaan met de bel-actie die meteen in maart 2020 werd opgestart: vrijwilligers nemen regelmatig contact op met alle zelfstandig wonende 80-plussers in de gemeente die dat wensen, zowat 700 mensen. “Mensen zijn altijd blij gebeld te worden”, vertelt Gabriella van Grootel. “In de eerste lockdown werd meteen gecheckt of iemand hulp nodig had. Ongeveer 15 procent van de mensen kon inderdaad extra hulp gebruiken. Zij werden voortgeholpen door contact met het OCMW of andere organisaties. In de tweede lockdown, vanaf oktober, ging het vooral om de gezellige babbel. Mensen hebben er nood aan iemand te horen én terug te horen. We proberen de toon van de gesprekken positief te houden, leuk nieuws te vertellen. Zodra het kan, gaan we de mensen die mekaar aan de telefoon leerden kennen, ook fysiek samenbrengen voor koffie en vlaai – natuurlijk, bij koffie hoort altijd vlaai! – en liedjes. Nu al moeten de vrijwilligers om de haverklap uitnodigingen afslaan om langs te komen voor koffie en vlaai, dus daar wordt erg naar uitgekeken.”

Over Buurten op den Buiten

Buurten op den Buiten erkent de kracht van kleinschalige lokale initiatieven voor de sociale cohesie in landelijke gebieden en geeft dit engagement een financieel duwtje in de rug via een jaarlijkse oproep. Sinds 2012 is de Vlaamse Landmaatschappij de vaste partner van de Koning Boudewijnstichting voor Buurten op den Buiten. Bij de recentste projectoproep voor 2019-2020 werden 46 projecten geselecteerd, die elk tussen 750 en 5.000 euro steun ontvangen, samen goed voor 200.000 euro.

Andere verhalen
Engagement dat inspireert!

Integratie als hart onder de riem

Lokaal en regionaal burgerengagement

"Het buurthuis Cardijn speelt een bijzonder belangrijke rol bij het samenbrengen van mensen in deze moeilijke tijden."
Brieuc Van Damme
CEO van de KBS

Werkers en wandelaars in heerlijk Heers

Lokaal en regionaal burgerengagement

“We geven het park terug aan de buurtbewoners."
Caroline Geerts
vzw Heerlijk(heid) Heers

VINCI Fonds: een peter met helikopterzicht

Lokaal en regionaal burgerengagement

“Sociale tewerkstelling is het echte doel van alle activiteiten hier.”
Bruno Eeman
Coördinator van De Boerderij

Andere projectoproepen

Vis mon village !

Projecten met een lokale, participatieve dynamiek die de levenskwaliteit in een dorp ten goede komen en de contacten tussen uiteenlopende bevolkingsgroepen stimuleren

Open

Générations Solidaires 2023

Voor solidaire, innovatieve burgerinitiatieven die het sociale weefsel tussen de generaties versterken en die het dagelijks leven aangenamer maken.

Open

Buurten op den Buiten

Financiële steun aan bewoners in Vlaanderen die de levenskwaliteit en sociale cohesie in hun landelijk dorp of buurt willen bevorderen.

Open

Andere Fondsen en filantropieformules

Streekfonds Oost-Vlaanderen

Streekfonds Oost-Vlaanderen versterkt lokale projecten met focus op mens en omgeving. Het verbinden van schenkers en doeners om concrete impact te creëren is daarbij het doel.

G1000 (Fonds Vrienden van)

Filantropen steunen projecten van het platform G1000, een onafhankelijk kenniscentrum voor democratische innovatie in België.

#Een hart voor Gent (Streekfonds Oost-Vlaanderen)

Een hart voor Gent ondersteunt lokale projecten in Gent. Een Hart voor Gent’ fungeert onder het overkoepelende ‘Streekfonds Oost-Vlaanderen’.

Andere persberichten

Minister Demir bezoekt project ‘Ovenbuur’ in Bocholt

Op zaterdag 22 oktober bezocht Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir het project ´Ovenbuur´, een gemeenschapsinitiatief in Bocholt bij een unieke windmolen.

‘Wat te doen… wanneer een naaste overlijdt?’, een praktische gids in moeilijke tijden

De praktische gids ‘Wat te doen … wanneer een naaste overlijdt?’, opgesteld door de KBS en de Federatie van Notarissen werd geüpdatet.

1 jaar na de overstromingen: een overzicht van de solidariteitsbeweging via de KBS

Een jaar na de overstromingen van 2021 maakt de KBS de balans op van de vrijgevigheid van de vele schenkers die hun solidariteit met de slachtoffers kwamen betuigen.