Filantropische actie

Een specifiek project of een specifieke organisatie steunen.

Als schenker wil u een specifiek project van algemeen belang of een specifieke organisatie steunen?

Een filantropische actie is dan ideaal, voor kleine of grote bedragen. Dit is een erg flexibele en snelle formule, waarbij de administratie tot een minimum beperkt blijft.

Looptijd

De filantropische actie heeft een looptijd van een jaar, die kan worden verlengd op vraag van de initiatiefnemer.

Werking

De filantropische actie wordt opgericht na goedkeuring van het Comité voor Lokale Filantropie van de Koning Boudewijnstichting. De Stichting neemt het administratief en financieel beheer van de filantropische actie voor haar rekening.

Budget

De schenker verbindt zich ertoe te zorgen voor giften voor een minimumbedrag van 10.000 euro per jaar voor de filantropische actie. Om haar eigen activiteiten te financieren is de Koning Boudewijnstichting gemachtigd om jaarlijks een afhouding te doen van 5% van de ontvangen giften. Dit bedrag is degressief vanaf 100.000 euro aan gecumuleerde giften.

Fiscaliteit

Giften vanaf 40 euro op rekening IBAN: BE10 0000 0000 0404 – BIC: BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting ten voordele van de filantropische actie geven recht op een belastingvermindering van 45% van het gestorte bedrag. Dit vindt u terug op het fiscaal attest dat de Koning Boudewijnstichting aflevert.