Auditcomité

Controleert de balans, de resultatenrekening en het financieel verslag.

Missie

Het Auditcomité staat de Raad van Bestuur van de Koning Boudewijnstichting bij voor de controle van de balans, de resultatenrekening en het financieel verslag. Het geeft informatie aan derden en neemt deel aan de interne controle van het financieel verslag. Het monitort eveneens de doeltreffendheid van de systemen voor interne controle en risicobeheer.

Samenstelling

Het Auditcomité is samengesteld uit minstens drie leden van de Raad van Bestuur, met een mandaat van vier jaar.

Voorzitter

Jean Hilgers
Directeur van de Nationale Bank van België

Lid

Lieze Cloots
Hoofd Internationaal beleid, OVAM

Yasmine Kherbache
Rechter bij het Grondwettelijk Hof