Verhaal

Villa Veerkracht: springplank naar de toekomst!

Onder de vleugels van Vluchtelingenwerk Vlaanderen, groeit er een prachtig initiatief. Een initiatief dat inzet op jonge vluchtelingen en hun kansen in het reguliere onderwijs, namelijk Villa Veerkracht.

Jaarlijks komen er heel wat (al dan niet begeleide) minderjarigen aan in ons land. Ze hebben een rugzak vol ervaringen bij, die wegen op hun mentaal welzijn en dus ook op hun leervermogen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat sommige van deze jongeren niet zomaar terechtkunnen in het reguliere onderwijs. Soms is zelfs de Okan-klas (Onthaalklas anderstalige nieuwkomers) geen optie. Niet alleen vormt taal een drempel, sommige jongeren hebben geen of heel weinig ervaring met onderwijs. Vaak hebben jongeren ook geen idee hoe het met hun familie en vrienden in hun thuisland gaat en zijn ze vooral trauma’s en oorlogservaringen aan het verwerken. Bovendien zitten deze klassen snel vol en zijn er niet altijd onmiddellijk plaatsen beschikbaar. Zo gaan kostbare maanden verloren.

Het is voor deze jongeren dat een initiatief als Villa Veerkracht werd opgestart. Hier krijgen de jongeren de kans om te wennen aan het schoolse leven, met de hulp van een leerkracht, vrijwilligers en een hele schoolgemeenschap. Want Villa Veerkracht is een deel van een Don Bosco-school en maakt dus vanaf dag één al deel van een groter geheel.

Naast de nadruk die gelegd wordt op het leren omgaan met het schoolse, werkt Villa Veerkracht ook aan het beter leren kennen en leven in de Belgische maatschappij en het verwerken van ervaringen allerhande.

Met de jongeren naar de supermarkt gaan, samen eten kopen, samen koken, samen eten, … Het brengt hen dichter bij elkaar én ze ervaren ook de waarde van het leren van de taal. Het haalt hen uit een isolement en opent mogelijkheden voor de toekomst.

Uiteraard gaat dit hele proces ook gepaard met conflicten. Trauma’s, ander referentiekader, culturele verschillen... het maakt samenleven en samenwerken niet vanzelfsprekend. Daarom zet Villa Veerkracht in op het betrekken van netwerken, visies in een context plaatsen en kaderen waarom dingen hier zijn zoals ze zijn. Dat biedt de jongeren opnieuw een inkijk in de samenleving zoals die hier is. Dat biedt dan weer leerkansen voor zowel de jongeren als hun begeleiders én een nuttige tijdsbesteding in afwachting van de opstart van een schoolcarrière.

Inspiratie werd gehaald bij het initiatief La Petite Ecole in het Franstalige landsgedeelte, dat reeds sinds 2016 loopt en heeft aangetoond dat deze aanpak werkt. Sindsdien hebben bij La Petite Ecole 143 kinderen uit Syrië, Afghanistan, Irak en Guinee, tussen 6 en 16 jaar oud, de Petite Ecole doorlopen voor periodes van 6 tot 12 maanden. Dit project wordt nu in Vlaanderen overgnomen door Villa Veerkracht. Leerkrachten van onthaalklassen waar de jongeren naar doorstromen, geven aan dat de aanwezigheid van een jongere die voorbereid werd op een schoolse omgeving, de hele groep positief meetrekt. Ze zijn meer gemotiveerd, begrijpen beter hoe het eraan toe gaat op school, in de klas en zorgen zo voor een stijgende leercurve bij de hele groep. Het is dus nu investeren in jongeren om al heel snel een brede return te hebben.

"Jongeren die na een pro-onthaalklas terechtkomen in de Okan-klas, doen het aantoonbaar beter en trekken de hele groep mee."
Sarah Devriendt
studente in sociale en interculturele psychologie

Villa Veerkracht zet heel breed in op samenwerking. Vluchtelingenwerk gaat actief op zoek naar hogescholen en universiteiten die studenten en docenten ter beschikking willen stellen. En intussen planten ze ook bij andere scholen zaadjes, in de hoop dat ook daar gelijkaardige projecten zullen groeien en bloeien. Zo hoopt Villa Veerkracht een hefboomeffect tot stand te kunnen brengen. Om dit te bewerkstelligen wordt ook gewerkt aan een handboek dat door andere actoren gevolgd kan worden bij het opzetten van een gelijkaardig initiatief. Stilaan wordt de proefperiode van Villa Veerkracht afgerond zodat er volgend schooljaar gewerkt kan worden naar nog meer resultaat. Zo zullen er, bijvoorbeeld, meer lesuren beschikbaar zijn voor leerkrachten. Op die manier is het project minder afhankelijk van de, zeer gewaardeerde, vrijwilligers.

Het Fonds Joseph Schepers – Germaine Lijnen

Dit project bestaat mede dankzij de steun van het Fonds Joseph Schepers – Germaine Lijnen. De eerste doelstelling van het Fonds is, kort gezegd, het ondersteunen van projecten die inzetten op de maatschappelijke integratie van kinderen die opgroeien in sociaaleconomische precaire omstandigheden. Het Fonds bood sinds 2016 steun aan La Petite Ecole om hun project en methodologie scherp te stellen. Dit jaar zet het Fonds in op een verdere opschaling van deze methode door Villa Veerkracht te ondersteunen.

Andere verhalen
Engagement dat inspireert!

Trampoline naar werk voor vrouwen met een migratieachtergrond

Migratie, Integratie & Inclusie

"Dankzij ons project kunnen vrouwen met een migratieachtergrond zich bewust worden van hun vaardigheden."
Veronique De Clercq
Vluchtelingenwerk Vlaanderen

“Méér vrouwelijke nieuwkomers leiden naar vrijwilligerswerk”

Migratie, Integratie & Inclusie

“Sommigen zien vrijwilligerswerk als aanvulling op een opleiding of als Nederlands taalbad.”
Farah Laporte
algemeen coördinator van Refu Interim

Meer dan een dak boven je hoofd

Huisvesting Migratie, Integratie & Inclusie

Eind 2019 kon de Syrische Zinab met haar kinderen intrekken in een woning in Boechout, en dat werd gevierd met een gezellig etentje.

Andere projectoproepen

Een hart voor Gentse jongeren

Voor lokale projecten die het welzijn van kansarme groepen bevorderen en het milieu als hefboom gebruiken.

Bekendgemaakt

Een hart voor Gentse jongeren

Voor lokale projecten die het welzijn van kansarme groepen bevorderen en het milieu als hefboom gebruiken.

Bekendgemaakt

Andere Fondsen en filantropieformules

Duo for a Job (Fonds Vrienden van)

Filantropen ondersteunen projecten van vzw Duo For A Job die op de arbeidsmarkt jongeren met buitenlandse achtergrond in contact brengen met ervaren senioren.

Saint Vith - DABEI VoG (Projectrekening)

Om haar activiteiten onder één dak aan te bieden, bouwt DABEI een gebouw met de werkplaatsen, de opslagruimte, het sorteercentrum en de tweedehandswinkel

HIAS EUROPE (Fonds Vrienden van)

Filantropen steunen projecten van HIAS Europe, die ontheemden in Oekraïne, Moldavië, Griekenland, Polen en Roemenië helpen, zodat hun rechten worden gerespecteerd.