Perscontact

Hebt u als journalist een vraag over de Koning Boudewijnstichting, haar activiteiten, projectoproepen, selectie van projecten, publicaties, evenementen…?

Bent u op zoek naar cijfers, gegevens, grafieken die verband houden met een van onze studies?

Zoekt u audiovisueel materiaal? Of een verhaal of een getuigenis van een expert, een terreinorganisatie… over een thema van een van onze actiedomeinen (armoede, gezondheid, erfgoed, klimaat, filantropie…)?

Onze persverantwoordelijke helpt u graag!