Directie

Staat in voor het dagelijkse beheer en de uitvoering van het strategisch plan van de Stichting.

Missie

De directie van de Koning Boudewijnstichting neemt het dagelijks bestuur waar en werkt het strategisch plan van de Stichting uit.

Samenstelling

De directie is samengesteld uit een afgevaardigd bestuurder en vier directeurs:

Brieuc Van Damme

CEO

Het profiel bekijken

 • Algemene coördinatie
 • Communicatie
 • Human Resources
 • Evaluatie en kennisbeheer
 • Change

Jérémie Leroy

Directeur
 • Financiën
 • Grants and donations
 • Erfgoed en cultuur
 • Filantropie
 • Logistiek
 • Digitale transformatie

Françoise Pissart

Directeur
 • Sociale rechtvaardigheid en armoede
 • Onderwijs en talentontwikkeling
 • Maatschappelijk engagement

Gerrit Rauws

Directeur
 • Gezondheid
 • Onderwijs en ontwikkeling van talenten
 • Klimaat, leefmilieu en biodiversiteit

Stefan Schäfers

Directeur
 • Europa
 • Internationaal
 • Duitstalige Gemeenschap

Myriad USA en Myriad CANADA, die samen met de KBS en Give2Asia deel uitmaken van de Myriad alliantie voor grensoverschrijdende schenkingen, hebben elk een directeur die nauw samenwerkt met de directie van de KBS.

Jean-Paul Warmoes

Directeur

Benoît Fontaine

Directeur

Naast de directie is er een team van bijna 150 medewerkers die hun expertise en hun competenties ten dienste stellen van de missie van de Stichting.

Met twee ordewoorden: verantwoordelijkheid en vertrouwen.