Benoemingscomité

Doet voorstellen voor de samenstelling van de beheersorganen van de Stichting.

Missie

Het Benoemingscomité doet voorstellen voor de samenstelling van de Raad van Bestuur, de Adviesraad en de comités van de Koning Boudewijnstichting.

Samenstelling

Het Benoemingscomité bestaat uit vier leden en wordt voorgezeten door de voorzit(s)ter van de Raad van Bestuur.

Voorzitter

Pierre Wunsch
Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Koning Boudewijnstichting
Gouverneur van de Nationale Bank van België

Leden

Jean-Pol Boone
Ondernemer in de digitale sector en de e-commerce, Digital & ICT Investment Officer van Be Angels, lid van het investeringscomité van W.IN.G by Digital Wallonia

Karl-Heinz Lambertz
Voorzitter van het parlement van de Duitstalige Gemeenschap