OPGELET! Tussen 2 en 9 februari zal het candidate.kbs-frb.be platform niet beschikbaar zijn wegens onderhoudswerken.

Verhaal

Vrienden voor het leven

Dat Lander vandaag aan de slag is als leraar in een klasje voor anderstalige nieuwkomers is dankzij revalidatiecentrum Pulderbos. Na een hersenbloeding moest hij alles opnieuw leren en dat deed hij daar, anderhalf jaar lang. Zijn ouders Peter en Ilse zijn het centrum zo dankbaar dat ze met het Fonds ‘Vrienden van Pulderbos’ projecten voor kinderen zoals hij steunen.

Het is de schuld van de Kennedytunnel. Of liever, het is dankzij de tunnel en zijn fileleed dat het Fonds Vrienden van Pulderbos er gekomen is. Peter Scheerders en Ilse Martens wilden dolgraag als vrijwilliger aan de slag in dit revalidatiecentrum om iets terug te doen voor het zorgpersoneel dat wonderen verricht had voor hun zoon. “Maar wij wonen in het Waasland en Pulderbos ligt in de Kempen.” De ouders zochten dus een andere manier om Pulderbos te steunen, op een moment dat het centrum zelf op zoek was naar mensen die wilden helpen extra middelen te vinden, “meer schwung te brengen” zoals directeur Steven hazenbosch het stelt.

Ideale formule

hazenbosch had al van het Fonds ‘Vrienden van’ gehoord, een filantropische formule van de Koning Boudewijnstichting waarmee een groep vrienden een vereniging of organisatie duurzaam steunt door actief fondsen te werven bij sympathisanten, terwijl de Stichting zorgt voor het administratieve en financiële beheer van de ingezamelde giften. Was dat niets voor hen? Ilse Martens: “Pulderbos had giften nodig, maar veel bedrijven haakten af wanneer bleek dat de giften niet fiscaal aftrekbaar waren.” Het drukbezette team van het revalidatiecentrum had immers niet de ruimte om zich daarmee bezig te houden. Een Fonds ‘Vrienden van Pulderbos’ bleek de ideale formule te zijn: de ouders konden geld inzamelen en mee beslissen hoe dit geld besteed werd, de fiscale attesten werden geregeld door de Koning Boudewijnstichting. In 2011 richtten Ilse, Peter en de burgemeester van Zoersel-Zandhoven Luc Van Hove dus het Fonds op bij de Stichting. Ze engageerden zich op een structurele wijze en gingen actief op zoek naar sponsoring.

Keurmerk

En dan krijg je dit: de Europese top van het Zweedse bedrijf Atlas Copco, die op een regenachtige dag mee putten staat te graven om een buitenfitness te installeren op het domein van Pulderbos. Atlas Copco had niet alleen de aankoop van de apparatuur gefinancierd, als teambuilding hielpen ze deze ook te installeren. Het feit dat grote bedrijven het Fonds ‘Vrienden van Pulderbos’ vertrouwen, heeft voor een groot deel te maken met de reputatie van de Koning Boudewijnstichting, meent hazenbosch. “Ik merk dat het keurmerk Koning Boudewijnstichting deuren opent.”

Het heeft het Fonds heel wat middelen opgebracht, zowel van kleine als van grote schenkers, van particulieren, bedrijven en serviceclubs. “Maar minstens even belangrijk als de middelen is het gevoel dat buitenstaanders ons met die giften tonen dat ons werk belangrijk is. Onze medewerkers voelen zich gesteund in wat ze doen.”

Inspraak van medewerkers

Bij een Fonds ‘Vrienden van’ kiezen de oprichters welke projecten steun krijgen. In het geval van het Fonds ‘Vrienden van Pulderbos’ komen de stichters, de directie en de personeelsleden geregeld samen om op te lijsten wat het centrum nodig heeft, projecten te kiezen en te bepalen welke acties ze gaan organiseren om geld in het laatje te brengen. “Zij zijn de specialisten, zij weten welke noden er zijn”, zegt Peter Scheerders. “Het is ook motiverend voor hen dat ze inspraak krijgen in die keuze”, voegt Steven hazenbosch daaraan toe.

Als stichters stellen Peter en Ilse maar één voorwaarde. “Het doel moet altijd de kinderen zijn, het moet hun ten goede komen”, zegt Scheerders. En het moeten projecten zijn die Pulderbos met reguliere financiering niet kan bekostigen. “Dat is een van de successen van dit verhaal, de open communicatie”, zegt Ilse Martens. “Het zijn de mensen die elke dag in Pulderbos werken die aangeven wat hen en de kinderen kan helpen. Maar als wij vinden dat een voorstel niet past in het doel van het Fonds, dan zeggen we dat ook en zij begrijpen dat.”

Surplus

De goede werking van het Fonds ‘Vrienden van’ wordt verzekerd door een beheerscomité, waarin de stichters vertegenwoordigd zijn. Dat de Koning Boudewijnstichting het Fonds van nabij opvolgt, geeft de stichters zekerheid. Tegelijk hebben ze alle ruimte om zelf projecten te kiezen en dat waarderen ze. De afgelopen tien jaar heeft het Fonds ‘Vrienden van Pulderbos’ een enorm verschil gemaakt voor het revalidatiecentrum, zegt hazenbosch. Naast de buitenfitness, die kinderen gebruiken om te revalideren en te spelen, kocht Pulderbos met de hulp van het Fonds ook tablets zodat kinderen die er verblijven zich kunnen amuseren en contact kunnen houden met hun familie. Er kwamen speciale bedden om kinderen met zware gedragsproblemen op een kindvriendelijke en warme manier te beveiligen. Limmerik, het respijthuis waar kinderen met een zware zorgbehoefte tijdelijk opgevangen worden zodat hun ouders even een adempauze hebben, kreeg dankzij het Fonds een zorgbadkamer.

"Minstens even belangrijk als de middelen is het gevoel dat buitenstaanders ons met die giften tonen dat ons werk belangrijk is.”
Steven hazenboschdirecteur Revalidatiecentrum Pulderbos

Ook Ilse en Peter hebben hun lievelingetjes onder de projecten die het Fonds de afgelopen jaren heeft gesteund: naast de buitenrevalidatiespeeltuigen, die hun zoon Lander mee kon kiezen, is er het harnas om kinderen die niet zelfstandig kunnen zitten toch een ritje op de therapiepaarden te geven, of de speciale fietsen met een bak voor een beademingstoestel vooraan. “Zo kunnen ook deze kinderen met de fiets genieten van de natuur, samen met de anderen”, zegt Peter. “Dat surplus geven, net iets meer gevoel. Dat kunnen wij met het Fonds. Het hoeft niet altijd ingewikkeld of groots te zijn. Je hebt alleen engagement nodig!”.

Over de filantropische formule Fonds 'Vrienden van'

Het Fonds ‘Vrienden van’ is een van de filantropische formules die de Koning Boudewijnstichting aanbiedt aan filantropen die een specifieke vereniging of organisatie op lange termijn wensen te steunen. Via het Fonds zamelt een groep Vrienden giften in van sympathisanten van de organisatie in kwestie en beslist welke projecten van de organisatie zij zullen steunen. De Stichting beheert ongeveer 300 Fondsen ‘Vrienden van’, waaronder het Fonds ‘Vrienden van Pulderbos’.

Ontdek de filantropische formule Fonds ‘Vrienden van’

Andere verhalen
Engagement dat inspireert!

Brusetta: een initiatief voor vaders en brussen van kinderen met een handicap

Personen met een beperking

“Het is verrassend en indrukwekkend hoeveel deugd iedereen hier van heeft. Een bewijs dat er grote nood aan is.”
Karl Zwinnen
vader van de elfjarige Victor, een zoon met een visuele beperking

Verhaal Louka & Swala

Personen met een beperking

"Als ik overprikkeld raak, aai ik Swala. Het feit dat ze er is, is een heel grote bron van rust."
Louka

Vandaag sta ik mezelf toe het te zeggen

Personen met een beperking

“Ik wil andere ouders van een kind met een handicap zeggen dat ze moeten genieten van die momenten of die plaatsen waar ze hun pijn even kunnen vergeten, waar ze kunnen praten en hun dagelijkse beslommeringen even op waakvlam zetten. Dat is essentieel.”
Caroline Cotman-Persoons
Mama van een dochter met een handicap

Andere projectoproepen

Fonds Emilie Leus (individuen) Lente 2023

Steun aan jonge verkeersslachtoffers

Open

Fonds Emilie Leus (groepen) Lente 2023

Steun aan jonge verkeersslachtoffers

Open

Een hart voor Gentse jongeren

Voor lokale projecten die het welzijn van kansarme groepen bevorderen en het milieu als hefboom gebruiken.

Bekendgemaakt

Andere Fondsen en filantropieformules

Zoersel - Monnikenheide-Spectrum vzw Emmaüs (Projectrekening)

Het bestaande dierenpark in het woon/dagcentrum voor mensen met een mentale beperking en hun gezin, uitbreiden met alpaca´s, met het oog op welbevinden en inclusie.

Jeanne en Pierre Beeckman (Fonds)

Financiële steun voor initiatieven van organisaties die werken aan een betere inclusie van mensen met een visuele of auditieve beperking.

Andere persberichten