Remuneratiecomité

Beslist over evaluatie en vergoeding van het personeel.

Missie

Het Remuneratiecomité neemt de beslissingen in verband met het systeem voor evaluatie en verloning van het personeel van de Stichting. Dit comité evalueert ook de prestaties van de directie.

Samenstelling

Het Remuneratiecomité bestaat uit drie leden en wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur.

Voorzitter

Pierre Wunsch
Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Koning Boudewijnstichting
Gouverneur van de Nationale Bank van België

Het profiel bekijken

Leden

Laurence Bovy
Algemeen directeur van Vivaqua

Marleen Vanderpoorten
Schepen van de Stad Lier, erevoorzitter van het Vlaams Parlement, Vlaams oud-minister van Onderwijs