Personen met een beperking

De levenskwaliteit en de inclusie van personen met een beperking en hun omgeving verbeteren.

Huisvesting, werk, toegankelijkheid… Er is nog een lange weg te gaan voor personen met een beperking de plaats in de samenleving hebben waar ze recht op hebben. De Koning Boudewijnstichting vecht voor gelijkheid en tegen negatieve voorstellingen over handicap in de samenleving.

Onze acties

  • initiatieven op het terrein steunen die personen met een beperking helpen volwaardig te participeren aan de samenleving en hun levenskwaliteit en die van hun omgeving verbeteren;
  • informeren en sensibiliseren over kwesties die verband houden met handicap (respijtzorg voor gezinnen, tewerkstelling, brussen, jongeren met een beperking…);
  • advocacy bij overheden en burgers om hun aandacht te vestigen op de realiteit en de behoeften van personen met een beperking en hun naasten.

Personen met een beperking maakt deel uit van het programma Sociale rechtvaardigheid en Armoede

Projectoproepen

Inspelen op de behoefte aan respijt van de ouders van kinderen met een beperking

Inspelen op de behoefte aan respijt van de ouders van kinderen met een beperking

Open

Fonds Jan Filliers. Oproep lente 2022

Steun aan slachtoffers van een ongeval met blijvend letsel

Open

Fonds Emilie Leus (individuen). Lente 2022

Steun aan jonge verkeersslachtoffers

Open

Kregen steun

Centre Médical d'Audio-phonologie

Soutien à la parentalité et accompagnement de l’enfant d’âge préscolaire sourd et malentendant dans son développement moteur, cognitif, sensoriel, langagier et psycho-social

Bijdragen tot ouderschapsondersteuning en het begeleiden van dove en slechthorende kleuters in hun motorische, cognitieve, sensorische, taalkundige en psychosociale ontwikkeling.

Liberté et Solidarité - Taxi-Seniors

Transport de personnes en difficulté de mobilité

VZW Taxi-Seniors steunen om ouderen met mobiliteitsproblemen gratis te vervoeren naar (para)medische afspraken, apotheker, gemeentebestuur en OCMW in Chaumont-Gistoux.

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

De Genereuzen

De Genereuzen wil concreet bijdragen tot een echte inclusieve samenleving waar mensen met én zonder beperking samen wonen, leven, studeren en werken.

Fondsen en filantropieformules

VillaVip Berlaar

Inrichten en eigentijds aankleden van een kleinschalige woning voor 10 volwassenen met een mentale en/of fysieke beperking, die gaan samenwonen met een 'zorgkoppel'; om toe te la…

Vzw Baubo-Emiliushoeve - Nijlen-Bevel

Oprichten/inrichten van een bio-hoeveproductie waaraan mensen met een arbeidsbeperking meewerken, en aankopen van productiemachines/koelinstallaties.

Verhalen

Vrienden voor het leven

Personen met een beperking

"Minstens even belangrijk als de middelen is het gevoel dat buitenstaanders ons met die giften tonen dat ons werk belangrijk is.”
Steven hazenboschdirecteur Revalidatiecentrum Pulderbos

Geen respijt voor ouders van een kind met een beperking

Personen met een beperking

“Je wordt veerkrachtiger als je weet dat er back-up is.”
Inge Noyez
moeder van Merle die autisme heeft

Van iets waardeloos iets kostbaars maken

Personen met een beperking

“Het is niet evident voor mensen met ASS om een eigen zaak te beginnen. Jill heeft die moed, wij willen dat ondersteunen en belonen.”
Dirk Rombaut
Passwerk cvba, oprichter Fonds ICT Community for ASD