Personen met een beperking

De levenskwaliteit en de inclusie van personen met een beperking en hun omgeving verbeteren.

Huisvesting, werk, toegankelijkheid… Er is nog een lange weg te gaan voor personen met een beperking de plaats in de samenleving hebben waar ze recht op hebben. De Koning Boudewijnstichting vecht voor gelijkheid en tegen negatieve voorstellingen over handicap in de samenleving.

Onze acties

  • initiatieven op het terrein steunen die personen met een beperking helpen volwaardig te participeren aan de samenleving en hun levenskwaliteit en die van hun omgeving verbeteren;
  • informeren en sensibiliseren over kwesties die verband houden met handicap (respijtzorg voor gezinnen, tewerkstelling, brussen, jongeren met een beperking…);
  • advocacy bij overheden en burgers om hun aandacht te vestigen op de realiteit en de behoeften van personen met een beperking en hun naasten.

Personen met een beperking maakt deel uit van het programma Sociale rechtvaardigheid en Armoede

Projectoproepen

Fonds Emilie Leus (groepen) Lente 2024

Steun aan jonge verkeersslachtoffers

Open

Fonds Emilie Leus (individuen). Lente 2024

Steun aan jonge verkeersslachtoffers

Open

Fonds Emilie Leus (groepen) Herfst 2023

Steun aan jonge verkeersslachtoffers

Bekendgemaakt

Kregen steun

Creb

Sensoriële workshop: aanraken, voelen, creëren op ritme van de natuur

De kinderen, na het ritueel wassen en masseren van de handen, uitnodigen om natuurlijke elementen (denappel, sapjes) te ontdekken met hun 5 zintuigen.

Revalidatieziekenhuis Inkendaal

Sensory trail, een innovatief begrip binnen 't landschap van hippotherapie. Met duurzame,natuurlijke elementen (geur,geluid,hellingen, activiteitenstations) brengen we hippotherapie binnen revalidatieziekenhuis Inkendaal buiten de muren van de piste.

In het kader van hippotherapie bij revalidatiecliënten, met een paard een lang traject ('sensory trail') afleggen in een natuurlijk landschap met hellingen, geluiden, geuren en e…

AZ Alma

EQUITHERAPIE als aanbod binnen de dagbehandeling kinder- en jeugdpsychiatrie AZ Alma

Betrekken van een paard in de relatie therapeut en jongere in de jeugdpsychiatrie, om via de lichamelijke reacties van het paard op de jongere duidelijkheid te krijgen in zaken d…

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

De Genereuzen

De Genereuzen wil concreet bijdragen tot een echte inclusieve samenleving waar mensen met én zonder beperking samen wonen, leven, studeren en werken.

Fondsen en filantropieformules

Press Releases

Verhalen

Brusetta: een initiatief voor vaders en brussen van kinderen met een handicap

Personen met een beperking

“Het is verrassend en indrukwekkend hoeveel deugd iedereen hier van heeft. Een bewijs dat er grote nood aan is.”
Karl Zwinnen
vader van de elfjarige Victor, een zoon met een visuele beperking

Verhaal Louka & Swala

Personen met een beperking

"Als ik overprikkeld raak, aai ik Swala. Het feit dat ze er is, is een heel grote bron van rust."
Louka

Grote wonderen doen voor kleine projecten

Personen met een beperking

“Een projectrekening is een handige formule voor kleinschalige projecten die tastbaar en voelbaar zijn voor onze schenkers.”
Koen Dalle
Viro