Personen met een beperking

De levenskwaliteit en de inclusie van personen met een beperking en hun omgeving verbeteren.

Huisvesting, werk, toegankelijkheid… Er is nog een lange weg te gaan voor personen met een beperking de plaats in de samenleving hebben waar ze recht op hebben. De Koning Boudewijnstichting vecht voor gelijkheid en tegen negatieve voorstellingen over handicap in de samenleving.

Onze acties

  • initiatieven op het terrein steunen die personen met een beperking helpen volwaardig te participeren aan de samenleving en hun levenskwaliteit en die van hun omgeving verbeteren;
  • informeren en sensibiliseren over kwesties die verband houden met handicap (respijtzorg voor gezinnen, tewerkstelling, brussen, jongeren met een beperking…);
  • advocacy bij overheden en burgers om hun aandacht te vestigen op de realiteit en de behoeften van personen met een beperking en hun naasten.

Personen met een beperking maakt deel uit van het programma Sociale rechtvaardigheid en Armoede

Projectoproepen

Fonds Emilie Leus (individuen) Lente 2023

Steun aan jonge verkeersslachtoffers

Open

Fonds Emilie Leus (groepen) Lente 2023

Steun aan jonge verkeersslachtoffers

Open

Inspelen op de behoefte aan respijt van de ouders van kinderen met een beperking

Inspelen op de behoefte aan respijt van de ouders van kinderen met een beperking

Bekendgemaakt

Kregen steun

Brailleliga

Digitale inclusie: Lees/digitale vaardigheden 'essentieel voor autonomie' bij visuele handicap

Dankzij het Zoe-fonds, 65+'ers zonder steunmogelijkheden vanuit de Braille Liga financieel helpen bij aankoop van nieuwe technologieën, zoals smartphones en tablets.

Centre de Ressources Autisme Namur

Guide méthodologique : Education à la Vie Relationnelle, Affective et Sexuelle pour les personnes autistes.

Ontwikkelen van een methodologische en pedagogische gids rond het relationele, affectieve en seksuele leven van mensen met autisme om hun levenskwaliteit te verbeteren; de gids o…

L’Arche de Marie

Assurer la pérennité de notre asbl

Verzekeren van het voortbestaan van de vereniging; om de mensen met een verstandelijke beperking die ze opvangt in de beste omstandigheden, te ondersteunen bij hun autonomie, hun…

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

De Genereuzen

De Genereuzen wil concreet bijdragen tot een echte inclusieve samenleving waar mensen met én zonder beperking samen wonen, leven, studeren en werken.

Fondsen en filantropieformules

ASBL Ombrage (Projectrekening)

Voor de aankoop van een camionette voor het vervoer van geesteszieken en afhankelijke patiënten in het kader van de activiteiten van het dagcentrum.

Borgerstein (Fonds)

In Vlaanderen initiatieven ondersteunen die multipliceerbaar zijn en die blijk geven van zin voor sociale, wetenschappelijke of culturele innovatie.

Press Releases

Verhalen

Verhaal Louka & Swala

Personen met een beperking

"Als ik overprikkeld raak, aai ik Swala. Het feit dat ze er is, is een heel grote bron van rust."
Louka

Grote wonderen doen voor kleine projecten

Personen met een beperking

“Een projectrekening is een handige formule voor kleinschalige projecten die tastbaar en voelbaar zijn voor onze schenkers.”
Koen Dalle
Viro

Vrienden voor het leven

Personen met een beperking

"Minstens even belangrijk als de middelen is het gevoel dat buitenstaanders ons met die giften tonen dat ons werk belangrijk is.”
Steven hazenboschdirecteur Revalidatiecentrum Pulderbos