Ouderen

De autonomie en de sociale inclusie van ouderen bevorderen.

De demografische evolutie, de langere levensverwachting: Europese landen zien hun bevolking verouderen. Sinds vele jaren zet de Koning Boudewijnstichting zich in voor ouderen en de kwesties die hen aanbelangen: vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorgen, dementie… Er zijn ook veel filantropen, begaan met de levenskwaliteit van ouderen, die zich engageren aan onze zijde.

Onze acties

  • geregeld peilen naar de behoeften van mensen ouder dan 60 jaar om beter te anticiperen en te antwoorden op hun behoeften;
  • investeren in de toepassing van Tubbe, een participatieve en relatiegerichte beheersaanpak voor woonzorgcentra;
  • investeren in de eerste lijn en in de levenskwaliteit van mensen die hulp en zorg nodig hebben thuis, onder wie ouderen;
  • de inrichting van woningen op maat van ouderen ondersteunen;
  • in partnerschap met andere Europese stichtingen de sociale inclusie van mensen met dementie bevorderen.

Ouderen maakt deel uit van het programma Gezondheid

Projectoproepen

Fondsen Marie-Thérèse De Lava en Robert Schneider

Steun voor geriatrisch onderzoek

Bekendgemaakt

Fonds Helmut Kohl – Gemeinsam mehr bewegen

Initiatieven die concrete hulp bieden aan personen met een beperking, sociaal kwetsbare personen of bejaarden in de Duitstalige Gemeenschap.

Bekendgemaakt

Fonds Eudomos – Innovative Kommunikationsmittel in Ostbelgien

Initiatieven steunen voor ouderen in het oosten van België, om bestaande diensten te versterken of nieuwe diensten te creëren.

Bekendgemaakt

Kregen steun

Vijvens (Rusthuis Sint-Petrus)

A-A-N-D-A-C-H-T voor goed wonen, leven en werken, voor en door bewoners en medewerkers

Bewoners en medewerkers maximaal betrekken en een stem geven om in het woonzorgcentrum goed te kunnen wonen, leven en werken; zingeving vanuit de waarden: Acceptatie, Alertheid, …

Zentrum für Förderpädagogik

Een zelfvoorzienend irrigatiesysteem voor de schooltuin in het ZFP-schoolcentrum

Een regenwatertank met druppelslangsysteem installeren voor bevloeiing zelf aangelegde, beplante bedden, watervoorziening voor kippen/bijen, en educatiedoelen.

Centre Public d'Action Sociale d'Ohey

Pannenkoeken om de harten van 80-plussers in Ohey te verwarmen

In december met CCCA-leden (gemeentelijke adviesraad voor ouderen) alle thuiswonende 80-plussers in Ohey bezoeken met een 'galette', om hen moreel/materieel bij te staan.

Evenementen

Webinar: Tubbe en Alzheimer ?

16/12/2022 13:30 Tot 16/12/2022 16:30

Webinar over Tubbe en Alzheimer. Hoe kan men participatie van bewoners met cognitieve problemen bevorderen?

Uitreiking 5de Prijs Generet voor zeldzame ziekten

16/02/2023 17:30 Tot 16/02/2023 21:00

Uitreiking van de 5de Prijs Generet voor zeldzame ziekten

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

Fondsen en filantropieformules

Marie-Thérèse De Lava (Fonds)

Geriaters aanmoedigen een onderzoekscarrière op te bouwen.

1 Toit 2 Ages (Fonds Vrienden van)

Filantropen steunen projecten van vzw 1toit2ages die banden smeden tussen generaties via een systeem waarbij een oudere een student opvangt, in ruil voor kleine diensten.

Perano (Fonds)

Steun voor innovatief onderzoek naar een betere levenskwaliteit van ouderen met neurodegeneratieve hersenaandoeningen, zoals de ziekte van Parkinson en Alzheimer.

Press Releases

60-plussers in België en hun vooruitzichten: wat zeggen de cijfers?

06 03 2023

Hoe zien 60-plussers de toekomst? Resultaten van een enquête uitgevoerd op initiatief van de KBS bij een grote steekproef van 60-plussers in 2022.

35 woonzorgcentra starten met Tubbe-avontuur, een huis waar het goed wonen en werken is

12 01 2023

De KBS ondersteunt de invoering van Tubbe, een relationeel zorgbeheersysteem voor verpleeghuizen, in 35 nieuwe verpleeghuizen in België.

De woonzorgomgeving van de toekomst

Nieuwe ouderen willen niet naar woonzorgcentrum: Zorg dat ouderen keuzes kunnen maken uit heel diverse woonzorgomgevingen.

26 09 2022

Een opiniestuk gepubliceerd op initiatief van het Adviescomité Senioren van de Koning Boudewijnstichting.

Verhalen

Geen idee is zot genoeg

Ouderen

“Het leven dat jullie me gegeven hebben, daar ben ik jullie zo dankbaar voor.”
Pius
bewoner, 95 jaar

Communicatie: een sprong in het diepe voor woonzorgcentra

Ouderen

"We sturen toch om de twee weken een nieuwsbrief’, klonk het vaak. Maar voor familie die niet op bezoek mag is dat te weinig."
Mieke Vandorpe
Coach ouderenzorg

Het woord is aan de senioren

Ouderen

"Het is essentieel om de banden met onze ouderen te blijven aanhalen en hen (opnieuw) een stem te geven."
Jeanne Boute
coördinatrice van de vzw À travers les Arts