Ouderen

De autonomie en de sociale inclusie van ouderen bevorderen.

De demografische evolutie, de langere levensverwachting: Europese landen zien hun bevolking verouderen. Sinds vele jaren zet de Koning Boudewijnstichting zich in voor ouderen en de kwesties die hen aanbelangen: vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorgen, dementie… Er zijn ook veel filantropen, begaan met de levenskwaliteit van ouderen, die zich engageren aan onze zijde.

Onze acties

  • geregeld peilen naar de behoeften van mensen ouder dan 60 jaar om beter te anticiperen en te antwoorden op hun behoeften;
  • investeren in de toepassing van Tubbe, een participatieve en relatiegerichte beheersaanpak voor woonzorgcentra;
  • investeren in de eerste lijn en in de levenskwaliteit van mensen die hulp en zorg nodig hebben thuis, onder wie ouderen;
  • de inrichting van woningen op maat van ouderen ondersteunen;
  • in partnerschap met andere Europese stichtingen de sociale inclusie van mensen met dementie bevorderen.

Ouderen maakt deel uit van het programma Gezondheid

Projectoproepen

2022_Burgerfodsgoesgreen

Bürgerfonds goes GREEN!

Steun à organisaties die met hun projecten een duurzame impact willen hebben op de natuur en het landschap in de Ostbelgien of willen bijdragen aan de energietransitie.

Bekendgemaakt
palliatieve zorg

Innovatie in de palliatieve zorg

Laten we palliatieve zorg anders bekijken om de beleving van patiënten en hun families te verbeteren en op duurzame wijze aan groeiende behoeften te voldoen.

Open

Bürgerfonds Ostbelgien - de jeugd, onze toekomst

Steun van projecten die jongeren en jonge volwassenen helpen zich beter te voelen over zichzelf.

Bekendgemaakt

Kregen steun

ÖSHZ Sankt Vith

Overstromingsramp van 14-15 juli 2021

Uitbetalen van een hulppremie (max. 2.500 €) aan slachtoffers van de watersnood, via het OCMW Sankt Vith, in opdracht van het Burgerfonds Oost-België. 

Curando O.L.V. van 7 Weeën Ruiselede vzw (WZC De Karmel)

De Goestingmaker

Samen met medewerkers en bewoners nadenken en creëren van een draagvlak om relatiegerichte zorg maximaal te realiseren; en blijven sensibiliseren om de cultuurverandering te vera…

Home-Start Domo

Domo-buddy's werken aan weerbaarheid en verbinding

Dankzij de regelmatige aanwezigheid van een vrijwilliger, steunen van gezinnen die het moeilijk hebben in hun eigen omgeving; vergroten van de draagkracht, de weerbaarheid en vaa…

Evenementen

Webinar: Tubbe en Alzheimer ?

16/12/2022 13:30 Tot 16/12/2022 16:30

Webinar over Tubbe en Alzheimer. Hoe kan men participatie van bewoners met cognitieve problemen bevorderen?

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

Fondsen en filantropieformules

Jean en Denise Bloch-Errera (Fonds)

Steun aan projecten die de situatie van ouderen in moeilijkheden in België willen verbeteren.

Robert Schneider (Fonds)

Geriaters aanmoedigen een onderzoekscarrière op te bouwen.

Press Releases

De woonzorgomgeving van de toekomst

Nieuwe ouderen willen niet naar woonzorgcentrum: Zorg dat ouderen keuzes kunnen maken uit heel diverse woonzorgomgevingen.

26 09 2022

Een opiniestuk gepubliceerd op initiatief van het Adviescomité Senioren van de Koning Boudewijnstichting.

Tien Brusselse rust- en verzorgingstehuizen lanceren zich in het Tubbe-avontuur

02 04 2021

Tien Brusselse rust- en verzorgingstehuizen lanceren zich in het Tubbe-avontuur, voor een aanpak met veel inspraak voor bewoners en medewerkers.

Senioren zijn gelukkig, maar gevoel van eenzaamheid neemt toe bij 75-plussers

15 12 2020

Verhalen

Communicatie: een sprong in het diepe voor woonzorgcentra

Ouderen

"We sturen toch om de twee weken een nieuwsbrief’, klonk het vaak. Maar voor familie die niet op bezoek mag is dat te weinig."
Mieke Vandorpe
Coach ouderenzorg

Het woord is aan de senioren

Ouderen

"Het is essentieel om de banden met onze ouderen te blijven aanhalen en hen (opnieuw) een stem te geven."
Jeanne Boute
coördinatrice van de vzw À travers les Arts

Woonzorgcentrum met kwaliteitsvisie laat zich niet overdonderen door virus

Ouderen

“We leggen de nadruk nog meer op het contact tussen bewoners onderling en met verzorgenden.”
Verantwoordelijken woonzorgcentra