Ouderen

De autonomie en de sociale inclusie van ouderen bevorderen.

De demografische evolutie, de langere levensverwachting: Europese landen zien hun bevolking verouderen. Sinds vele jaren zet de Koning Boudewijnstichting zich in voor ouderen en de kwesties die hen aanbelangen: vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorgen, dementie… Er zijn ook veel filantropen, begaan met de levenskwaliteit van ouderen, die zich engageren aan onze zijde.

Onze acties

  • geregeld peilen naar de behoeften van mensen ouder dan 60 jaar om beter te anticiperen en te antwoorden op hun behoeften;
  • investeren in de toepassing van Tubbe, een participatieve en relatiegerichte beheersaanpak voor woonzorgcentra;
  • investeren in de eerste lijn en in de levenskwaliteit van mensen die hulp en zorg nodig hebben thuis, onder wie ouderen;
  • de inrichting van woningen op maat van ouderen ondersteunen;
  • in partnerschap met andere Europese stichtingen de sociale inclusie van mensen met dementie bevorderen.

Ouderen maakt deel uit van het programma Gezondheid

Projectoproepen

Armoede in Oost-België - meer samen bewegen

Steun van organisaties die met hun projecten op een duurzame manier mensen willen helpen die getroffen zijn door of direct bedreigd worden door armoede.

Open
FundsDeLava-Schneider

Steun voor geriatrisch onderzoek

Steun voor geriatrisch onderzoek door de Fondsen Marie-Thérèse De Lava & Robert Schneider

Bekendgemaakt

Een huis waar het goed leven en werken is! Coaching voor de invoering van Tubbe : relatiegerichte zorg en participatie in woonzorgcentra

Steun voor coaching in woonzorgcentra die willen overstappen naar de Tubbe-aanpak.

Bekendgemaakt

Kregen steun

Résidence Lothaire

TOUs les JOURS chez moi

Als WZC bijdragen tot een nieuwe levensfase waarin iedere bewoner zich thuis voelt en geniet van gedeelde momenten, emoties en geluk, met respect voor de waarden van anderen.

CPAS de Koekelberg (MRS Jourdan village)

Comme à la maison

Bewoners betrekken bij microprojecten (tuinieren met kinderen, huiselijk inrichten van salons, meebeslissen over menu's), om het welbevinden in het WZC te bevorderen.

Vesta Senior c/o Orpea Belgium

Une Maison Tournesol

Na de coronabeperkingen, innovatiever inspelen op de eigen voortdurend evoluerende noden rond gezond samenleven in het WZC en er de tijd voor nemen, net zoals een zonnebloem.

Evenementen

Webinar: Tubbe en Alzheimer ?

16/12/2022 13:30 Tot 16/12/2022 16:30

Webinar over Tubbe en Alzheimer. Hoe kan men participatie van bewoners met cognitieve problemen bevorderen?

Uitreiking 5de Prijs Generet voor zeldzame ziekten

16/02/2023 17:30 Tot 16/02/2023 21:00

Uitreiking van de 5de Prijs Generet voor zeldzame ziekten

Le management participatif en maison de repos, une utopie ?

13/06/2023 08:30 Tot 13/06/2023 14:00

Management als essentiële bouwsteen om van het woonzorgcentrum een huis te maken waar het goed wonen en werken is.

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

Fondsen en filantropieformules

Anderlecht - vzw Cosmos-Exelsior (Projectrekening)

Lokaal Dienstencentrum Vives biedt diensten aan die senioren in staat moeten stellen langer zelfstandig thuis te wonen. Het centrum zal zich tevens ontplooien als instructieplek.

Eudomos (Fonds)

Het Fonds Eudomos steunt initiatieven ten behoeve van senioren in Oost-België.

Press Releases

60-plussers in België en hun vooruitzichten: wat zeggen de cijfers?

06 03 2023

Hoe zien 60-plussers de toekomst? Resultaten van een enquête uitgevoerd op initiatief van de KBS bij een grote steekproef van 60-plussers in 2022.

35 woonzorgcentra starten met Tubbe-avontuur, een huis waar het goed wonen en werken is

12 01 2023

De KBS ondersteunt de invoering van Tubbe, een relationeel zorgbeheersysteem voor verpleeghuizen, in 35 nieuwe verpleeghuizen in België.

De woonzorgomgeving van de toekomst

Nieuwe ouderen willen niet naar woonzorgcentrum: Zorg dat ouderen keuzes kunnen maken uit heel diverse woonzorgomgevingen.

26 09 2022

Een opiniestuk gepubliceerd op initiatief van het Adviescomité Senioren van de Koning Boudewijnstichting.

Verhalen

Geen idee is zot genoeg

Ouderen

“Het leven dat jullie me gegeven hebben, daar ben ik jullie zo dankbaar voor.”
Pius
bewoner, 95 jaar

Communicatie: een sprong in het diepe voor woonzorgcentra

Ouderen

"We sturen toch om de twee weken een nieuwsbrief’, klonk het vaak. Maar voor familie die niet op bezoek mag is dat te weinig."
Mieke Vandorpe
Coach ouderenzorg

Het woord is aan de senioren

Ouderen

"Het is essentieel om de banden met onze ouderen te blijven aanhalen en hen (opnieuw) een stem te geven."
Jeanne Boute
coördinatrice van de vzw À travers les Arts