Ouderen

De autonomie en de sociale inclusie van ouderen bevorderen.

De demografische evolutie, de langere levensverwachting: Europese landen zien hun bevolking verouderen. Sinds vele jaren zet de Koning Boudewijnstichting zich in voor ouderen en de kwesties die hen aanbelangen: vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorgen, dementie… Er zijn ook veel filantropen, begaan met de levenskwaliteit van ouderen, die zich engageren aan onze zijde.

Onze acties

  • geregeld peilen naar de behoeften van mensen ouder dan 60 jaar om beter te anticiperen en te antwoorden op hun behoeften;
  • investeren in de toepassing van Tubbe, een participatieve en relatiegerichte beheersaanpak voor woonzorgcentra;
  • investeren in de eerste lijn en in de levenskwaliteit van mensen die hulp en zorg nodig hebben thuis, onder wie ouderen;
  • de inrichting van woningen op maat van ouderen ondersteunen;
  • in partnerschap met andere Europese stichtingen de sociale inclusie van mensen met dementie bevorderen.

Ouderen maakt deel uit van het programma Gezondheid

Projectoproepen

Woonzorgcentra waar het goed wonen en werken is : coaching voor meer participatie en autonomie

Steun voor coaching in woonzorgcentra die willen overstappen naar het Tubbe-model

Bekendgemaakt

Fonds Eudomos – Innovative Kommunikationsmittel in Ostbelgien

Initiatieven steunen voor ouderen in het oosten van België, om bestaande diensten te versterken of nieuwe diensten te creëren.

Bekendgemaakt

Fonds Helmut Kohl – Gemeinsam mehr bewegen

Initiatieven die concrete hulp bieden aan personen met een beperking, sociaal kwetsbare personen of bejaarden in de Duitstalige Gemeenschap.

Bekendgemaakt

Kregen steun

Maison de Repos Saint-Charles

En route vers un modèle participatif

Kiezen voor een participatief model: inzetten op de zelfbeschikking van de resident en op de motivatie van de medewerkers; focussen op respect tussen iedereen (ouderen, hun famil…

Oeuvre Fédérale Les Amis des Aveugles et Malvoyants (Résidence Comtesse Madeleine D'oultremont)

Encourager les équipes à s’approprier leur cadre de travail et les résidents leur cadre de vie

Kiezen voor een innovatief, participatief management in het woonzorgcentrum om de hoge begeleidingskwaliteit te behouden; focussen op een leefomgeving op maat van de bewoners en …

Résidence Bois du Manil

La "vraie vie" en maison de repos, c'est possible ! En route pour une vie de qualité et riche de sens pour les résidents, et un travail inspirant pour les collaborateurs

Luisteren naar de noden van de residenten, hoe verzwakt en afhankelijk ze in deze laatste levensfase ook kunnen zijn; en sensibiliseren van elke medewerker om ze te betrekken bij…

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

Fondsen en filantropieformules

Jujubier (Fonds)

Sociale integratie en levenskwaliteit bevorderen met een bijzondere aandacht voor ouderen.

Perano (Fonds)

Steun voor innovatieve onderzoek naar een betere levenskwaliteit van oudereen met neurodegeneratieve hersenaandoeningen, zoals de ziekte van Parkinson en Alzheimer.

Houillogne-Hanne (Fonds)

Het fonds beoogt de gezondheid en leefomstandigheden van de oudere bevolking te verbeteren, met bijzondere aandacht voor artistieke projecten.

Press Releases

Tien Brusselse rust- en verzorgingstehuizen lanceren zich in het Tubbe-avontuur

02 04 2021

Tien Brusselse rust- en verzorgingstehuizen lanceren zich in het Tubbe-avontuur, voor een aanpak met veel inspraak voor bewoners en medewerkers.

Senioren zijn gelukkig, maar gevoel van eenzaamheid neemt toe bij 75-plussers

15 12 2020

Verhalen

Communicatie: een sprong in het diepe voor woonzorgcentra

Ouderen

"We sturen toch om de twee weken een nieuwsbrief’, klonk het vaak. Maar voor familie die niet op bezoek mag is dat te weinig."
Mieke Vandorpe
Coach ouderenzorg

Woonzorgcentrum met kwaliteitsvisie laat zich niet overdonderen door virus

Ouderen

“We leggen de nadruk nog meer op het contact tussen bewoners onderling en met verzorgenden.”
Verantwoordelijken woonzorgcentra

Het woord is aan de senioren

Ouderen

"Het is essentieel om de banden met onze ouderen te blijven aanhalen en hen (opnieuw) een stem te geven."
Jeanne Boute
coördinatrice van de vzw À travers les Arts