Ondernemingen voor ontwikkeling

Ondernemers in het Globale Zuiden en investeerders die een positieve impact willen hebben, ondersteunen.

In landen in het Globale Zuiden is de steun van de private sector onmisbaar om significante en duurzame veranderingen teweeg te brengen. In deze landen ondersteunt de Koning Boudewijnstichting lokale bedrijven bij hun ontwikkelingsprojecten, vooral als ze hiermee bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. De Stichting volgt ook van nabij de evolutie van het Belgisch landschap voor impactinvesteerders op – een activiteit in expansie.

Onze acties

  • in het kader van de ‘Business Partnership Facility’ in samenwerking met de Belgische Ontwikkelingssamenwerking de permanente oproep ‘Enterprises for SDG’s’ in goede banen leiden. Die steunt in ontwikkelingslanden projecten van bedrijven die zich engageren voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelen;
  • leningen en bankgaranties toekennen aan economische spelers van de burgersamenleving in verschillende sectoren;
  • geregeld studies uitvoeren over het Belgische landschap voor impactinvesteerders.

Ondernemingen voor ontwikkeling maakt deel uit van het programma Internationaal

Meer informatie over onze betrokkenheid in Afrika op kbfafrica.org.

Projectoproepen

Business Partnership Facility - Enterprises for SDGs 2023B

De Business Partnership Facility (BPF) steunt bedrijven die bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) in ontwikkelingslanden.

Bekendgemaakt

Business Partnership Facility - Enterprises for SDGs 2023A

De Business Partnership Facility (BPF) steunt bedrijven die bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) in ontwikkelingslanden.

Bekendgemaakt

UBORA Prijs 2023

Bedrijven in de DR Congo belonen die zich hebben onderscheiden door hun excellentie.

Bekendgemaakt

Kregen steun

Coco-Waste Hub Limited

Opschaling van de kokosafvalverwerking

Het verwerken van kokosafval ontwikkelen voor de productie van kokosgruis, kokosvezel en kokosschillen, en daarmee werkgelegenheid creëren voor vrouwen en jongeren.

Turaco Valley Foods

Versterking van waardeketen in vluchtelingenopvanggebieden

De waardeketen van maïs versterken en de bestaansmiddelen van kleine boeren in het vluchtelingenkamp Rwamwanja verhogen.

Solarly

Solarly UP! - Kameroen energie bezorgen

Solarly UP! Zonne-energie en innovatieve financieringsoplossingen, ook via de diaspora, om de ondernemingsgeest van plattelandsvrouwen te stimuleren.

Evenementen

Webinar – Business Partnership Facility – informatie over de open oproep tot het indienen van projecten

13/01/2022 13:00 Tot 13/01/2022 14:00

Inleidende webinar bij de open oproep voor projecten "Business Partnership Facility – Enterprises for SDGs".

Webinar – Business Partnership Facility – informatie over de open oproep tot het indienen van projecten - 27 juni (Engels)

27/06/2023 13:00 Tot 27/06/2023 14:00

Inleidende webinar in English bij de open oproep voor projecten "Business Partnership Facility – Enterprises for SDGs 2023B".

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

Business Partnership Facility

De Business Partnership Facility (BPF) geeft financiële steun aan bedrijven die bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) in ontwikkelingslanden.

Fondsen en filantropieformules

OVO Acceleration fund (Fonds Vrienden van)

Filantropen ondersteunen projecten van vzw OVO Acceleration fund die met sociale leningen en aangepaste omkadering sociale, economische en duurzame projecten in Afrika ondersteun…

Ubora Prijs

De ontwikkeling en erkenning van kmo's en de toepassing van milieu-, sociale en governance (ESG) standaarden (ESG) in de DR Congo promoten, In samenwerking met BIO.

Mare Nostrum Capital (Fonds)

Aanmoediging van inclusieve financiering en lokaal ondernemerschap in ontwikkelingslanden door ondersteuning van duurzame landbouw, eerlijke handel en toegang tot energie

Press Releases

Business Partnership Facility: beurzen voor ondernemingen met sociale impact is een ‘succesmodel’

16 11 2021

Volgens een tussentijdse externe evaluatie van het Business Partnership Facility ondersteuningsprogramma is steun voor ondernemingen met sociale impact een ‘succesmodel’.

8 ondernemingsprojecten in het Zuiden krijgen steun van Business Partnership Facility ‘Enterprises for SDGs’

02 07 2021

Acht ondernemingsprojecten in het Zuiden die bijdragen tot de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen krijgen steun van Business Partnership Facility ‘Enterprises for SDGs’.

5 ondernemingsprojecten in ontwikkelingslanden krijgen steun van Business Partnership Facility ‘Enterprises for SDGs’

07 01 2021

Nieuwe selectie Business Partnership Facility: 5 ondernemingsprojecten die bijdragen tot Duurzame Ontwikkelingsdoelen in ontwikkelingslanden krijgen samen ruim 900.000 euro steun

Verhalen

Jong talent boosten in DR Congo

Ondernemingen voor ontwikkeling

“Dankzij de steun van I&F kon ik de tijd nemen om te plannen en het bedrijf echt te structureren.”
Luc Maboti
ondernemer, EMAVAS

“Het is een win-win”: bouwen aan een uitweg uit de armoede in Nepal

Ondernemingen voor ontwikkeling

“Wij worden gedreven door de sociale, ecologische en economische impact, maar in het gesprek met de potentiële ondernemers ligt de nadruk op de wijze waarop dit als business goed is.”
Andreas Kölling
Build Up Nepal