Ondernemingen voor ontwikkeling

Ondernemers in het Globale Zuiden en investeerders die een positieve impact willen hebben, ondersteunen.

In landen in het Globale Zuiden is de steun van de private sector onmisbaar om significante en duurzame veranderingen teweeg te brengen. In deze landen ondersteunt de Koning Boudewijnstichting lokale bedrijven bij hun ontwikkelingsprojecten, vooral als ze hiermee bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. De Stichting volgt ook van nabij de evolutie van het Belgisch landschap voor impactinvesteerders op – een activiteit in expansie.

Onze acties

  • in het kader van de ‘Business Partnership Facility’ in samenwerking met de Belgische Ontwikkelingssamenwerking de permanente oproep ‘Enterprises for SDG’s’ in goede banen leiden. Die steunt in ontwikkelingslanden projecten van bedrijven die zich engageren voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelen;
  • leningen en bankgaranties toekennen aan economische spelers van de burgersamenleving in verschillende sectoren;
  • geregeld studies uitvoeren over het Belgische landschap voor impactinvesteerders.

Ondernemingen voor ontwikkeling maakt deel uit van het programma Internationaal

Meer informatie over onze betrokkenheid in Afrika op kbfafrica.org.

Projectoproepen

Business Partnership Facility - Enterprises for SDGs 2020A

De Business Partnership Facility (BPF) steunt bedrijven die bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) in ontwikkelingslanden.

Bekendgemaakt

Business Partnership Facility - Enterprises for SDGs 2020B

Ondersteuning van partnerschappen tussen prive-actoren en de middenveldsorganisaties die ervoor ijveren om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen te realiseren in ontwikkelings…

Bekendgemaakt

Business Partnership Facility - Enterprises for SDGs 2023B

De Business Partnership Facility (BPF) steunt bedrijven die bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) in ontwikkelingslanden.

Bekendgemaakt

Kregen steun

Fracarita International

Charity Primary School, Goma, Democratische Republiek Congo

Aankoop meubilair en lesmateriaal, rekrutering gekwalificeerd personeel om kwaliteitsonderwijs te garanderen, analfabetisme terug te dringen en de lokale economie te versterken.

AIEC (International Association for an Economy of Communion)

Structurele steun voor AIEC, een internationale ngo die ijvert voor positieve sociale impact

Subsidiëren van AIEC's centrale structuur en personeelskosten, teneinde de ngo te steunen bij de bestrijding van ernstige armoedesituaties.

Associazione Azione per un Mondo Unito ONLUS

Restart Syrië

Restart biedt Syrische werklozen met een ondernemersproject opleidingen, kapitaal, technische ondersteuning ...

Evenementen

Webinar – Business Partnership Facility – informatie over de open oproep tot het indienen van projecten

13/01/2022 13:00 Tot 13/01/2022 14:00

Inleidende webinar bij de open oproep voor projecten "Business Partnership Facility – Enterprises for SDGs".

Webinar – Business Partnership Facility – informatie over de open oproep tot het indienen van projecten - 27 juni (Engels)

27/06/2023 13:00 Tot 27/06/2023 14:00

Inleidende webinar in English bij de open oproep voor projecten "Business Partnership Facility – Enterprises for SDGs 2023B".

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

Business Partnership Facility

De Business Partnership Facility (BPF) geeft financiële steun aan bedrijven die bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) in ontwikkelingslanden.

Fondsen en filantropieformules

Ubora Prijs

De ontwikkeling en erkenning van kmo's en de toepassing van milieu-, sociale en governance (ESG) standaarden (ESG) in de DR Congo promoten, In samenwerking met BIO.

BOC Start-up Fund

Financieel investeren in het opstarten en opschalen van kleinschalige ondernemingen om ondersteuning te bieden aan lokale BOC projecten en diensten.

Press Releases

Business Partnership Facility: impact in ontwikkelingslanden door een cultuur van leren, innovatie en duurzaamheid te stimuleren

01 02 2024

Het Business Parternship Facility initiatief toont impact in ontwikkelingslanden, door het stimuleren van leren, innovatie en duurzaamheid.

Business Partnership Facility: beurzen voor ondernemingen met sociale impact is een ‘succesmodel’

16 11 2021

Volgens een tussentijdse externe evaluatie van het Business Partnership Facility ondersteuningsprogramma is steun voor ondernemingen met sociale impact een ‘succesmodel’.

8 ondernemingsprojecten in het Zuiden krijgen steun van Business Partnership Facility ‘Enterprises for SDGs’

02 07 2021

Acht ondernemingsprojecten in het Zuiden die bijdragen tot de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen krijgen steun van Business Partnership Facility ‘Enterprises for SDGs’.

Verhalen

Vier ondernemers leggen uit hoe de Business Partnership Facility hun duurzame activiteiten ondersteunt in Rwanda en Senegal

Ondernemingen voor ontwikkeling

"De relatie tussen financierder en begunstigde is belangrijk. Sociale ondernemers zijn gepassioneerd over wat ze doen. Vertrouwen is essentieel om de uitvoerders mondiger te maken. Ik heb dat vertrouwen ervaren en dat was versterkend, het gevoel dat ik de controle heb om beslissingen te nemen die volgens mij goed zijn voor ons."
Yvette Ishimwe
Oprichtster Iriba Water Group Rwanda

Pure & Just: duurzame groei, zinvolle partnerschappen en economische empowerment

Ondernemingen voor ontwikkeling

Naar gezondere gewassen in Benin en in de rest van Afrika

Ondernemingen voor ontwikkeling

Om dat resultaat te bereiken, moesten we de landbouwers overtuigen, want aanvankelijk aarzelden ze sterk om de bioproducten te gebruiken. Vandaag volgen ze ons, vooral omdat ze niet langer beschermingskledij hoeven te dragen om brandwonden door de chemische producten te vermijden. De BioPhyto-producten zijn beter voor hun gezondheid en voor die van de bevolking, die nu kan rekenen op gezonde en biologische voeding. En dat betekent een grote vooruitgang op lange termijn voor de gezondheid, het milieu en de economie.”
Gildas Zodomè
Oprichter Bio Phyto