Ondernemingen voor ontwikkeling

Ondernemers in het Globale Zuiden en investeerders die een positieve impact willen hebben, ondersteunen.

In landen in het Globale Zuiden is de steun van de private sector onmisbaar om significante en duurzame veranderingen teweeg te brengen. In deze landen ondersteunt de Koning Boudewijnstichting lokale bedrijven bij hun ontwikkelingsprojecten, vooral als ze hiermee bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. De Stichting volgt ook van nabij de evolutie van het Belgisch landschap voor impactinvesteerders op – een activiteit in expansie.

Onze acties

  • in het kader van de ‘Business Partnership Facility’ in samenwerking met de Belgische Ontwikkelingssamenwerking de permanente oproep ‘Enterprises for SDG’s’ in goede banen leiden. Die steunt in ontwikkelingslanden projecten van bedrijven die zich engageren voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelen;
  • leningen en bankgaranties toekennen aan economische spelers van de burgersamenleving in verschillende sectoren;
  • geregeld studies uitvoeren over het Belgische landschap voor impactinvesteerders.

Ondernemingen voor ontwikkeling maakt deel uit van het programma Internationaal

Meer informatie over onze betrokkenheid in Afrika op kbfafrica.org.

Projectoproepen

Business Partnership Facility - Enterprises for SDGs 2022A

De Business Partnership Facility (BPF) steunt bedrijven die bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) in ontwikkelingslanden.

Loopt binnenkort af!

Business Partnership Facility - Enterprises for SDGs 2021A

De Business Partnership Facility (BPF) steunt bedrijven die bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) in ontwikkelingslanden.

Bekendgemaakt

Business Partnership Facility - Enterprises for SDGs 2020A

De Business Partnership Facility (BPF) steunt bedrijven die bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) in ontwikkelingslanden.

Bekendgemaakt

Kregen steun

Dyzo vzw

Dyzo, het anker voor zelfstandigen in moeilijkheden

Steunen van Dyzo vzw, een erkende dienst die (voormalige) zelfstandige ondernemers in moeilijkheden adviseert en begeleidt.

Fracarita International

THE ESTABLISHMENT OF AN INTEGRATED PHARMACY, ATTACHED TO THE KIGOMA TRAINING COLLEGE IN KIGOMA, TANZANIA.

Een geïntegreerde apotheek oprichten met het oog op de ondersteuning van het College in Kigoma, kwaliteitsmedicijnen/voedingssupplementen en stageplaatsen voor studenten.

Fracarita International

ESTABLISHING AND EQUIPPING A SMALL CATERING BUSINESS AS AN INCOME-GENERATING ACTIVITY FOR THE SELF-SUFFICIENCY OF THE DAY CARE CENTRE IN YIRGACHEFFE, ETHIOPIA FOR CHILDREN WITH DISABILITIES

Een cateringbedrijf starten om met de opbrengst de dagopvang voor kinderen met een beperking te financieren en om de polyvalente zaal geregeld te verhuren.

Evenementen

Webinar – Business Partnership Facility – informatie over de open oproep tot het indienen van projecten

03/12/2021 13:00 Tot 03/12/2021 14:00

Inleidende webinar bij de open oproep voor projecten "Business Partnership Facility – Enterprises for SDGs".

Webinar – Business Partnership Facility – informatie over de open oproep tot het indienen van projecten

13/01/2022 13:00 Tot 13/01/2022 14:00

Inleidende webinar bij de open oproep voor projecten "Business Partnership Facility – Enterprises for SDGs".

Webinar – Business Partnership Facility – informatie over de open oproep tot het indienen van projecten

13/01/2022 11:00 Tot 13/01/2022 12:00

Inleidende webinar bij de open oproep voor projecten "Business Partnership Facility – Enterprises for SDGs".

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

Burundezen aan het werk in de koffiewasserij waar de geplukte bessen worden gedroogd

Duurzame koffie in Burundi

Steun aan koffieboeren die in coöperaties zijn verenigd, om hun economische activiteit om te vormen tot een motor van duurzame lokale ontwikkeling.

Business Partnership Facility

De Business Partnership Facility (BPF) geeft financiële steun aan bedrijven die bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) in ontwikkelingslanden.

Impact investering - Studie op Belgische actoren

Resultaten van een studie over de evoluties en tendensen in de sector van de Belgische impactinvesteringen voor ontwikkeling, met gegevens, feiten en cijfers van 2016 tot 2019

Fondsen en filantropieformules

BOC Start-up Fund

Financieel investeren in het opstarten en opschalen van kleinschalige ondernemingen om ondersteuning te bieden aan lokale BOC projecten en diensten.

IDeA Europe Foundation (Fonds des Amis de)

Filantropen steunen projecten van de stichting IDeA, die bijdragen tot de economische, sociale, educatieve, culturele, wetenschappelijke en humanitaire ontwikkeling van de opkome…

Synergie Wallonie pour l'Egalité entre les Femmes et les Hommes

In het kader van de gelijkheid van kansen in Kigali (Rwanda), organiseren van opleidingscursussen voor (al dan niet kwetsbare) middelhoog opgeleide vrouwen, om bij te dragen tot …

Press Releases

Business Partnership Facility: beurzen voor ondernemingen met sociale impact is een ‘succesmodel’

16 11 2021

Volgens een tussentijdse externe evaluatie van het Business Partnership Facility ondersteuningsprogramma is steun voor ondernemingen met sociale impact een ‘succesmodel’.

8 ondernemingsprojecten in het Zuiden krijgen steun van Business Partnership Facility ‘Enterprises for SDGs’

02 07 2021

Acht ondernemingsprojecten in het Zuiden die bijdragen tot de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen krijgen steun van Business Partnership Facility ‘Enterprises for SDGs’.

5 ondernemingsprojecten in ontwikkelingslanden krijgen steun van Business Partnership Facility ‘Enterprises for SDGs’

07 01 2021

Nieuwe selectie Business Partnership Facility: 5 ondernemingsprojecten die bijdragen tot Duurzame Ontwikkelingsdoelen in ontwikkelingslanden krijgen samen ruim 900.000 euro steun